Krišna, Dieva Augstākā Personība

null

Krišna,
Dieva Augstākā Personība

Viņa Dievišķā Žēlastība
A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda

Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības dibinātājs-āčārja

Manam tēvam Gouram Mohanam De (1849–1930)

tīram Krišnas bhaktam, kurš jau no paša sākuma audzināja mani Krišnas apziņā. Bērnībā viņš man mācīja spēlēt mridangu. Tēvs man uzdāvināja Rādhā-Krišnas vigrahu, lai es to varētu godināt, kā arī Džaganātha-rathu, lai es varētu spēlēt ratu svētkus. Viņš bija tik labs pret mani, ka izveidoja manī pārliecību, ko vēlāk stingru padarīja mans garīgais skolotājs, mūžīgais tēvs.


Saturs

Priekšvārds
Ievads
1. nodaļa
Kunga Krišnas atnākšana
2. nodaļa
Padievu lūgšanas Kungam Krišnam, kurš atradās mātes klēpī
3. nodaļa
Kunga Krišnas dzimšana
4. nodaļa
Kamsa uzsāk vajāšanu
5. nodaļa
Nandas un Vasudēvas tikšanās
6. nodaļa
Pūtanas nogalināšana
7. nodaļa
Trināvartas atbrīvošana
8. nodaļa
Jašoda redz Visuma veidolu
9. nodaļa
Māmiņa Jašoda sasien Kungu Krišnu
10. nodaļa
Nalakūvaras un Manigrīvas atbrīvošana
11. nodaļa
Dēmonu Vatsāsuras un Bakāsuras nogalināšana
12. nodaļa
Dēmona Aghāsuras nogalināšana
13. nodaļa
Brahma nozog zēnus un teliņus
14. nodaļa
Kunga Brahmas lūgšanas Kungam Krišnam
15. nodaļa
Dhēnukāsuras nogalināšana
16. nodaļa
Kālijas sodīšana
17. nodaļa
Krišna nodzēš meža ugunsgrēku
18. nodaļa
Dēmona Pralambāsuras nogalināšana
19. nodaļa
Krišna aprij meža ugunsgrēku
20. nodaļa
Rudens
21. nodaļa
Flautas savaldzinātās gopī
22. nodaļa
Krišna nozog neprecēto gopī meiteņu drēbes
23. nodaļa
Krišna svētī brāhmanu sievas
24. nodaļa
Govardhanas kalna godināšana
25. nodaļa
Postošais lietus Vrindāvanā
26. nodaļa
Brīnišķīgais Krišna
27. nodaļa
Debesu valdnieka Indras lūgšanas
28. nodaļa
Krišna atbrīvo Mahārādžu Nandu no Varunas gūsta
29. nodaļa
Rāsas deja: ievads
30. nodaļa
Krišna slēpjas no gopī
31. nodaļa
Gopī dziesmas
32. nodaļa
Rāsas dejas apraksts
33. nodaļa
Vidjādharas atbrīvošana un dēmona Šankhāsuras nogalināšana
34. nodaļa
Gopī atšķirtības jūtas
35. nodaļa
Kamsa liek Akrūram atvest Krišnu
36. nodaļa
Dēmonu Kēšī un Vjomāsuras nogalināšana
37. nodaļa
Akrūras ierašanās Vrindāvanā
38. nodaļa
Akrūras atpakaļceļš un Višnulokas apmeklējums Jamunas upē
39. nodaļa
Akrūras lūgšanas
40. nodaļa
Krišnas ierašanās Mathurā
41. nodaļa
Krišna ziedošanas laukumā salauž loku
42. nodaļa
Ziloņa Kuvalajāpīdas nogalināšana
43. nodaļa
Kamsas nogalināšana
44. nodaļa
Krišna izglābj sava skolotāja dēlu
45. nodaļa
Udhava ierodas Vrindāvanā
46. nodaļa
Krišnas vēstījums gopī
47. nodaļa
Krišna iepriecina bhaktas
48. nodaļa
Dhritarāštras ļaunie nodomi
49. nodaļa
Krišna uzceļ Dvārakas cietoksni
50. nodaļa
Mučukundas atsvabināšana
51. nodaļa
Krišna Rančors
52. nodaļa
Krišna nolaupa Rukminī
53. nodaļa
Krišna sakauj prinčus un aizved Rukminī uz Dvāraku
54. nodaļa
Krišnam un Rukminī piedzimst Pradjumna
55. nodaļa
Stāsts par Sjamantakas dārgakmeni
56. nodaļa
Satrādžita un Šatadhanvas nogalināšana
57. nodaļa
Krišna apprecas ar piecām valdniecēm
58. nodaļa
Dēmona Bhaumāsuras atbrīvošana
59. nodaļa
Krišnas un Rukminī sarunas
60. nodaļa
Krišnas ģimenes radu raksti
61. nodaļa
Ušas un Anirudhas satikšanās
62. nodaļa
Kunga Krišnas cīņa ar Bānāsuru
63. nodaļa
Stāsts par valdnieku Nrigu
64. nodaļa
Kungs Balarāma apmeklē Vrindāvanu
65. nodaļa
Paundrakas un Kāšī valdnieka atbrīvošana
66. nodaļa
Gorillas Dvividas atbrīvošana
67. nodaļa
Sāmbas laulības
68. nodaļa
Viedais Nārada apciemo dažādās Kunga Krišnas mājas
69. nodaļa
Kunga Krišnas ikdienas darbi
70. nodaļa
Kungs Krišna Indraprasthas pilsētā
71. nodaļa
Valdnieka Džarāsandhas atbrīvošana
72. nodaļa
Kungs Krišna atgriežas Hastināpurā
73. nodaļa
Šišupālas atbrīvošana
74. nodaļa
Durjodhana jūtas pazemots
75. nodaļa
Šālvas cīņa ar Jadu dinastijas locekļiem
76. nodaļa
Šālvas atbrīvošana
77. nodaļa
Dantavakras, Vidūrathas un Romaharšanas nāve
78. nodaļa
Balvalas atbrīvošana un Kunga Balarāmas ceļojums pa svētajām vietām
79. nodaļa
Kunga Krišnas tikšanās ar brāhmanu Sudāmu
80. nodaļa
Brāhmans Sudāma saņem Kunga Krišnas svētību
81. nodaļa
Kunga Krišnas un Balarāmas satikšanās ar Vrindāvanas iedzīvotājiem
82. nodaļa
Draupadī tikšanās ar Krišnas valdniecēm
83. nodaļa
Vasudēvas rīkotās ziedošanas ceremonijas
84. nodaļa
Kunga Krišnas garīgie norādījumi Vasudēvam un sešu mirušo Dēvakī dēlu izglābšana
85. nodaļa
Subhadras nolaupīšana un Kunga Krišnas viesošanās pie Šrutadēvas un Bahulāšvas
86. nodaļa
Iemiesoto Vēdu lūgšanas
87. nodaļa
Kunga Šivas atpestīšana
88. nodaļa
Krišnas nepārspējamā vara
89. nodaļa
Kunga Krišnas spēļu kopsavilkums


Vēdu rakstu bibliotēka