Vēdu rakstu bibliotēka

Viņa Dievišķās Žēlastības A.Č. Bhaktivēdāntas Svāmī Prabhupādas grāmatas, kas ir Vēdu atklāsmes rakstu tulkojumi un skaidrojumi: