mācekļu pēctecība

A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda

Viņa Dievišķā Žēlastība Abhajs Čaranāravinda Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda ieradās šajā pasaulē 1896. gada 1. septembrī Indijas pilsētā Kalkutā. 1922. gadā viņš satika savu garīgo skolotāju Bhaktisidhāntu Sarasvatī Gosvāmī, izcilo teoloģijas zinātnieku un sešdesmit četru Gaudīja-mathu (Vēdu institūtu) dibinātāju. Bhaktisidhānta Sarasvatī tūlīt saskatīja izglītotā jaunekļa spējas un pārliecināja to veltīt savu dzīvi Vēdu zināšanu izplatīšanai. Tā 1933. gadā Šrīla Prabhupāda saņēma iesvētību.
Jau pašā pirmajā tikšanās reizē Šrīla Bhaktisidhānta palūdza Šrīlu Prabhupādu sludināt Vēdu zināšanas angļu valodā. Indijā Šrīla Prabhupāda uzrakstīja komentārus Bhagavad-gītai, un 1944. gadā sāka izdot žurnālu «Back to Godhead», kurš iznāca divas reizes mēnesī.



 

Bhaktisidhānta Sarasvatī Thākurs

 



 

Bhaktivinoda Thākurs

 



 

Seši Gosvāmī

 



 

Kungs Čaitanja