Krišna, Dieva Augstākā Personība trīsdesmit devītā nodaļa

null

Trīsdesmit devītā nodaļa

Akrūras lūgšanas

Akrūra lūgšanā teica: «Mans dārgais Kungs, es noliecos Tavā priekšā, jo Tu esi augstākais visu cēloņu cēlonis un sākotnējā neiznīcināmā personība Nārājana. No Tavas nabas aug lotosa zieds, un šajā lotosā piedzimst Brahma, Visuma radītājs. Tā kā Brahma ir Visuma cēlonis, Tu esi visu cēloņu cēlonis. Visas šīs kosmiskās izpausmes pamatvielas — zeme, ūdens, uguns, gaiss, ēters, patības apziņa un materiālās enerģijas kopums, kā arī daba, robeženerģija, dzīvās būtnes, prāts, jutekļi, jutekļu priekšmeti un padievi, kas vada Visuma norises — ir radušās no Tava ķermeņa. Tu esi visa esošā Virsdvēsele, bet neviens nepazīst Tavu pārpasaulīgo veidolu. Ikvienu, kas atrodas šajā materiālajā pasaulē, ietekmē materiālās dabas īpašības. Tādi padievi kā Kungs Brahma, materiālās dabas pārklāti, nespēj skaidri apzināties, ka Tu esi pārpasaulīgs un stāvi pāri triju materiālās dabas īpašību kosmiskajai izpausmei. Diženi gudrie un mistiķi godina Tevi kā Dieva Augstāko Personību, dzīvo būtņu, kosmiskās izpausmes un padievu pirmcēloni un kā to, kas sevī ietver visu. Daži no mācītajiem brāhmaniem godina Tevi ar rituāliem. Dažādu dievu vārdā viņi veic dažādas ziedošanas ceremonijas. Ir arī tādi, kuriem labāk patīk godināt pārpasaulīgās zināšanas. Viņi ir mierīgi un vēlas pavisam atteikties no materiālās darbības. Viņi meklēt Tevi filozofiski, un to sauc par gjāna-jogu.

Vēl ir bhaktas, kurus sauc arī par bhāgavatām. Viņi Tevi godina kā Dieva Augstāko Personību. Saņēmuši iesvētību, stingrā saskaņā ar Pančarātru viņi rotā savus augumus ar tilaku un godina Tavus dažādos višnu-mūrti veidolus. Ir arī citi, kurus sauc par šivaītiem. Viņi seko dažādiem āčārjām, kas godina Tevi Kunga Šivas izskatā.»

Bhagavad-gītā teikts, ka arī padievu godināšana ir netieša Visaugstā Kunga godināšana, taču šāda godināšana nav autoritatīva, jo godināmais Kungs ir Dieva Augstākā Personība Nārājana. Tādi padievi kā Brahma
un Šiva ir materiālo īpašību iemiesojumi, un arī tās ir izplūdušas no Nārājanas ķermeņa. Pirms radīšanas nav bijis neviena, izņemot Nārājanu, Dieva Augstāko Personību. Godināt padievus nav tas pats, kas godināt Nārājanu.

Akrūra sacīja: «Lai gan padievu bhaktu prāti ir vērsti uz godināmajiem padieviem, Tu esi visu dzīvo būtņu, arī padievu, Virsdvēsele, tāpēc padievu godināšana ir netieši vērsta uz Tevi. Kad lietainajā gadalaikā no kalniem tek tērces, tad dažas no tām nonāk līdz jūrai un dažas ne. Arī padievu godinātāji var Tevi sasniegt un var arī nesasniegt. Viņi nekad nevar būt droši. Panākumi ir atkarīgi no viņu stingrības.»

Saskaņā ar vēdiskajiem principiem, kad pielūdzējs godina padievu, viņš izpilda arī rituālu, kas veltīts Nārājanam, Jagjēšvaram, jo Bhagavad-gītā teikts, ka bez Nārājanas jeb Krišnas atļaujas padievi nespēj piepildīt pielūdzēju vēlmes. Bhagavad-gītā teikts: majaiva vihitān hi tān. «Padievi var dot kādus labumus, ja to ir atļāvis Visaugstais Kungs.» Kad padievu pielūdzējs nāk pie prāta, viņš domā: «Padievi savas svētības var dot tikai pēc Visaugstā Kunga gribas. Varbūt labāk godināt Visaugsto Kungu tieši?» Padievu pielūdzēji var nonākt pie Dieva Augstākās Personības, bet citi, kas uzskata padievus par visaugstāko varu, nespēj sasniegt šo mērķi.

Akrūra turpināja: «Mans dārgais Kungs! Visu pasauli caurstrāvo trīs materiālās dabas īpašības: skaidrība, kaislības un neziņa. Ikvienu, kas atrodas materiālajā pasaulē, klāj šīs īpašības, un tām pakļauti visi no Kunga Brahmas līdz nekustīgajiem augiem un kokiem. Mans dārgais Kungs! Es pazemīgi noliecos Tavā priekšā, jo Tevi šo īpašību ietekme neskar. Visi, izņemot Tevi, ir pakļauti šo īpašību varai. Mans dārgais Kungs, uguns ir Tava mute, zeme ir Tavas pēdas, saule ir Tava acs, debesis ir Tava naba, un virzieni ir Tavas ausis. Izplatījums ir Tava galva, padievi ir Tavas rokas, okeāni un jūras ir Tavs vēders, bet gaiss un vēji ir Tavs spēks un dzīvība. Visi augi ir mati uz Tava ķermeņa, mākoņi ir mati uz Tavas galvas, kalni ir Tavi kauli un nagi, un dienas un naktis ir Tavu acu mirkšķināšana. Pradžāpati (būtņu vairotājs) ir Tavi dzimumorgāni, un lietus ir Tava sēkla.»

Mans dārgais Kungs! Visām dzīvajām būtnēm, arī dažādajiem padieviem, vadoņiem, valdniekiem un citām būtnēm, jāatrodas Tevī kā mazām daļiņām no lielā veseluma. Tevi nav iespējams izprast ar eksperimentālajām zināšanām. Tavu pārpasaulīgo esamību var salīdzināt ar lielu okeānu, kurā atrodas dažāda veida dzīvās būtnes, vai arī ar kadambas augli, no kura izlido mazas mušiņas. Mans dārgais Kungs! Visu Tavu mūžīgo veidolu un avatāru sūtība šajā pasaulē ir dzīvo būtņu atbrīvošana no neziņas, maldiem un bēdām. Tādēļ visi ļaudis var novērtēt Tavus avatārus un spēles un mūžam slavināt Tavu darbību. Neviens nevar pateikt, cik Tev ir veidolu un avatāru, un neviens nezina, cik Tevī ir Visumu.

Tāpēc es pazemīgi noliecos zivs avatāra priekšā, kurš atnāca iznīcināšanas laikā, lai gan Tu, Kungs, esi visu cēloņu cēlonis. Es pazemīgi godinu Hajagrīvas avatāru, kas nogalināja divus dēmonus Madhu un Kaitabhu. Es pazemīgi noliecos Tavā priekšā, jo Tu atnāci kā milzu bruņurupucis un turēji lielo Mandaras kalnu, Tu atnāci arī kā mežakuilis un izglābi Zemi, kas bija iekritusi Garbhodakas ūdenī. Kungs, es pazemīgi noliecos Tavā priekšā, jo Tu ieradies kā Nrisimhadēva, kas atpestīja bhaktas no ateistu radītajām briesmām. Es pazemīgi godinu Tevi, jo Tu atnāci kā Vāmanadēva un, izvēršot savas lotospēdas, pārgāji pāri trijām pasaulēm. Es pazemīgi noliecos Tavā priekšā, jo Tu atnāci kā Bhrigu Kungs, lai nogalinātu visus neticīgos pasaules vadītājus. Es pazemīgi godinu Tevi, jo Tu atnāci kā Kungs Rāma, lai nogalinātu tādus dēmonus kā Rāvanu. Visi bhaktas Tevi godina kā galveno Raghu dinastijā, Kungu Rāmačandru. Es pazemīgi noliecos Tavā priekšā, jo Tu atnāci kā Kungs Vāsudēva, Kungs Sankaršana, Kungs Pradjumna un Kungs Anirudha. Es pazemīgi noliecos Tavā priekšā, jo Tu atnāci kā Kungs Buda, lai maldinātu ateistus un dēmonus. Un es pazemīgi noliecos Tavā priekšā, jo Tu atnāci kā Kalki, lai sodītu tā saucamo karalisko kārtu, kura bija pagrimusi līdz mlečhu līmenim un vairs neievēroja Vēdu vadošos principus.

Mans dārgais Kungs! Ikviens šai materiālajā pasaulē ir Tavas maldinātājas enerģijas saistīts. Ikvienam ir aplams priekšstats par sevi un saviem īpašumiem, tāpēc būtnes ceļo no viena ķermeņa otrā, veic auglīgas darbības un saņem to sekas. Mans dārgais Kungs! Arī es neesmu izņēmums un piederu pie šīm saistītajām dvēselēm. Es esmu iegrimis maldos. Man ir mājas, sieva, bērni, valsts, īpašums un viss pārējais, un es sevi uzskatu par laimīgu. Es darbojos gluži kā sapnī, jo tas viss ir pārejošs. Es pastāvīgi domāju pār šīm materiālajām lietām un esmu nejēga, jo uzskatu tās par pastāvīgām un patiesām. Mans dārgais Kungs! Es sevi pielīdzinu tam, kas es neesmu, un tāpēc pieņemu visu nepastāvīgo, piemēram, šo materiālo ķermeni, kas nebūt nav garīgs un tikai sagādā dažādas ciešanas. Šādas dzīves izpratnes maldināts, es vienmēr domāju pretstatos un esmu aizmirsis Tevi, visa pārpasaulīgā prieka avotu. Man trūkst Tavas pārpasaulīgās sabiedrības, un es esmu kā muļķa radījums, kas atstāj vietu, kur ir ūdens un daudz sulīgu augu, un dodas meklēt ūdeni tuksnesī. Saistītās dvēseles grib dzesēt slāpes, bet viņas nezina, kur atrodams ūdens. Viņas pamet ūdenskrātuvi un skrien tuksnesī, kur ūdens nemaz nav. Mans dārgais Kungs, es pilnīgi nespēju valdīt pār savu prātu, kuru velk neiegrožotie jutekļi un kas piesaistās auglīgai darbībai un tās iznākumiem. Tādēļ mans saprāts ir skopuma pārņemts. Mans dārgais Kungs, Tavu lotospēdu svētību nespēj novērtēt neviens, kas ir saistīts materiālajā esamībā, taču tā vai citādi es esmu nonācis Tavu lotospēdu tuvumā un uzskatu, ka tā ir Tava bezcēloņu žēlastība. Tu vari darīt visu, ko gribi, jo Tu esi augstākais valdnieks. Kad cilvēks kļūst piemērots tam, lai noietu no atkārtotas dzimšanas un nāves ceļa, Tu ar savu bezcēloņu žēlastību dod viņam iespēju pilnveidoties un pieķerties Tev bezcēloņu garīgajā kalpošanā. Tāda ir mana izpratne.

Akrūra nometās Kunga priekšā un sacīja: «Mans dārgais Kungs, Tavs pārpasaulīgais un mūžīgais veidols ir zināšanu pilns. Vēršot prātu uz Tavu veidolu, cilvēks var pilnībā izprast visu esošo, jo Tu esi sākotnējais zināšanu avots. Tu esi sākotnējais spēka avots, un Tev pieder visas enerģijas. Tu esi Augstākais Brahmans, Augstākā Personība, augstākais materiālo enerģiju vadītājs un saimnieks. Es pazemīgi noliecos Tavā priekšā, jo Tu esi Vāsudēva, visas pasaules pamats. Tu esi visucaurstrāvojošā Dieva Augstākā Personība, un Tu esi arī Augstākā Dvēsele, kas atrodas visu būtņu sirdīs un dod norādījumus, kā darboties. Tagad, Mans Kungs, es pilnīgi uzticu sevi Tev. Lūdzu, aizsargā mani!»

Tā beidzas Bhaktivēdāntas skaidrojums grāmatas «Krišna» trīsdesmit devītajai nodaļai «Akrūras lūgšanas».


Tālāk: 40. nodaļa

Saturs Bibliotēka