par mums

Par mums

Krishna.com

Gaurāngas bhakti jogas biedrība
Gaurāngas bhakti jogas biedrība ir instruments un veids, kā mums paust savu vēlmi kalpot Dievam un apkārtējiem cilvēkiem.
Pats nosaukums ir radies no šīs sirdī augošās vēlmes kalpot.
Gaurānga – tas ir Kungs Čaitanja Mahāprabhu, ka patiesībā ir pats Krišna, kurš ieradās bhaktas veidolā Indijā, Mājāpurā 1486.gadā.
Bhakti joga – tā ir mīlestības pilna kalpošana Dievam.
Tātad šī ir biedrība, kas veidota, lai varētu veikt mīlestības pilnu kalpošanu Dievam.

Biedrības mērķis ir:
– Apgūt garīgās zināšanas un mācīt garīgās dzīves paņēmienus;
– Palīdzēt atrisināt dzīves problēmas un sasniegt vienotību un mieru sabiedrībā;
– Pētīt un apgūt Vēdu rakstus, it īpaši Bhagavad-gītas un Šrīmad Bhāgavatas, mācību;
– Apvienot biedrus un mācīt viņiem un visiem cilvēkiem, ka ikviena dvēsele ir neatņemama Dieva daļiņa,
kas apveltīta ar Dieva Personības īpašībām;
– Aicināt visus iesaistīties svēto vārdu meditācijā, kā to mācīja Šrī Čaitanja Mahāprabhu;
– Par svētību biedriem un visiem cilvēkiem rūpēties par svēto vietu uzturēšanu, aizsardzību un apmeklēšanu.
– Palīdzēt biedriem apvienoties un mācīt tiem vienkāršu un dabisku dzīves veidu.

Viens no Gaurāngas bhakti jogas biedrības pamatmērķiem ir izplatīt vēdiskās zināšanas un vēdiskās literatūras grāmatas. Visi iegūtie līdzekļi no grāmatu realizācijas
tiek pilnībā ieguldīti grāmatu tulkošanā un jaunu grāmatu izdošanā ar mērķi paplašināt vēdiskās literatūras grāmatu klāstu latviešu valodā.

„Labākais no Bharatām! Četru veidu dievbijīgie cilvēki sāk Man kalpot — cietēji, tie, kas vēlas bagātību, zinātkārie un Absolūta zināšanu meklētāji.”
Bhagavad-gīta, 7.nodaļa, 16.pants.

Tātad ikviens pasaules cilvēks agrāk vai vēlāk vēlēsies iepazīt Dieva Augstāko personību – Krišnu.
Savukārt mēs centīsimies jums palīdzēt šo iepazīšanas procesu, piegādājot grāmatas.

Es godinu Kungu Nrisimhu, lai Viņš sniedz savu aizsardzību svētā vārda slavas izplatīšanā pasaulē un lai Viņš noņem visus šķēršļus tīras garīgās kalpošanas dievišķajam Šrī Šrī Rādhas Krišnas pārim.

Es pazemīgi noliecos Es pazemīgi godinu žēlastības okeānu Kungu Šrī Krišnu Čaitanju Māhāprabhu. Viņš ir Dieva Augstākā Personība, pats Krišna, kas atnācis bhaktas izskatā, lai mācītu augstākos garīgās kalpošanas principus. Un, tā kā es piederu Madhva-Gaudīja-sampradājai, man pazemīgi jāgodina mūsu mācekļu pēctecība. Madhva-Gaudīja-sampradāju vēl sauc par Brahma-sampradāju, jo mācekļu pēctecības aizsācējs ir Brahma. Brahma mācīja gudro Nāradu, Nārada mācīja Vjāsadēvu, un Vjāsadēva mācīja Madhvu Muni jeb Madhvāčārju. Madhva-Gaudīja-sampradājas dibinātājs Mādhavēndra Purī piederēja Madhvāčārjas mācekļu pēctecībai; viņam bija daudz slavenu mācekļu — gan sanjāsī (cilvēki atsacīšanās dzīves kārtā), gan ģimenes cilvēki — un tādi mācekļi kā Nitjānanda Prabhu, Advaita Prabhu un Īšvara Purī. Īšvara Purī bija Kunga Čaitanjas Mahāprabhu garīgais skolotājs. Tāpēc pazemīgi nolieksimies Īšvaras Purī, Nitjānandas Prabhu, Šrī Advaitas Āčārjas Prabhu, Šrīvāsas Pandita un Šrī Gadādharas Pandita priekšā. Pazemīgi godināsim Svarūpa-Dāmodaru, kurš bija Kunga Čaitanjas Mahāprabhu personīgais rakstvedis, kā arī Šrī Vāsudēvu Datu, pastāvīgo Kunga Čaitanjas pavadoni Šrī Govindu, pastāvīgo Kunga Čaitanjas draugu Mukundu un Murāri Guptu. Pazemīgi nolieksimies sešu Vrindāvanas Gosvāmī — Šrī Rūpas Gosvāmī, Šrī Sanātanas Gosvāmī, Šrī Raghunāthas Bhatas Gosvāmī, Šrī Gopālas Bhatas Gosvāmī, Šrī Džīvas Gosvāmī un Šrī Raghunāthas dāsas Gosvāmī — priekšā.

Vairāk informācijas par jau paveikto un par topošajiem plāniem var izlasīt sadaļā Mūsu projekti.

Arī jūs varat palīdzēt un piedalīties mūsu projektu īstenošanā jebkādā jums ērtā veidā. Tāpēc, ja jums ir radusies šāda vēlme, droši rakstiet mums uz info@grantha.lv.
Ja vēlaties, jūs varat Gaurāngas bhakti jogas biedrību arī atbalstīt finansiāli, vairāk informācijas sadaļā Ziedojumi.

Harē Krišna