Bhakti nektārs

null

Bhakti  nektārs

Šrīlas Rūpas Gosvāmī darba
«Bhakti-rasāmrita-sindhu»
izklāsts

Viņa Dievišķā Žēlastība
A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda

Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības dibinātājs-āčārja


Saturs

Veltījums
Ievads

Pirmā daļa

1. nodaļa
Tīras garīgās kalpošanas raksturojums
2. nodaļa
Bhakti pirmās pakāpes
3. nodaļa
Cilvēka piemērotība garīgās kalpošanas uzsākšanai
4. nodaļa
Garīgā kalpošana — augstāka par jebkura veida atbrīvi
5. nodaļa
Garīgās kalpošanas tīrība
6. nodaļa
Kā nodarboties ar garīgo kalpošanu
7. nodaļa
Bhakti principu apstiprinājums rakstos
8. nodaļa
Apvainojumi, no kuriem jāizvairās
9. nodaļa
Bhakti principu apskata turpinājums
10. nodaļa
Klausīšanās un atcerēšanās paņēmieni
11. nodaļa
Pārpasaulīgās kalpošanas aspekti
12. nodaļa
Pārpasaulīgās kalpošanas apskata turpinājums
13. nodaļa
Pieci iedarbīgi garīgās kalpošanas veidi
14. nodaļa
Bhakti īpašības
15. nodaļa
Spontāna garīgā kalpošana
16. nodaļa
Spontānas bhakti apraksta turpinājums
17. nodaļa
Ekstātiska mīlestība
18. nodaļa
Ekstātisku mīlestību sasnieguša cilvēka raksturs
19. nodaļa
Garīgā kalpošana ar tīru mīlestību uz Dievu

Otrā daļa

20. nodaļa
Pārpasaulīgā garša
21. nodaļa
Šrī Krišnas īpašības
22. nodaļa
Krišnas īpašību apraksta turpinājums
23. nodaļa
Krišnas personība
24. nodaļa
Šrī Krišnas rakstura iezīmju apskata turpinājums
25. nodaļa
Krišnas bhaktas
26. nodaļa
Ekstātiskas mīlestības rosinātāji
27. nodaļa
Ekstātiskas mīlestības pazīmes
28. nodaļa
Pastāvīga ekstātiska mīlestība
29. nodaļa
Uz Krišnu vērstas mīlestības izpausmes
30. nodaļa
Ekstātiskas uz Krišnu vērstas mīlestības iezīmju apraksta turpinājums
31. nodaļa
Papildus pazīmes
32. nodaļa
Nepārtrauktas ekstāzes pazīmes
33. nodaļa
Ekstātiskas mīlestības netiešās izpausmes
34. nodaļa
Bhakti nektārs

Trešā daļa

35. nodaļa
Neitrāla mīlestība uz Dievu (pasīva pielūgsme)
36. nodaļa
Pārpasaulīga pieķeršanās (kalpošana)
37. nodaļa
Kalpošanas rosinātāji
38. nodaļa
Vienaldzība un atšķirtība
39. nodaļa
Krišnas sastapšanas veidi
40. nodaļa
Dēlu un citu pakļauto godbijīgā bhakti
41. nodaļa
Brālīga bhakti
42. nodaļa
Brālīgas mīlestības attiecības
43. nodaļa
Vecāku attieksme
44. nodaļa
Garīgā kalpošana mīlētāju attiecībās

Ceturtā daļa

45. nodaļa
Smiešanās ekstāze
46. nodaļa
Izbrīns un bruņnieciskums
47. nodaļa
Līdzcietība un dusmas
48. nodaļa
Bailes un šausmas
49. nodaļa
Rasu sajaukšanās
50. nodaļa
Rasu sajaukšanās apskata turpinājums
51. nodaļa
Izkropļotas garšu izpausmes
Galavārds
Pielikumi
Bhakti nektāra viļņi
Skaidrojošā vārdnīca


Vēdu rakstu bibliotēka