Bhakti nektārs trīsdesmit trešā nodaļa

null

Trīsdesmit trešā nodaļa

Ekstātiskas mīlestības
netiešās izpausmes

Smiešanās
Kad Krišna divām gopī no krūzēm bija izzadzis jogurtu, Viņš vienai savai draudzenei gopī teica: «Ak, brīnišķīgā! Es varu apzvērēt, ka neesmu tev nozadzis ne piliena jogurta! Tomēr tava draudzene Rādhārānī bezkaunīgi osta Manu muti. Esi tik laba un pasaki Rādhārānī, lai Viņa nebāžas Man tik tuvu!» Kad Krišna to pateica, Rādhārānī draudzenes sāka pilnā kaklā smieties. Tas ir piemērs smiekliem ekstātiskā mīlestībā.

Izbrīns
Reiz Brahma skatījās uz govīm un ganu zēniem, kuri bija tērpti dzeltenās drēbēs un izrotāti ar dārgakmeņiem. Zēniem bija četras rokas, un viņus godināja daudzi simti citu Brahmu. Visi ganu zēni bija ļoti priecīgi, ka viņi ir kopā ar Krišnu — Augstāko Brahmanu. Šajā brīdī Brahma izbrīnā iesaucās: «Ko es redzu!» Tas ir piemērs izbrīnam ekstātiskā mīlestībā.

Bruņnieciskums
Reiz Jamunas krastā bija dzirdama sausu lapu čabēšana, ganu zēnu smiekli un pērkona rūkoņa debesīs. Šrīdāma savilka jostu, lai cīnītos ar Krišnu — dēmona Aghas uzvarētāju. Tas ir piemērs bruņnieciskumam ekstātiskā mīlestībā.

Žēlabas

Šrīmad Bhāgavatamas desmitā dziedājuma septītās nodaļas 25. pantā stāstīts, kā viesuļa dēmons Trināvarta nolaupīja Krišnu. Kad viesulis pacēla Krišnu debesīs, gopī sāka skaļi raudāt. Viņas steidzās pie māmiņas Jašodas un teica, ka nespēj atrast Nandas dēlu, — Viņu ir aiznesis prom viesulis. Tas ir piemērs žēlabām ekstātiskā mīlestībā.

Kad Krišna cīnījās ar Kāliju, māmiņa Jašoda iesaucās: «Krišna tagad atrodas starp čūskas Kālijas galvām, bet es vēl esmu dzīva un vesela! Cik gan brīnumaina ir materiālā ķermeņa saglabāšanās spēja!» Tas ir vēl viens piemērs žēlabām ekstātiskā mīlestībā.

Dusmas
Kad Abhimanju māte Džatila ieraudzīja Krišnam ap kaklu apliktu dārgakmeņiem greznotu rotu, viņa saprata, ka to Krišnam iedevusi Rādhārānī. Džatila ārkārtīgi sadusmojās un rauca uzacis, atklājot dusmas ekstātiskā mīlestībā.

Pretīgums
Šajā sakarībā var minēt Jāmunāčārjas vārdus: «Kopš esmu sācis baudīt pārpasaulīgās mīlestības attiecības, kas sagādā aizvien jaunu un jaunu prieku, atceroties agrāko dzimumdzīvi, es saviebjos un gribu nospļauties.» Tas ir piemērs ekstātiskai mīlestībai pretīgumā.

Bailes
Reiz kāds vecs bhakta teica: «Mans dārgais Kungs! Kad mēs esam šķirti no Tevis, tad ļoti vēlamies Tevi redzēt un pārdzīvojam lielas ciešanas. Bet, ieraudzījuši Tevi, mēs tūlīt sākam baidīties no šķiršanās. Tātad, gan redzot Tevi, gan neredzot, mums nākas tik daudz ko pārdzīvot.» Tas ir piemērs pretrunīgām jūtām ekstātiskā mīlestībā uz Krišnu. Šāda ekstātiska mīlestība ir ļoti garšīga, un zinātāji to ir salīdzinājuši ar rūgušpienu, kam pielikts cukurs un mazliet melnie pipari. Šāda dzēriena garša ir ļoti patīkama.


Tālāk: 34. nodaļa

Saturs Bibliotēka