Bhakti nektārs viļņi

Bhakti nektāra viļņi

Darba «Bhakti-rasāmrita-sindhu» tēmas tāpat kā okeāns sākotnēji tiek iedalīts četrās daļās: austrumu, dienvidu, rietumu un ziemeļu daļā. Katru no šīm daļām veido sīkākas daļas jeb «viļņi». Lūk, tabula, kas parāda «Bhakti nektāra» nodaļu atbilstību «Bhakti-rasāmrita-sindhu» sākotnējam iedalījumam.

Austrumu puse — bhagavad-bhakti-bhēda (dažādas garīgās kalpošanas)

Pirmais vilnis — sāmānja-bhakti
(vispārīgā garīgā kalpošana) — 1.–5. nodaļa

Otrais vilnis — sādhana bhakti
(garīgās kalpošanas prakse) — 6.–16. nodaļa

Trešais vilnis — bhāva bhakti
(ekstātiska garīgā kalpošana) — 17.–18. nodaļa

Ceturtais vilnis — prēma bhakti
(garīgā kalpošana ar mīlestību uz Dievu) — 19. nodaļa

Dienvidu puse — sāmānja-bhagavad-bhakti-rasa (pārpasaulīgās garšas vispārīgās pazīmes)

Pirmais vilnis — vibhāva (īpašā ekstāze) — 20.–26. nodaļa

Otrais vilnis — anubhāva
(ekstāzes pazīmes, kas izpaužas ķermenī) — 27. nodaļa

Trešais vilnis — sātvika-bhāva (pastāvīgā ekstāze) — 28. nodaļa

Ceturtais vilnis — vjabhičāri-bhāva
(pārņemošā ekstāze) — 29.–31. nodaļa

Piektais vilnis — sthāji-bhāva (nepārtrauktā ekstāze) — 32.–34. nodaļa

Rietumu puse — mukhja-bhakti-rasa (galvenās mīlestības attiecības)

Pirmais vilnis — šānta-bhakti-rasa
(neitrāla mīlestība uz Dievu) — 35. nodaļa

Otrais vilnis — prīti-bhakti-rasa
(pārpasaulīga pieķeršanās — kalpošana) — 36.–40. nodaļa

Trešais vilnis — prējo-bhakti-rasa (brālīga bhakti) — 41.–42. nodaļa

Ceturtais vilnis — vatsala-bhakti-rasa
(vecāku attieksme) — 43. nodaļa

Piektais vilnis — madhura-bhakti-rasa
(garīgā kalpošana mīlētāju attiecībās) — 44. nodaļa

Ziemeļu puse — gauna-bhakti-rasa (netiešās mīlestības attiecības)

Pirmais vilnis — hāsja-bhakti-rasa
(smiešanās ekstāze) — 45. nodaļa

Otrais vilnis — adbhuta-bhakti-rasa (izbrīns) — 46. nodaļa (1. daļa)

Trešais vilnis — vīra-bhakti-rasa (bruņnieciskums) — 46. nodaļa (2. daļa)

Ceturtais vilnis — karuna-bhakti-rasa (līdzcietība) — 47. nodaļa (1. daļa)

Piektais vilnis — raudra-bhakti-rasa (dusmas) — 47. nodaļa (2. daļa)

Sestais vilnis — bhajānaka-bhakti-rasa (bailes) — 48. nodaļa (1. daļa)

Septītais vilnis — bībhatsa-bhakti-rasa (šausmas) — 48. nodaļa (2. daļa)

Astotais vilnis — maitrī-vaira-sthiti
(saskanīgas un nesaskanīgas garšas) — 49.–50. nodaļa

Devītais vilnis — rasābhāsa
(izkropļotas garšu izpausmes) — 51. nodaļa

Bhakti nektārs


Tālāk: Skaidrojošā vārdnīca

Saturs Bibliotēka