Bhakti nektārs veltījums

null

Veltījums sešiem Vrindāvanas Gosvāmī

nānā-šāstra-vičāranaika-nipunau sad-dharma-samsthāpakau
lokānām hita-kārinau tribhuvanē mānjau šaranjākarau
rādhā-krišna-padāravinda-bhadžanānandēna mattālikau
vandē rūpa-sanātanau raghu-jugau šrī-džīva-gopālakau

«Es pazemīgi godinu sešus Gosvāmī — Šrī Sanātanu Gosvāmī, Šrī Rūpu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu Bhatu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu dāsu Gosvāmī, Šrī Džīvu Gosvāmī un Šrī Gopālu Bhatu Gosvāmī, kuri prasmīgi pēta visus svētos rakstus, lai par svētību ļaudīm iedibinātu mūžīgos reliģijas principus. Tāpēc viņi tiek godāti visās trijās pasaulēs, un pie sešiem Gosvāmī ir vērts meklēt patvērumu, jo viņi gremdējas gopī noskaņā un pārpasaulīgā mīlestībā kalpo Rādhai un Krišnam.»


Tālāk: Ievads

Saturs Bibliotēka