Kunga Čaitanjas mācība

null

Kunga Čaitanjas mācība

Patiesas garīgās dzīves apraksts

Viņa Dievišķā Žēlastība
A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda

Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības dibinātājs-āčārja

Diženais Indijas svētais Kungs Čaitanja Mahāprabhu (1486.–1534.) mācīja, ka vienīgais mērķis mūsu dzīvē ir patiesi iemīlēt Dievu. Šāda mīlestība var atrisināt visas cilvēces problēmas. Pēdējos gadu desmitus sabiedrībā ir valdījis materiālisms, un šī laika rūgtā pieredze apstiprina Kunga Čaitanjas mācības patiesumu. Dievišķās mīlestības mācība ir svarīga katram no mums, un tās mērķis ir izvest cilvēci no materiālisma strupceļa—dot tai garīgo atdzimšanu. Šajā grāmatā aprakstīta Kunga Čaitanjas apbrīnojamā dzīve un īsumā izklāstīta Viņa mācība.


VELTĪTS

svētajai kalpošanai

Šrīlam Sačidānandam Bhaktivinodam Thākuram,
 
kurš pirmais sludināja Kunga Čaitanjas mācību
rietumu pasaulei (McGilla universitāte, Kanāda)
1896. gadā, manā dzimšanas gadā

A.Č. BHAKTIVĒDĀNTA SVĀMĪ


Saturs

Priekšvārds

Prologs

Kunga Čaitanjas misija

Ievads

1. nodaļa

Norādījumi Rūpam Gosvāmī

2. nodaļa

Sanātana Gosvāmī

3. nodaļa

Norādījumi Sanātanam Gosvāmī

4. nodaļa

Gudrais

5. nodaļa

Kā tuvoties Dievam

6. nodaļa

Viņa veidoli ir viens un tas pats

7. nodaļa

Neskaitāmie Dieva veidoli

8. nodaļa

Avatāri

9. nodaļa

Krišnas varenības

10. nodaļa

Krišnas skaistums

11. nodaļa

Kalpošana Kungam

12. nodaļa

Bhakta

13. nodaļa

Garīgā kalpošana ar pieķeršanos

14. nodaļa

Dieva Kunga un Viņa bhaktu ekstāze

15. nodaļa

Šrīmad Bhāgavatamas Ātmārāmas panta izskaidrojums

16. nodaļa

Sanātanas Gosvāmī doto norādījumu noslēgums

17. nodaļa

Kungs Čaitanja — sākotnējā Dieva Personība

18. nodaļa

Sarunas ar Prakāšānandu

19. nodaļa

Turpmākās sarunas ar Prakāšānandu

20. nodaļa

Vēdāntas apguves mērķis

21. nodaļa

Mājāvādī filozofu pievēršana Krišnas apziņai

22. nodaļa

Šrīmad Bhāgavatama

23. nodaļa

Kāpēc jāapgūst Vēdānta-sūtra?

24. nodaļa

Sarunas ar Sārvabhaumu Bhatāčārju

25. nodaļa

Personiskā un bezpersoniskā apzināšanās

26. nodaļa

Bhatāčārjas pievēršana Krišnas apziņai

27. nodaļa

Kungs Čaitanja un Rāmānanda Rāja

28. nodaļa

Attiecības ar Visaugstāko

29. nodaļa

Tīra mīlestība uz Krišnu

30. nodaļa

Rādhas un Krišnas pārpasaulīgās rotaļas

31. nodaļa

Augstākā pilnība

32. nodaļa

Nobeigums

Skaidrojošā vārdnīca

Anotācija


Vēdu rakstu bibliotēka