Kunga Čaitanjas mācība anotācija

Anotācija grāmatai
«Kunga Čaitanjas mācība»

Indijas zeme vienmēr ir bijusi slavena ar saviem askētiem, mistiķiem, svētajiem un priesteriem. Taču Kungs Čaitanja Mahāprabhu (1486.–1534.) izceļas pat starp tiem. Vieni uzskata Viņu par diženu svēto un sludinātāju, citi — par reliģijas reformatoru, kurš iedvesis jaunu dzīvību senajām Vēdām. Vēl citi Viņā redz ģeniālu filozofu un garīgo skolotāju, kurš ar savu dzīvi parāda mums labāko atsacīšanās piemēru, turklāt Kunga Čaitanjas sekotāji ir pārliecināti, ka Viņš ir neviens cits kā Dieva Augstākā Personība, kura atnākusi uz zemi. Indijā, sevišķi Bengālijā, Kunga Čaitanjas Mahāprabhu vārdu zina ikviens, bet rietumos līdz pat mūsdienām tas nebija plaši pazīstams.

Apmēram pirms pieciem gadsimtiem Viņš Bengālijā aizsāka sankīrtanas kustību — Dieva svētā vārda, Harē Krišnas mantras, daudzināšanu. Jau Kunga Čaitanjas dzīves laikā šī kustība aptvēra visu Indiju, ieguva miljoniem sekotāju un atstāja dziļu iespaidu uz reliģijas un filozofijas turpmāko attīstību Indijā. Taču Šrī Čaitanja sludināja nevis vienai tautai, bet visas pasaules ļaudīm un Viņš pats pareģoja, ka reiz pienāks brīdis, kad Harē Krišnas mantru daudzinās katrā pilsētā un ciemā. Šrī Čaitanjas pareģojums piepildās mūsu acu priekšā. Pirms piecsimt gadiem aizsāktā sankīrtanas kustība tagad ir pazīstama tālu ārpus Indijas robežām — tā strauji izplatās pa visu pasauli. Gandrīz visu lielāko pilsētu ielās mums ir iespēja redzēt dziedošos un dejojošos Kunga Šrī Krišnas bhaktas.

Kunga Čaitanjas mācība Viņa Dievišķās Žēlastības A.Č. Bhaktivēdāntas Svāmī Prabhupādas grāmatās ir izklāstīta pārsteidzoši skaidri un pārliecinoši, un tagad to par savas dzīves pamatu pieņem arvien vairāk un vairāk cilvēku visās pasaules valstīs un kontinentos. Kas gan ir šis noslēpumainais spēks, kurš piesaista mūsdienu cilvēci? Kādēļ tieši mums ir nepieciešama šī mācība, kuras saknes aizsniedzas dziļā pagātnē? Ko tā var dot cilvēcei, kura stāv uz trešā gadu tūkstoša sliekšņa? Šajā grāmatā jūs radīsiet atbildes uz šiem, kā arī daudziem citiem jautājumiem.