Šrī Īšopanišada saturs

null

Šrī Īšopanišada

Viņa Dievišķā Žēlastība
A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda

Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības dibinātājs-āčārja

«Šrī Īšopanišada» sanskritā nozīmē «zināšanas, kas tuvina mūs Augstākajai Personībai». Šīs zināšanas apraksta Visuma sākotnējo radītāju Dieva Augstāko Personību, tādējādi apgāžot mūsdienu zinātnes izplatīto viedokli, ka pasaule radusies no nejaušām atomu sadursmēm. Šī senā Vēdu filozofijas grāmata apstiprina faktu, ko liecina mūsu izjūtas: personība ir esamības neatņemamā būtība un eksistēšanas princips.


Saturs

Ievads

Dieva piesaukšana

Pirmā mantra

Otrā mantra

Trešā mantra

Ceturtā mantra

Piektā mantra

Sestā mantra

Septītā mantra

Astotā mantra

Devītā mantra

Desmitā mantra

Vienpadsmitā mantra

Divpadsmitā mantra

Trīspadsmitā mantra

Četrpadsmitā mantra

Piecpadsmitā mantra

Sešpadsmitā mantra

Septiņpadsmitā mantra

Astoņpadsmitā mantra

Skaidrojošā vārdnīca

Oriģinālais dēvanāgarī teksts (pdf formāts)


Vēdu rakstu bibliotēka