Norādījumu nektārs vienpadsmitais pants

null

Vienpadsmitais pants

krišnasjoččaih pranaja-vasatih prējasībhjo ‘pi rādhā
    kundam čāsjā munibhir abhitas tādrig ēva vjadhāji
jat prēšthair apj alam asulabham kim punar bhakti-bhādžām
    tat prēmēdam sakrid api sarah snātur āviškaroti

krišnasja — Kunga Šrī Krišnas; uččaih — ļoti augstu;
pranaja-vasatih — mīlestības mērķis; prējasībhjah — no daudzām iemīļotām gopī;
api — noteikti; rādhā — Šrīmatī Rādhārānī; kundam — ezers;
ča — arī; asjāh — Viņas; munibhih — diženu gudro; abhitah — visādā
ziņā; tādrik ēva — līdzīgi; vjadhāji — aprakstīts; jat — kas;
prēšthaih — visaugstāko bhaktu; api — pat; alam — pietiekami;
asulabham — grūti sasniedzams; kim — kas; punah — atkal; bhakti-bhādžām — tiem,
kas garīgi kalpo; tat — to; prēma — mīlestību uz Dievu;
idam — šajā; sakrit — vienreiz; api — pat; sarah — ezerā; snātuh — kas
nomazgājies; āviškaroti — rodas.

TULKOJUMS

No visa, kas Krišnam sagādā prieku, un no visām mīļotajām Vradžabhūmi jaunavām Šrīmatī Rādhārānī noteikti ir Krišnam vismīļākā. Un, kā apgalvo diženi gudrie, Šrīmatī Rādhārānī dievišķā
kunda Krišnam visādā ziņā ir tikpat dārga. Rādhā-kundu, bez šaubām, reti sasniedz pat diženi bhaktas, tāpēc parastiem bhaktām tas ir vēl grūtāk. Ja cilvēks šajos svētajos ūdeņos nomazgājas tikai
vienu reizi, tad viņā pilnīgi atmostas tīra mīlestība uz Krišnu.

SKAIDROJUMS

Kāpēc Rādhā-kunda ir tik cildena? Šis ezers tiek tik augstu vērtēts tāpēc, ka tas pieder Šrīmatī Rādhārānī, kura Šrī Krišnam ir vismīļākā. No visām gopī Viņa ir vismīļākā. Un diženi gudrie norāda, ka Viņas ezers, Šrī Rādhā-kunda, Krišnam ir tikpat dārgs kā pati Rādha. Patiešām Krišnas mīlestība pret Rādhā-kundu un Šrīmatī Rādhārānī nekādā ziņā neatšķiras. Rādhā-kundu ļoti reti sasniedz pat diženas personības, kas visu veltī garīgajai kalpošanai. Ko tad lai saka par parastiem bhaktām, kuri nodarbojas tikai ar vaidhi-bhakti.
Ir teikts, ka bhakta, vienreiz nomazgājoties Rādhā-kundā, tūlīt sasniedz tīru mīlestību uz Krišnu un kļūst par gopī sekotāju. Tam, kas nevar pastāvīgi dzīvot Rādhā-kundas krastos, Šrīla Rūpa Gosvāmī iesaka vismaz nomazgāties šajā ezerā pēc iespējas daudzas reizes. Garīgajā kalpošanā tas ir vissvarīgākais. Šajā sakarībā Šrīla Bhaktivinoda Thākurs raksta, ka Šrī Rādhā-kunda ir vislabākā vieta tiem, kas vēlas pilnveidoties garīgajā kalpošanā, sekojot Šrīmatī Rādhārānī draudzenēm (sakhī) un tuvajām kalponēm (mandžarī). Dzīvajām būtnēm, kas alkst atgriezties mājās, pārpasaulīgajā Dieva valstībā Goloka Vrindāvanā, iegūstot garīgos ķermeņus (sidha-dēhu), jādzīvo pie Rādhā-kundas, jārod patvērums pie Šrī Rādhas kalponēm un viņu vadībā pastāvīgi jākalpo Šrī Rādhai. Tas ir viscildenākais paņēmiens tiem, kas Šrī Čaitanjas Mahāprabhu aizsardzībā garīgi kalpo. Šajā sakarībā Šrīla Bhaktisidhānta Sarasvatī Thākurs norāda, ka pat tādi diženi gudrie un bhaktas kā Nārada un Sanaka nesaņem iespēju atnākt uz Rādhā-kundu un nomazgāties. Tad ko gan var teikt par parastiem bhaktām? Ja cilvēks ir ļoti veiksmīgs un gūst iespēju kaut vienu reizi nomazgāties Rādhā-kundā, viņš var izkopt savu pārpasaulīgo mīlestību uz Krišnu tieši tā, kā to darīja gopī. Vēl ir ieteikts dzīvot Rādhā-kundas krastos un gremdēties mīlestības pilnā kalpošanā Dievam Kungam. Regulāri jāmazgājas šajā ezerā un jāatbrīvojas no visiem materiālistiskajiem priekšstatiem, rodot patvērumu pie Šrī Rādhas un Viņas pavadonēm gopī. Ja cilvēks tādā veidā pastāvīgi darbojas visu mūžu, tad, atstājot ķermeni, viņš atgriežas pie Dieva, lai kalpotu Šrī Rādhai tādā pašā veidā, kā viņš par šo kalpošanu domājis, dzīvodams pie Rādhā-kundas. Secinājums ir tāds, ka dzīve pie Rādhā-kundas un mazgāšanās tajā ik dienas ir augstākā garīgās kalpošanas pilnība. Šo stāvokli grūti sasniegt pat tādiem diženiem gudrajiem un bhaktām kā Nāradam. Tādējādi Šrī Rādhā-kundas slava ir neierobežota. Kalpojot Rādhā-kundai, cilvēks gūst iespēju mūžīgi sekot gopī un kļūt par Šrīmatī Rādhārānī pavadoni.

Tālāk: Skaidrojošā vārdnīca