Norādījumu nektārs priekšvārds

null

Priekšvārds

Krišnas apziņas kustība darbojas Šrīlas Rūpas Gosvāmī vadībā. Gaudīja vaišnavi jeb bengāļu vaišnavi lielākoties seko Šrī Čaitanjam Mahāprabhu, un seši Vrindāvanas Gosvāmī ir Viņa tiešie mācekļi. Šrīla Narotama dāsa Thākurs ir sacerējis dziesmu:
rūpa-raghunātha-padē ha-ibē ākuti
kabē hāma budžhaba sē jugala-pīriti

«Kad es ļoti vēlēšos saprast Gosvāmī sarakstītos darbus, tad varēšu izprast arī Rādhas un Krišnas pārpasaulīgo mīlestību.» Šrī Čaitanja Mahāprabhu atnāca tāpēc, lai dotu sabiedrībai Krišnas zinātnes svētību. Viscildenākā darbība, ko izpauž Kungs Krišna, ir Viņa laulības mīlestības rotaļas ar gopī. Šrī Čaitanja Mahāprabhu atnāca vislabākās gopī Šrīmatī Rādhārānī noskaņā. Tāpēc ikvienam, kas vēlas izprast Kunga Šrī Čaitanjas Mahāprabhu misiju un sekot Viņam, ir ļoti nopietni jāseko sešiem Gosvāmī — Šrī Rūpam, Sanātanam, Bhatam Raghunātham, Šrī Džīvam, Gopālam Bhatam un Dāsam Raghunātham.
Šrī Rūpa Gosvāmī bija visu Gosvāmī vadītājs un uzrakstīja «Upadēšāmritu» («Norādījumu nektāru»), lai mēs savā darbībā varētu viņam sekot. Kā Šrī Čaitanja Mahāprabhu, aiziedams no šīs pasaules, atstāja mums astoņus pantus — «Šikšāštaku» —, tā Rūpa Gosvāmī deva «Upadēšāmritu», lai mēs varētu kļūt par tīriem vaišnaviem.
Garīgās attīstības ceļā pirmais pienākums ir valdīt pār prātu un jutekļiem. Pretējā gadījumā nekāda pilnveidošanās garīgajā dzīvē nav iespējama. Materiālajā pasaulē ikviens ir dziļi iegrimis kaislībās un neziņā. Cilvēkam ir jāpaceļas skaidrības, satva-gunas, līmenī, sekojot Rūpas Gosvāmī norādījumiem, un tad atklāsies arī turpmākais pilnveidošanās ceļš.
Attīstība Krišnas apziņā lielā mērā ir atkarīga no sekotāja attieksmes. Krišnas apziņas kustības sekotājam jākļūst par nevainojamu gosvāmī. Vaišnavus parasti sauc par gosvāmī. Vrindāvanā šai vārdā sauc tempļu vadītājus. Tam, kurš vēlas kļūt par pilnīgu Krišnas bhaktu, ir jākļūst par gosvāmī. Vārds «go» nozīmē «jutekļi», un «svāmī» nozīmē «saimnieks». Kamēr cilvēks nevalda pār jutekļiem un prātu, viņš nevar būt gosvāmī. Lai sasniegtu dzīves augstākos panākumus, t.i., kļūtu par gosvāmī un tad par tīru Dieva Kunga bhaktu, ir jāseko norādījumiem, «Upadēšāmritai», ko sarakstījis Šrīla Rūpa Gosvāmī. Šrīla Rūpa Gosvāmī ir atstājis mums arī daudzas citas grāmatas, kā «Bhakti-rasāmrita-sindhu», «Vidagdha-mādhava» un «Lalita-mādhava», taču «Upadēšāmrita» ir pirmie norādījumi iesācējam bhaktam. Šiem norādījumiem jāseko ļoti stingri. Tad būs vieglāk sasniegt veiksmi dzīvē.

Harē Krišna

A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī

Indija, Vrindāvana,
Ramana-rēti,
Krišna-Balarāma Mandira,
Višvarūpa-mahotsava
1975. gada 20. septembris

Tālāk: Pirmais pants