Šrī Šrī Šad-gosvāmj-aštaka Šrīnivāsa Āčārja

Šrī Šrī Šad-gosvāmj-aštaka

Šrīnivāsa Āčārja

1) Es pazemīgi godinu sešus Gosvāmī — Šrī Rūpu Gosvāmī, Šrī Sanātanu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu Bhatu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu dāsu Gosvāmī, Šrī Džīvu Gosvāmī un Šrī Gopālu Bhatu Gosvāmī —, kuri nenogurstoši daudzina Krišnas svēto vārdu un ekstāzē dejo. Viņi ir Dieva mīlestības okeāns, un visi ļaudis — gan labie, gan sliktie — ļoti mīl sešus Gosvāmī, jo tie neapskauž nevienu dzīvo būtni. Gosvāmī darbības vienmēr sagādā prieku visiem cilvēkiem, jo viņi ir saņēmuši Kunga Čaitanjas augstāko svētību. Viņi sludina Kunga vēstījumu, un visas kritušās dvēseles materiālajā pasaulē, to klausoties, tiks glābtas.

2) Es pazemīgi godinu sešus Gosvāmī — Šrī Rūpu Gosvāmī, Šrī Sanātanu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu Bhatu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu dāsu Gosvāmī, Šrī Džīvu Gosvāmī un Šrī Gopālu Bhatu Gosvāmī —, kuri prasmīgi pēta svētos rakstus, lai par svētību ļaudīm iedibinātu mūžīgos reliģijas principus. Par to viņi tiek godāti trijās radītajās pasaulēs. Seši Gosvāmī ir dvēseles, pie kurām var pieņemt patvērumu, jo viņi gremdējas gopī noskaņā un pārpasaulīgā mīlestībā kalpo Rādhai un Krišnam.

3) Es pazemīgi godinu sešus Gosvāmī — Šrī Rūpu Gosvāmī, Šrī Sanātanu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu Bhatu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu dāsu Gosvāmī, Šrī Džīvu Gosvāmī un Šrī Gopālu Bhatu Gosvāmī —, kuri labi pazīst Kunga Čaitanjas pārpasaulīgās īpašības un spēj tās prasmīgi pavēstīt citiem. Viņi dzied pārpasaulīgas dziesmas par Govindu, kas attīra visas saistītās dvēseles no grēkiem. Viņu sacerējumi izpleš pārpasaulīgās svētlaimes okeānu, un ar savu darbību viņi izglābj dzīvās būtnes no briesmīgās atbrīves elles.

4) Es pazemīgi godinu sešus Gosvāmī — Šrī Rūpu Gosvāmī, Šrī Sanātanu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu Bhatu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu dāsu Gosvāmī, Šrī Džīvu Gosvāmī un Šrī Gopālu Bhatu Gosvāmī —, kuri atteicās no aristokrātiskas sabiedrības, uzskatīdami to par nenozīmīgu. Lai atbrīvotu nelaimīgās saistītās dvēseles, viņi kā cilvēki atsacīšanās dzīves kārtā tērpās vienīgi gurnu apsējā, bet domās vienmēr gremdējās gopī mīlestībā uz Krišnu un peldējās šīs mīlestības ekstāzes okeāna viļņos.

5) Es pazemīgi godinu sešus Gosvāmī — Šrī Rūpu Gosvāmī, Šrī Sanātanu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu Bhatu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu dāsu Gosvāmī, Šrī Džīvu Gosvāmī un Šrī Gopālu Bhatu Gosvāmī —, kuri dzīvo pārpasaulīgajā zemē Vrindāvanā, kas pilna neparasti skaistu augļu koku un puķu, kuri aug uz vērtīgu dārgakmeņu zemes. Seši gosvāmī tur vienmēr godina Rādhā-Krišnu, un viņi noteikti var dāvāt visām dzīvajām būtnēm augstāko svētību, palīdzot tām sasniegt dzīves mērķi.

6) Es pazemīgi godinu sešus Gosvāmī — Šrī Rūpu Gosvāmī, Šrī Sanātanu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu Bhatu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu dāsu Gosvāmī, Šrī Džīvu Gosvāmī un Šrī Gopālu Bhatu Gosvāmī —, kas katru dienu daudzināja Kunga svētos vārdus un noliecās Dievības priekšā noteiktu skaitu reižu. Visu mūžu viņi veica tīru garīgo kalpošanu, kas bija ļoti nozīmīga visai pasaulei, un viņi uzvarēja ēšanu un miegu, vienmēr būdami pazemīgi un cildeni, jo pastāvīgi atcerējās Dieva Personības pārpasaulīgās īpašības.

7) Es pazemīgi godinu sešus Gosvāmī — Šrī Rūpu Gosvāmī, Šrī Sanātanu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu Bhatu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu dāsu Gosvāmī, Šrī Džīvu Gosvāmī un Šrī Gopālu Bhatu Gosvāmī —, kuri dažreiz sēdēja pie Rādhā-kundas, bet dažreiz Jamunas krastā vai Vamšīvatā. Viņi uzvedās kā prātā jukušie, jo lielā mīlestībā uz Krišnu vienmēr izjuta ekstāzi, un to ķermeņos izpaudās visas pārpasaulīgās Krišnas apziņas ekstāzes pazīmes.

8) Es pazemīgi godinu sešus Gosvāmī — Šrī Rūpu Gosvāmī, Šrī Sanātanu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu Bhatu Gosvāmī, Šrī Raghunāthu dāsu Gosvāmī, Šrī Džīvu Gosvāmī un Šrī Gopālu Bhatu Gosvāmī —, kas skrēja pa Vrindāvanu un skaļi sauca: «Vrindāvanas valdniece Rādhārānī! Lalita! Nandas Mahārādžas dēls! Kur jūs esat! Vai man jūs meklēt uz Govardhanas kalna vai zem Vrindāvanas kokiem vai Jamunas krastā? Kur man jūs ieraudzīt?» Tīrā apziņā kalpodami Krišnam, viņi vienmēr izjuta šādas pārpasaulīgas jūtas.