Šrī Īšopanišada kā skolotāja un mācekļa saruna

Šrī Īšopanišada kā skolotāja un mācekļa saruna

Skolotājs (Paribhasa sūtra): Dieva Personība ir pilnīga un sevī pilna, un, tā kā Viņš ir pilnībā pilnīgs, tad viss, kas izplūst no Viņa, ir pilnībā apveltīts ar visu nepieciešamo kā sevī pilns veselums, piemēram, šī jutekļiem uztveramā pasaule. Viss, ko radījis sevī pilnais Veselums, arī ir pilns pats sevī. Tā kā Viņš ir sevī pilnais Veselums, tad Viņš saglabā pilnu līdzsvaru, kaut arī no Viņa izplūst tik daudz sevī pilnu vienību.

Māceklis: Ko tas mums nozīmē?

Skolotājs: (1. mantra) Pār visu dzīvo un nedzīvo Visumā valda Dievs Kungs, un viss pieder Viņam, tādēļ ikvienam būs pieņemt tikai nepieciešamo, kas viņam dots kā viņa daļa, un nebūs pieņemt neko citu, labi zinot, kam tas pieder.

Māceklis: Kas notiks, ja izmantošu šīs zināšanas dzīvē?

Skolotājs: (2. mantra) Kas šādi darbojas atkal un atkal, tas var tiekties nodzīvot simtiem gadu, jo šāds darbs viņu nesaista ar karmas likumu.

Māceklis: Kas notiks, ja neizmantošu?

Skolotājs: (3. mantra) Lai kas arī būtu dvēseles slepkava, viņam pēc nāves lemts nonākt uz tumsības un neziņas planētām, neticīgo pasaulēm.

Māceklis: Lūdzu, pastāstiet par Visaugsto Dievu.

Skolotājs: (4. mantra) Dieva Personība ir ātrāka par prātu, ātrāka par visiem, kas skrien, kaut arī vienmēr atrodas savā mājvietā. Varenie padievi nespēj Viņam tuvoties. Viņš atrodas vienuviet, bet valda pār tiem, kas gādā par gaisu un lietu. Viņš ir pārāks par visiem.

Māceklis: Vieta, kur Viņš atrodas, ir tālu vai tuvu? Ja Viņš ir ātrāks par visiem, vai Viņš staigā tāpat kā mēs?

Skolotājs: (5. mantra) Visaugstais Kungs iet un neiet. Viņš ir ļoti tālu un ļoti tuvu. Viņš ir visā un ārpus visa.

Māceklis: Kas to spēj saprast?

Skolotājs: (6. mantra) Kas visu redz saistībā ar Visaugsto Kungu, kas redz, ka visas būtnes ir Viņa neatņemamās daļiņas, kas redz visā Visaugsto Kungu, tas nekad neienīst nevienu un neko.

Māceklis: Kāds labums tiek cilvēkam no tādas izpratnes?

Skolotājs: (7. mantra) Par lietu patieso zinātāju kļūst tas, kurš vienmēr redz, ka visas dzīvās būtnes ir garīgas dzirkstis ar tādām pašām īpašībām kā pašam Kungam. Kas gan šādam zinātājam ir maldinājums vai raizes?

Māceklis: Kas vēl zina par Dievu?

Skolotājs: (8. mantra) Šāds cilvēks tik tiešām pazīst visdižāko, neiemiesoto, viszinošo, nevainojamo, bez asinsvadiem, tīro un neaptraipīto, neatkarīgo filozofu, kurš kopš neatminamiem laikiem piepilda ikviena vēlmes.

Māceklis: Kas ir tie, kas nepieņem Dieva plānu un kurus sauc par dvēseles slepkavām?

Skolotājs: (9. mantra) Kas izkopj darbību neziņā, tas nonāk visdziļākajos tumsības apvidos. Vēl sliktāk klājas tiem, kas izkopj tā saucamās zināšanas.

Māceklis: Kā jūs uzzinājāt, ka ar šiem cilvēkiem notiks tieši tā?

Skolotājs: (10. mantra) Gudrie izskaidroja, ka vienu mērķi sasniedz, izkopjot zināšanas, bet pavisam citu – izkopjot neziņu.

Māceklis: Kādas zinības man jāmācās?

Skolotājs: (11. mantra) Tikai tas, kas spēj vienlaicīgi saprast gan neziņas ceļu, gan pārpasaulīgo zināšanu ceļu, var pacelties pāri atkārtotās dzimšanas un nāves ietekmei un baudīt pilnīgu nemirstības svētību.

Māceklis: Ļoti interesanti. Kas notiek ar tiem, kas godina dabas spēkus un bezveidīgu Absolūtu?

Skolotājs: (12. mantra) Tie, kas pielūdz padievus, nonāk tumšākajos neziņas apvidos, bet vēl sliktāk klājas tiem, kas godina bezpersonisko Absolūtu.

Māceklis: Šausmīgi! Vai tiešām tā ir taisnība?

Skolotājs: (13. mantra) Ir teikts, ka vienu mērķi sasniedz, godinot visaugstāko visu cēloņu cēloni, bet pavisam citu, godinot to, kas nav visaugstākais. To visu stāstīja un pilnīgi izskaidroja nesatrauktie gudrie.

Māceklis: Es esmu iegrimis materiālā darbā. Jau daudzas paaudzes mana ģimene godā dabas spēkus. Vai man tas viss jānoraida?

Skolotājs: (14. mantra) Cilvēkam pilnībā jāizzina Dieva personība ar Viņa pārpasaulīgo vārdu, īpašībām un rotaļām, kā arī laicīgā materiālā izpausme ar tās laicīgajiem padieviem, cilvēkiem un dzīvniekiem. To izprotot, cilvēks pārvar nāvi un līdz ar to arī pārejošo kosmisko izpausmi un bauda mūžīgu, svētlaimīgu un zināšanu pilnu dzīvi mūžīgajā Dieva valstībā.

Māceklis: Nav viegli izzināt Dieva Augstāko Personību. Es neuztveru Dievu kā personu. Ko man darīt?

Skolotājs: Tev jāskaita šāda lūgšana: “(15. mantra) Mans Kungs, visa dzīvā uzturētāj! Tavu īsto seju pārklāj Tavs žilbinošais mirdzums. Lūdzu, noņem to un parādies savam tīrajam bhaktam. (16. mantra) Mans Kungs! Tu esi sākotnējais filozofs, Visuma uzturētājs, Tu esi ierobežojošais princips, tīro bhaktu galamērķis un cilvēces ciltstēvu labvēlis! Lūdzu, noņem savu pārpasaulīgo staru mirdzumu, lai es spētu ieraudzīt Tavu svētlaimīgo veidolu. Tu esi mūžīgā Dieva Augstākā Personība. Tu esi līdzīgs saulei, un tāds esmu arī es.”

Māceklis darīja, kā likts, un sāka iet pa Dieva ceļu. Viņš nodzīvoja dzīvi ar izpratni, ka viss pieder Dievam. Viņš dzīvoja vienkārši, pastāvīgi skaitīja lūgšanas un darīja daudz labu darbu. Mūža beigās viņš skaitīja šādu lūgšanu:

“(17. mantra) Lai šis laicīgais ķermenis sadeg pelnos un dzīvības dvaša saplūst ar visu gaisu. Tagad, mans Kungs, lūdzu, atceries visus manus ziedojumus un, tā kā Tu esi visu ziedojumu baudītājs, lūdzu, atceries visu, ko esmu darījis Tevis dēļ! (18. mantra) Visuvarenais Kungs! Tu esi tik varens kā uguns. Tagad es pazemīgi noliecos Tavu lotospēdu priekšā. Mans Dievs! Lūdzu, vadi mani pa pareizo ceļu, lai es varu sasniegt Tevi. Tu zini visu, ko es esmu darījis pagātnē, tāpēc, lūdzu, atbrīvo mani no grēku pretdarbībām, lai es bez kādiem šķēršļiem varu pilnveidoties.”