Sievietes misija

Sievietes misija

Parasti vārds misija agrāk attiecās uz vīriešu kārtas personām – garīgiem līderiem, svētajiem, garīgiem skolotājiem. Arī šobaltdien tas tā arī ir. Bet laiki ir mainījušies. Agrāk sievieti, sievu garīgi izglītoja vīrs, brāhmans. Tagad brāhmanu gandrīz nav, vīri strādā materiālajās iestādēs, lai nopelnītu naudu. Kāda te var būt runa par misiju? Saskaņā ar Vēdu mācību Dievs Kungs ir gribējis bērnu audzināšanu uzticēt mātei, bet mātes, nesaņēmušas garīgo izglītību, nespēj garīgi izglītot savus bērnus. Arī skolās nav garīgās izglītības. Tā bērni uzkrāj negatīvu karmu, līdz tiem iedos rokā plinti un teiks: “Ej karot!” Un tad cietīs abi. Katrs no mums ir atbildīgs par nākošo paaudzi, bet vecāki īpaši. Tomēr šo to var mainīt uz labo pusi arī tagad.

Laimīgi ir tie bērni, kuru mātes jau mazus ved uz dievnamu. Tur bērns uzsūc to garīgo atmosfēru ar garīgu mūziku, garīgām lūgšanām, ar garīgu sabiedrību.

Bet, ja tas nav iespējams, tad katrai sievietei pašai jācenšas apgūt dieva apziņu patstāvīgi un to dāvāt saviem bērniem jau no mazotnes. Un tā ir mūsdienu sievietes misija – audzināt bērnus ar dieva apziņu, neatkarīgi no tā, kādai konfesijai tās pieder. Tā varam saprast, ka Krišna nav aizmirsis dot sievietei šādu atbildīgu misiju – atbildību par civilizācijas nākotni. Bet ja tā nav, notiek civilizācijas degradācija. Izglītotas sievietes var iegādāties svētos rakstus krievu, angļu vai latviešu valodās un ar neskaidriem jautājumiem vērsties pie bhaktām vai garīgiem skolotājiem gan mutiski, gan rakstiski. Tāpēc jācer, ka ar laiku nebūs tādas degradācijas kā tagad.

Indijā katru sievieti uzrunā ar vārdu māte, pat ja tā ir jauna, jo neuzskata, ka tā ir tikai seksuāla partnere.

Kungs Krišna Bhagavad-gītā saka: ”Es esmu seksuālā dzīve saskaņā ar reliģijas principiem.” Galu galā seksu, kā visu citu, ir radījis Dievs. Bet mēs to izmantojam savu jutekļu apmierināšanai, par ko Kungs nebūt nav priecīgs. Tā rodas grēks un to nevar attaisnot tikai ar grēksūdzi, jo grēks turpinās. Arī vīriešiem jāapgūst dieva apziņa, tad piedzims bērni ar cildenām un garīgām īpašībām par prieku visiem.

 Lakšmīprija dēvī dāsī