Pieķeršanās cena

Pieķeršanās cena

Mēs visi kaut kam pieķeramies – ģimenes locekļiem, mājai, profesijai, mašīnai, vasarnīcai, lietām, kas ir ap mums, naudai, bagātībai. varai, slavai un kam tik vēl ne. Sanskritā to sauc “kāma” – iekāre. Bhagavad-gītā Kungs Krišna brīdina, ka iekāre ir visniknākais cilvēces ienaidnieks, tā paverdzina mūsu prātu un jūtas un mēs kļūstam par savu jutekļu kalpiem.

Kas ir pirmā vietā?

Mēs materiālisti

Garīgie cilvēki

1. jutekļi

1. dvēsele

2. prāts

2. saprāts

3. saprāts

3. prāts

4. dvēsele

4. jutekļi

Bet liktenis var iekārtot tā, ka jāšķiras no mūsu vēlmju objektiem – kāds tuvs cilvēks nomirst vai kaut kur aizbrauc, mašīnu, naudu kāds var nozagt, māja var nodegt. Tas izraisa ciešanas,

Nāves brīdī mēs domājam par šiem pieķeršanās objektiem – sievu, vīru, bērniem, draugiem, māju, un šo vēlmi Dieva kalpi īsteno – mēs atkal piedzimstam šeit.

Bet Bhagavad-gītā Kungs Krišna iesaka domāt nāves brīdī tikai par Viņu. Ja cilvēks visu dzīves laiku ir kalpojis nevis Dievam, bet ģimenei, sabiedrībai, nācijai, valstij, tad tur viņš atkal atgriežas. To sauc par samsāru – dzimšanas un nāves riteni. Tur var griezties miljoniem gadu un dzīvju, Vai mēs to gribam? Pienāks brīdis, kad sapratīsim, ka kaut kas ir jādara, lai tā nebūtu. Ļoti svarīgi ir to aptvert. Jo tad vairs nebūs jāriņķo uz rata, bet jānonāk tur, kur var uzturēties mūžīgi – Dieva valstībā. Tas nav tik vienkārši, bet iespējams, tikai to ir jāvēlas. Tomēr vairums cilvēku to nevēlas un savās nelaimēs vaino Dievu un visus citus, kaut gan patiesībā paši ir savas nākotnes kalēji.

Vēl Bhagavad-gītā Kungs Krišna saka, ka pieķeršanās materiāliem objektiem sākumā ir kā nektārs, bet vēlāk kā inde. Inde tāpēc, ka rūgti jācieš, ja šo objektu zaudējam vai viļamies tajā. Tas ir ļoti sāpīgi, neciešami. Piemēram, laulības šķiršana, tuvāka cilvēka nāve utt.

Bet Kungs min arī citu variantu – sākumā iedzert indi un pēc tam baudīt nektāru. Inde pārnestā nozīmē ir askēzes, pūles, jo tie nav saldi.

Tomēr šo grūto pūļu augļi ir saldi un pastāvoši. To dēļ ir vērts pūlēties.

Te nu mums ir izvēle, kādu ceļu iet.

 Lakšmīprija dēvī dāsī