Par Krišnas apziņu

Par Krišnas apziņu

Krišnas apziņa nozīmē saprast, zināt, kas ir Krišna. Krišna ir viens no Visaugstākā Kunga vārdiem. Katra tauta Viņu uzrunā un godina ar citiem vārdiem, piemēram, Buda, Allāhs, Jehova. Indijā Viņu godina tempļos kā Višnu, Govindu un citiem vārdiem. Kamēr uz zemes pastāv civilizācija, tikmēr nav bijis tā, ka tautas palikušas bez Dieva apziņas. Un tomēr vārds Krišna skaidri norāda uz konkrētu personību. Apmēram 5000 gadu atpakaļ Krišna redzamā izskatā atradās uz zemes. Indijā Mathuras pilsētā ir vēl saglabājies mūris no telpas, kur Kungs vispirms izpaudās (piedzima). Vairākus kilometrus uz ziemeļiem no Deli 5000 gadu atpakaļ norisinājās Kurukšētras kauja, un īsi pirms šīs šaušalīgās kaujas, kurā krita vairāki miljoni cilvēku, Krišna vēstīja Bhagavad-gītu savam draugam Ardžunam. Un tie, kas to dzirdēja un redzēja Krišnu, atstājot ķermeni, pacēlās uz augstākām planētām kā Sauli vai nonāca Dieva valstībā. Bhagavad-gīta nozīmē Dieva dziesma. Tā tagad ir pieejama gandrīz visās pasaules valodās, un tajā Kungs mūs māca saprast, kas ir dvēsele un kas ir Viņš pats. Šai grāmatai nav nekā līdzīga, izņemot Šrīmad-Bhāgavatu. Un Bhagavad-gītā Kungs saka par Sevi to, kas mums būtu jāzina par Viņu. Tā ir Krišnas apziņa. Tā ir mūžsena garīgā zinātne, kuru daudzus miljonus gadu atpakaļ Kungs Krišna vēstīja Saules Dievam Vivasvānam, un tas savukārt nodeva šīs zināšanas savam dēlam Manu, cilvēces sencim. Manu tās vēstīja savam dēlam Ikšvāku, kas jau bija valdnieks uz zemes. Tā šīs svētās zināšanas tika pārnestas mutiski tālāk pa mācekļu pēctecības līniju. Un ap 5000 gadu atpakaļ Kunga Krišnas literārais iemiesojums Šrīla Vjāsadēva tās pierakstīja. Tāpēc zinātne par Krišnu nav nekas sektantisks vai izdomāts, bet gan autoritatīva garīgā zinātne, kuru pašreiz studē arī teoloģijas un filozofijas fakultātēs.
Krišna Pats, pēc pasaules radīšanas nodeva šo zinātni kā Vēdas pirmajai materiālajai būtnei – Kungam Brahmam. Bhagavad-gīta ietilpst Mahābhāratā, vēsturiskajā eposā, ko arī sarakstījis Šrīla Vjāsadēva. Vēl Viņš ir sarakstījis 4 Vēdas, Purānas, Upanišadas, Vēdānta-sūtru. Bhagavad-gītā Krišna saka par Sevi, ka nav augstākas patiesības par Viņu, ka Viņš ir visa Kungs un pavēlnieks, ka Viņš aiz mīlestības atrodas katras būtnes sirdī kā Virsdvēsele, kas palīdz tai dzīvot saskaņā ar Viņa likumiem.
Kāds iebildīs, ka tas bija toreiz, bet kas tagad var pierādīt, ka Krišna neredzams ir tuvu mums, mūsu sirdīs kā Virsdvēsele. To var aptvert, ja atkārto Harē Krišna mantru, jo tad prāts attīrās no matērijas sārņiem un Krišnas apziņa ienāk pati par sevi. Krišna atrodas arī vārdā Krišna, un tad mēs to pamazām sākam saprast.
Turklāt ļoti svarīgi saprast īstenu Krišnas apziņas skolotāju, kas ir Krišnas pārstāvis, tīrs Krišnas kalps. Tāds bija A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda, ar kura svētību mēs varam lasīt, klausīties viņa tulkotos un skaidrotos svētos rakstus. Viņš neko nav izdomājis, bet gan turpinājis dot skolotāju pēctecības dotās zinības, kas sniedzas līdz pat Krišnam. Viņš teica, ka mīlestība uz Krišnu snauž katras būtnes sirdī, tikai tā ir jāatmodina ar garīgo kalpošanu.
Krišnas apziņa jeb bhakti-joga neatklājas kuram katram, bet gan tiem, kas to ir pelnījuši.

Lakšmīprija dēvī dāsī