Nedaudz par Vēdām

Nedaudz par Vēdām

Vēdas ir mūžsena garīgā zinātne, svētie tās mutiski pārstāstīja saviem mācekļiem miljoniem gadu atpakaļ. Tā, piemēram, Kungs Krišna tās mācīja Saules dievam Vivasvānam vairākus miljonus gadu atpakaļ. Un par to stāsta Pats Kungs Bhagavad-gītā. Šrīmad Bhāgavatā ir teikts, ka sākotnēji Visaugstais Kungs Vēdas ielicis Brahmas sirdī. Brahma ir pirmā materiāla būtne šajā Visumā. Un tālāk tās tika vēstītas pa mācekļu pēctecības līniju uz leju, uz Zemi (Nārada, Vjāsadēva un citi). Rakstveida sanskritu valodā Vēdas pierakstīja Krišnas literārais avatārs Šrīla Vjāsadēva. Tā kā rietumos sanskrita valodu zināja tikai atsevišķi indologi un pie tam bez garīgas izpratnes, tad šīs zinības mums nebija pieejamas. Vēdās ir dota pilnīga, loģiska izpratne par to, kas ir dvēsele, kāda ir Dieva Personība, kur ir un kāda ir Dieva valstība. Sākotnēji Šrīla Vjāsadēva, kas ir Kunga literārais izvērsums, uzrakstīja 4 Vēdas: Rig, Sama, Jadžur un Atharva Vēdas. Tālāk tajās ietilpa 108 Upanišadas. Latviski ir pieejama Šrī Īšopanišada. Šrīla Vjāsadēva ir sastādījis arī Mahābhāratu, Purānas, Vedānta-sūtru. Tomēr, zinot mūs, Kali laikmeta nezinīšus, Viņš Mahābhāratā ietilpināja Bhagavad-gītu, bet Vēdānta-sūtras aforismus izskaidroja Šrīmad-Bhāgavatā, kas sastāv no 12 dziedājumiem 18000 pantos. Pirmajā dziedājumā teikts, ka Šrīmad Bhāgavata ir Dieva literārais avatārs un to ir sastādījis Šrīla Vjāsadēva, Dieva avatārs. Tā domāta, lai dotu augstāko svētību visiem cilvēkiem, tā ir visāda ziņā veiksmīga, svētlaimīga un pilnīga Šrīmad Bhāgavata 1.40..
Arī Bhagavad-gītā 15.15. Kungs par sevi saka: “Es esmu ikviena sirdī un dodu atmiņu, zināšanas un aizmiršanu Es esmu tas, kas jāizzina no visām Vēdām. Es esmu “Vēdāntas” sastādītājs un Vēdu zinātājs.” Vēdās ir arī praktiskas zinības: Ājurvēda (medicīnas zinātne), kā pareizi būvēt mājas, kādai ir jābūt ģimenes dzīvei, kā atbrīvoties no materiālas apziņas un citas.
Šīs 2 izcilās grāmatas no sanskrita angļu valodā ir pārtulkojis un mums saprotamā veidā izskaidrojis pasaulslavens guru āčārja – Viņa Dievišķā Žēlastība A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda saskaņā ar sava garīgā skolotāja Bhaktisidhāntas Sarasvatī noradījumu. Abas grāmatas ir pieejamas krievu, latviešu un daudzās citās valodās.
Interesanti, ka daudzi latviešu vārdi ir tādi paši ka sanskritā; piemēram, govs-go, tava-tuva, mans-mama, pēdas-pēdas un citi. Sanskrits pēc oficiālam ziņām ir pirmā valoda uz Zemes. Arī latviešu dainās var pamanīt Dievatziņu, par to pašu rakstīja Rudīte Raudupe no Amerikas, kā arī Vaira-Vīķe Freiberga un citi. Piemēram: “Es nesīšu sausu malku, es sakuršu uguntiņu, Dieviņam ziedus došu, Dievs dos manim arājiņu.”

Lakšmīprija dēvī dāsī