Mūsu laiku varonis

Mūsu laiku varonis

Mūsu laikmetā ir maz varoņu, īpaši pozitīvo varoņu. Visā pasaulē iztrūkst ievērojamu sabiedrības līderu. Latvijā tāda bija Vaira Vīķe-Freiberga.

Garīgajā sfērā tāds varonis bija pasaulslavens garīgais skolotājs A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Šrīla Prabhupāda. Viņš ir paveicis to, ko neviens nav izdarījis – izvērsis revolūciju garīgajā sfērā. Vadoties no Indijā esošiem svētiem rakstiem un no personīgās pieredzes viņš atklāja cilvēcei vissvarīgāko – Dieva Augstāko personību, kuru aprunā ar dažādiem vārdiem – Krišna, Rāma, Allāhs, Jehova, Čaitanja un daudziem citiem. Pēc sava skolotāja norādījuma viņš iztulkoja un izskaidroja to, kāds ir Dievs, kāds ir viņa izskats, īpašības, kur viņš ir utt. To viņš panāca sevis izdotajās grāmatās, no kurām galvenā ir “Bhagavad-gīta, kāda tā ir”, “Īšopanišada”, “Čaitanja-čaritāmrita, “Bhakti nektārs” u.c.

“Šrīmad-Bhāgavata” un “Bhagavad-gīta, kāda tā ir” nav un nebūs līdzīgas literatūras visā pasaulē. “Š.B.” ir iztulkota daudzās pasaules valodās, tā sastāv no 18000 pantiem, šīs grāmatas atklāj mums mūsu nākotni, labu vai sliktu- atkarībā no mūsu dzīves un domāšanas veida. Tāpēc ikvienam paveras perspektīva uz nākošo esamības veidu, garīgo vai materiālo.

Šrīla Prabhupāda ir arī iedevis mums Kunga Čaitanjas doto mahā-mantru, kuru dzied vai atkārto uz krellītēm:

Harē Krišna, Harē Krišna,

Krišna Krišna, Harē Harē;

Harē Rāma, Harē Rāma,

Rāma Rāma, Harē, Harē.

To var atkārtot katrs un visur, tā atbrīvo cilvēku no daudziem grēkiem, attīra prātu no materiāliem, maldīgiem priekšstatiem, palīdz pilnveidoties un paciest ciešanas un ar gadiem attīsta mīlestību pret Dievu. Daudzi narkomāni, smēķētāji, gaļēdāji un alkoholiķi tā ir atbrīvojušies no saviem netikumiem.

Šrīla Prabhupāda ir arī iemācījis mums, kā gatavot veģetāro ēdienu un pēc tam to piedāvāt Dievam. Piedāvāto ēdienu vai ziedus sauc prasādu, tas arī tīra mūsu prātu.

Viņš ir Starptautiskās Krišnas Apziņas biedrības – ISKCON dibinātājs 1966. gadā. Šī biedrība pastāv arī tagad un turpina viņa misiju. Viņa izveidotā izdevniecība BBT – “Bhaktivedanta Book Trust” ir visplašākā izdevniecība, tā pastāv arī tagad.

Viņa daudzi mācekļi tagad jau ir izauguši par garīgiem skolotājiem, kuri tāpat kā Prabhupāda brauc pa visu pasauli sludinot šo mācību – bhakti-jogu. Šrīla Prabhupāda vienmēr ir darbojies pēc sava skolotāja – Bhaktisidhāntas Svāmī, norādījumiem. ISKCON arī tagad cītīgi seko paramparai – garīgo skolotāju secībai, kuru patreiz sastāda Bhaktivēdānta Svāmī, Bhaktisidhānta Svāmī un citi. Tā pasargā pēcnācējus no novirzēm garīgajā dzīvē.

Šrīla Prabhupāda uzcēla Indijā vairākus tempļus, sludinot apbraukāja 14 reizes visu zemeslodi. Krišnas apziņas centri ir visā pasaulē.

Pirmoreiz Amerikā viņš nodibināja bērnu garīgās izglītības centru – gurukulu.

Viņa mācekļi arī tagad turpina pildīt viņa norādījumus, braukā pa pasauli, sludinot Krišnas apziņu, raksta arī grāmatas, kas apgaismo mūsu piesārņoto prātu.

Šrīla Prabhupāda ir Dieva sūtītā personība, Dieva žēlastība un mīlestība. Pastāv arī viņa izveidotie zinātniskie institūti, lauku kopienas, daudzi tempļi, āšrami.

Iepriekš minētās grāmatas ir seno, mūžīgo Vēdu sastāvdaļa; tās apmēram 5000 gadu atpakaļ pierakstīja Krišnas literārais avatārs – Šrīla Vjāsadēva, jo atcerēties mūsu laikmeta cilvēkiem nav tādas atmiņas. Tāpēc tās ir autoritatīvas, neapstrīdami patiesas. Parasts cilvēks tās spēj saprast tikai ar garīgā skolotāja skaidrojumiem, ko ir veicis Šrīla Prabhupāda. Visa slava viņam!

 Lakšmīprija dēvī dāsī