Mantras Šrī Šrī Gaura-Nitāi Dievību godināšanai

Šrī Šrī Nitāi-Nimāi-gaura-sundara

Visaugstā Kunga sveikšana

so ‘s€v adabhra-karuŠo bhagav€n vivddha-
prema-smitena nayan€mburuhaˆ vijmbhan
utth€ya viva-vijay€ya ca no vi€daˆ
m€dhvy€ gir€panayat€t puruaƒ pur€Šaƒ

Visaugstais Kungs, visvecākā personība! Tu esi bezgalīgi žēlsirdīgs. Es ceru, ka Tu atvērsi Sa¬vas lotos¬acis un svētīsi mani ar mīlestības pilno smaidu. Pateicoties Kunga no¬rā¬dī¬ju¬miem, Vi¬suma iedzīvotāji sasniedz pilnību, un, dzirdot Viņa vārdus, mēs esam laimīgi. [«Šrīmad-Bhāgavatama» 3.9.25]

Garīgā skolotāju un Dievību modināšana (pravēša)

utti˜hottiƒa r…-guro tyaja nidr€ˆ kp€-maya

Ak, garīgais skolotāj! Tu esi ļoti žēlsirdīgs. Lūdzu, mosties no miega!

utti˜ha j€hnavevara yoga-nidr€ˆ tyaja prabho
n€mno ha˜˜e divya-n€maˆ su-raddh€rthaˆ vitarasi

Ak, Nitjānanda Prabhu, Džāhnavī Kungs! Lūdzu, mosties no dievišķā miega. Tu katru dienu ej uz tirgus lau¬ku¬mu un tajā visiem dali svēto vārdu, par samaksu pieprasot vienīgi stingru ticību.

utti˜hotti˜ha gaur€‰ga jahi nidr€ˆ mah€prabho
ubha-d˜i-prad€nena trailokya-ma‰galaˆ kuru

Ak, Kungs Gaurānga! Lūdzu, mosties no miega un svētī visas trīs pasaules ar Savu žēlsirdī-go ska¬tienu.

Kunga aicināšana doties pie miera (šajana-sēva)

€gaccha virama-sth€naˆ sva-gaŠaiƒ saha gaur€‰ga
kaŠaˆ viramya sukhena l…lay€ vihara prabho

Ak, Kungs Gaurānga! Lūdzu, nāc uz Savu gultu un atpūties tajā Savu pavadoņu uzraudzībā. Dārgais Kungs! Šo brīdi Tu pavadīsi, baudot Savas dievišķās spēles.

€gaccha ayana-sth€naˆ nity€nanda jagad-guro
tava r™pe mah€-viŠor anante ayanaˆ kuru

Ak, Visuma garīgais skolotāj Kungs Nitjānanda! Lūdzu, nāc uz Savu gultu un atpūties tajā. Tu esi Mahā-Višnu, tāpēc, lūdzu, jūties ērti uz tūkstošgalvainās čūskas Šēšas.

€gaccha ayana-sth€naˆ sva-gaŠaiƒ saha r…-guro

Ak, garīgais skolotāj! Lūdzu, nāc uz savu gultu un atpūties tajā savu pavadoņu uzraudzībā.