Maija. Ko Krišna saka Šrīmad Bhāgavatā

Maija. Ko Krišna saka Šrīmad Bhāgavatā

Viss, kas saistīts ar Mani ir maija jeb maldi.

Ājurvēda, astroloģija ir aplinkus ceļš, kas var arī neaizvest līdz Krišnas apziņai.

“Nebūsim fanātiķi” – tā daži saka. “Es praktizēšu Krišnas apziņu, kad būšu nokārtojis savu materiālo dzīvi – maldi. Vajag sākt tūlīt vai bērnībā. Vecumā ir grūti.

Aplinkus ceļi – tas ir dzimšanas un nāves ritenis.

Garīgā skolotāja pieņemšana ir obligāta – viņš dos īstos norādījumus un attīstīs pazemību.

Svarīgi ir pieņemt to mums redzamā veidā (dzīvu). Kāpēc ne Prabhupādu? Mans skolotājs saka, ka mums nav tādas kvalifikācijas.

Guru ir Krišnas pārstāvis, viņš jāgodā tāpat kā Krišna.

Dzīvojot materiālā pasaulē grūti noturēties pie guru lotospēdām, jālūdz no sirds viņa žēlastība un svētība.

 Lakšmīprija dēvī dāsī