Gour Govinda Svāmī

Īss dzīvesstāsts

Āčārja Thākurs

Šrīla Gour Govinda Svāmī Mahārādža

Bērnība un skolas gadi

Viņa Dievišķā Žēlastība Šrīla Gour Govinda Svāmī ir atnācis 1929. gada 2. septembrī, Šrīlas Bhaktivinodas Thākura atnākšanas dienā. Tas notika Džaganāthpuras ciemā, kas atrodas Orisas štata Džagatsingpuras rajonā. Orisas štats tiek uzskatīts par potenciālu garīguma centru Indijas subkontinentā. Mātes vārds bija Smt. Pata Mahadela, tēva – Šrī Īšvara Čandra Maniks.

Bērnībā Šrīlu Gour Govindu Svāmī sauca par Bradžabandhu. Bērnībā viņš ļoti labi apguva sanskrita un oriju valodu. Viņš bija ļoti gudrs un atcerējās visu, ko bija dzirdējis kaut reizi. Astoņu gadu vecumā Bradžabandhu bija izlasījis visu Bhagavad-gītu, Šrīmad Bhāgavatu un Šrī Čaitanja-čaritāmritu un spēja izskaidrot šīs grāmatas. Viņš pārstāstīja Bhāgavatu, Rāmājanu un Mahābhāratu ciema iedzīvotājiem, kas pēcpusdienās nāca klausīties. Bradžabandhu ar lielu mīlestību godināja ģimenes Dievības Šrī Gopāldžiu, bieži taisīja ziedu vītnes un skaitīja pantus Dievības priekam.

Trīspadsmit gadu vecumā Bradžabandhu nokārtoja pamatskolas eksāmenus Daganātpuras skolā. Vēlāk viņš dzīvoja Gadeigiri ciemā pie mātesbrāļiem Gopinātha un Džaganāthas Gira, kas abi bija kīrtanas eksperti. Viņš mācījās Balikudas vidusskolā. No rītiem Bradžabandhu apmeklēja Šrī Gopāldžiu templi un kalpoja tur. Pa dienu viņš mācījās, pēcpusdienā piedalījās kīrtanā. Viņš nopietni uztvēra garīgo dzīvi un nespēlēja parastās bērnu rotaļas. Brīvajā laikā viņš kalpoja mīļajam Šrī Gopālam.

Bradžabandhu turpināja mācīties augstskolā. Viņš privāti sagatavojās eksāmeniem. Ar izcilību 1958. gadā viņš pabeidza bakalaura studijas Uktalas universitātē. 1961. gadā viņš pabeidza maģistra studijas un tika pārcelts no Angulas uz Talečaras vidusskolu par skolotāju. Neskatoties uz drudžaino mācību grafiku, viņš atrada laiku regulārai satsangai. Viņš patika kolēģiem un skolēniem, jo bija kompetents un sirsnīgs.

Grihasthas āšrams

Bradžabandhu neinteresēja laulības dzīve, tomēr tēvs un māte ļoti vēlējās, lai viņš apprecas, un 1953. gadā bija kāzas ar Kendraparas rajona Patkuras ciema Šrī Balarāmas Nandi meitu Smt. Basanti Debi.

Vānaprastha

Pēc divdesmit divu gadu ilgas laulības dzīves un darba skolā Bradžabandhu nolēma pieņemt sanjāsu. Viņš pameta māju, bija uz daršanu pie Šrī Gopāldžiu Gadeigiri ciemā un lūdza atļauju dzīvot dzimumatturībā. 1974. gada 10 aprīlī viņš iesniedza atlūgumu un pameta ģimeni. Bradžabandhu nosauca sevi par Gour Gopālu un sāka dzīvot atsacīšanās kārtā.

Viņš ceļoja pa Indiju un meklēja īstu garīgo skolotāju. Viņš apmeklēja daudzus āšramus, tikās ar daudziem sādhu un svētajiem. 1974. gadā viņš nokļuva pašā svētākajā zemē un Kunga Šrī Krišnas dievišķo rotaļu vietā Vrindāvanā. Viņš apmeklēja daudzas mathas un nonāca ISKCON (Starptautiskajā Krišnas apziņas kustībā). Viņš izlasīja vienu žurnāla “Back to Godhead” numuru un ļoti vēlējās satikt kustības dibinātāju-āčārju, Viņa Dievišķo žēlastību A. Č. Bhaktivēdāntu Svāmī Šrīlu Prabhupādu. Ar Kunga Džanārdanas, kas atsaucas uz cilvēka noskaņu, žēlastību radās iespēja satikt Šrīlu Prabhupādu. Pirmais Šrīlas Prabhupādas jautājums Gour Gopālam bija: “Vai esi pieņēmis sanjāsu?” Gour Gopāls atbildēja, ka nē, un Šrīla Prabhupāda teica, ka dos viņam sanjāsu. Gour Gopāls pārliecinājās, ka Šrīla Prabhupāda ir viņa guru, jo nolasīja sirds vēlēšanos. Šrīla Prabhupāda lūdza pārtulkot vairākus žurnāla rakstus hindi valodā un bija apmierināts ar izdarīto. Pēc tam Haiderabādā Šrīla Prabhupāda lūdza pārtulkot savas grāmatas hindi valodā. Pēc Šrīlas Prabhupādas norādījuma Gour Gopāls devās uz Bombeju. Tur Šrīla Prabhupāda deva viņam pirmo iniciāciju un vārdu Gour Govinda dāsa. Pēc četriem mēnešiem Gour Govinda dāsa saņēma gājatrī mantru. Šrīla Prabhupāda nosūtīja viņu uz Orisu sludināt un būvēt templi uz tikko iegūtā zemes gabala Najapaili pie valsta autoceļa nr. 5.

Sanjāsa

Šrī Šrī Krišnas Balarāmas tempļa atklāšanas laikā 1975. gadā Vrindāvanā Šrīla Prabhupāda deva sanjāsu Gour Govindam dāsam un deva vārdu Gour Govinda Svāmī. Šrīla Prabhupāda deva trīs norādījumus: 1) tulkot viņa grāmatas oriju valodā, 2) būvēt templi Būbanēšvarā, 3) sludināt Bhāgavatas sidhāntu (neapstrīdamus secinājumus) visā pasaulē. Šrīla Gour Govinda Svāmī veidoja savu dzīvi sava dārgā guru Šrīlas Prabhupādas vēlmju izpildei. Šrīla Gour Govinda Svāmī arī rīkoja pādajatras festivālus un nāmahatas Orisā un ar entuziasmu izplatīja Kunga Čaitanjas Mahāprabhu mācību.

1977. gadā Šrīla Gour Govinda Svāmī atveda Šrīlu Prabhupādu uz Būbanēšvaras ISKCON. Pilnīga sevis uzticēšana Šrīlam Prabhupādam un vienkārša un pazemīga izturēšanās ļoti patika Šrīlam Prabhupādam. Šrīla Prabhupāda septiņpadsmit dienas dzīvoja pussagruvušā ēkā, ko bija uzbūvējis viņa māceklis Šrīla Gour Govinda Mahārādža, un atteicās dzīvot viesu mājā vai ISKCON mūža biedra jaunuzbūvētā bungalo. Kunga Nitjānandas atnākšanas dienā, 1977. gada 2. februārī Būbanēšvarā Šrīla Prabhupāda ielika Šrī Šrī Krišnas Balarāmas tempļa pamatakmeni. Pirms došanās prom 1977. gada 4. februārī Šrīla Prabhupāda norādīja Gour Govindam Mahārādžam: “Šis templis tiks uzbūvēts tavā vadībā. Tāpēc tev nepieciešami sekotāji.” Tas bija Šrīlas Prabhupādas pēdējais iesāktais projekts un 108. ISKCON zars. 1991. gada 28. janvārī pēc daudzām grūtībām sava guru norādījuma izpildē Šrīla Gour Govinda Mahārādža atklāja Būbanēšvaras templi.

Šrīlas Gour Govindas Mahārādžas sanjāsas līla bija ideāla no visiem aspektiem. Viņš stingri gāja sešu Vrindāvanas Gosvāmī pēdās, pastāvīgi runāja par to, ka viss pieder Krišnam (jukta vairāgja) un ka pastāvīgi jāraud pēc Krišnas. Viņš apzinīgi pārtulkoja gandrīz visas Šrīlas Prabhupādas grāmatas oriju valodā un nodibināja grāmatu izdevniecību “Šrī Guru Gouranga Press”. Ar tās palīdzību viņš izdeva visas grāmatas un ar bhaktu un sekotāju palīdzību izplatīja visā Orisas štatā.

Guru un GBC loceklis

1985. gada 28. februārī Šrī Čaitanjas Mahāprabhu dzimšanas vietā Šrī Mājāpuras Dhāmā pēc Šrīlas Prabhupādas vēlēšanās Šrīla Gour Govinda Svāmī kļuva par garīgo skolotāju. Viņš ir pieņēmis daudz mācekļu no visas pasaules. 1987. gada Šrīmana Mahāprabhu atnākšanas dienā Šrīla Gour Govinda Svāmī Mahārādža kļuva par Orisas ISKCON GBC locekli.

Sludināšana pasaulē

Pēc Šrī Šrī Krišnas Balarāmas tempļa atklāšanas 1991. gadā Šrī Gour Govinda Svāmī Mahārādža sāka sludināt pasaulē: viņš ceļoja uz ASV, Kanādu, Eiropu, Āfriku, Austrāliju, Indonēziju, Karību salām un Dienvidameriku. Vismaz četras reizes gadā viņš ceļoja uz dažādām pasaules vietām. Viņa dinamiskā un aizraujošā sludināšana pasaulē ilga desmit gadus. Bhaktas klausījās viņa nektāram līdzīgo un spēcīgo Krišnas kathu, pieņēma patvērumu pie viņa un kļuva par viņa mācekļiem. Šrī Gour Govinda Svāmī bija spēcīga un dziļi sevi apzinājusies personība, un vienlaikus palika vienkāršs un pazemīgs. Viņš parādīja sevi kā īsts Šrīlas Sačīnandanas Bhaktivinodas Thākura sekotājs.

Šrī Šrī Rādhas Gopināthas un Šrī Šrī Rādhas Gopāldžiu tempļi

1994. gadā Šrīla Gour Govinda Svāmī uzbūvēja brīnišķīgu templi Būbanēšvarā un uzstādīja tajā Kungus Šrī Šrī Rādhu Gopināthu un Gaurāngu Mahāprabhu. Šrīlam Gour Govindam Svāmī tika dota atbildība par viņam dārgo Gopāla Dievību, kas atradās pie viņa radinieka Ghanašjama Giri. Viņš nodeva visu ISKCON pārvaldībā un Gadeigiri ciemā uzbūvēja milzīgu templi Kungiem Šrī Šrī Rādhai Gopaldžiu.

Šrīlas Prabhupādas simtgade

Šrīla Gour Govinda Svāmī nodibināja lielu gošalu un fermu Atalas ciemā, netālu no Būbanēšvaras. 1996. gadā, Šrīlas Prabhupādas simtgades priekšvakarā Šrīla Gour Govinda Svāmī Mahārādža vadīja lielus atjaunošanas darbus Šrī Šrī Alamathas Dēvī templī, kas atrodas Puri rajonā, Brahmagiri ciemā. Tā kā Šrī Šrī Džaganāthas, Baladēvas, Subhadras un Sudaršanas ratu būvēšanai Džaganātha Puri nepieciešami faši koki, Šrīla Gour Govinda Svāmī iesāka Džaganāthas meža programmu Najagarhas rajona Dašapalā.

No 1996. gada 1. līdz 4. februārim Viņa Dievišķā Žēlastība Šrīla Gour Govinda Svāmī vadīja nektāram līdzīgu Krišnas kathu tūkstošiem ieinteresētiem un entuziasma pilniem klausītājiem Harē Krišna festivālā, kas notika valsts izstāžu paviljonā par godu Šrīlas Prabhupādas simtgadei un ko organizēja Būbanēšvaras ISKCON. 3. februārī Būbanēšvaras iedzīvotāju forums noorganizēja Šrīla Gour Govindas Svāmī tikšanos ar štata ievērojamākajām personām.

Samādhi

1996. gada 6. februārī Šrīla Gour Govinda Svāmī no Būbanēšvaras devās uz ikgadējo GBC tikšanos Šrī Mājāpuras Dhāmā. 1996. gada 9. februārī, Viņa Dievišķās žēlastības A. Č. Bhaktivēdāntas Šrīlas Prabhupādas garīgā skolotāja Šrīlas Bhaktisidhāntas Sarasvatī Thākura atnākšanas dienā pulksten 6.45 vakarā augsti godājamais Šrīla Gour Govinda Svāmī atbildēja uz dažu Rietumu bhaktu filozofiskajiem jautājumiem. Viņi jautāja: “Kāpēc Šrīmans Mahāprabhu palika Puri pēc sanjāsas iniciācijas? Kāpēc Kungs Džaganātha pieņēma tādu veidolu? Ar ko svarīgs Rathajātras festivāls?” Šrīla Gour Govinda Svāmī apbūra klausītājus ar nektāram līdzīgu Krišnas kathu un pamazām stāstīja par rotaļām, kur Rādha un Krišna satikās pēc ilgas prombūtnes. Viņš aprakstīja, cik ļoti Krišna sajūsminājās par Rādhu, ka pauda Džaganāthas veidolu. Aizžņaugtā balsī viņš teica: “Tad Krišnas skatiens pievērsās Rādhai. Viņu acis sastapās.” Mīlestības pārņemts par Dievišķo pāri viņš ar saliktām rokām atvainojās: “Lūdzu, atvainojiet, es nespēju vairāk runāt.” Tikko dzirdamā balsī viņš deva pēdējo norādījumu: “Nāma koro (daudziniet svētos vārdus).” Bhaktas sāka dziedāt kīrtanu. Viņu garīgais skolotājs gulēja gultā, ar mīļu skatienu lūkojās uz Gopālu, tad iesaucās: “Gopāl!” un devās uz garīgo pasauli, lai būtu kopā ar Garīgo pāri. Viņa Dievišķā žēlastība Šrīla Gour Govinda Svāmī Mahārādža parādīja nesalīdzināmu aprakata līlu (ieiešanu mūžīgās Rādhas un Krišnas rotaļās Goloka Vrindāvanā). Viņa pārpasaulīgais ķermenis tika aizvests uz Būbanēšvaras ISKCON. Šī vieta viņam bija ļoti dārga. 1996. gada 10. februārī savā bhadžana kutirā viņš tika ievietots samādhi.

Pušpasamādhi

2004.gada 11. februārī, devītajā Šrīlas Gour Govindas Svāmī aiziešanas dienā Šrī Mājāpuras Dhāmā, Šrī Čaitanjas Mahāprabhu dzimšanas vietā, kur Viņa žēlastība atstāja pasauli, tika atklāts skaists pušpasamādhi.