Gopī-čandanas tilakas slava

Gopī-čandanas tilakas slava

No Garga-samhitas sestā dziedājuma piecpadsmitās nodaļas

yasya śravana-mātrena
karma-bandhāt pramucyate
gopīnāṁ yatra vāso ‘bhūt
tena gopī-bhuvaḥ smṛtaḥ

15. Tas, kurš klausās stāstus, kas cildina Gopī-bhūmi — zemi, kurā dzīvoja gopī, atbrīvojas no karmas važām.

16. Gopī-čandana Gopī-bhūmi zemē radās no gopī kosmētikas. Tas, kurš uz sava ķermeņa uzliek zīmes no gopī-čandanas tilakas, iegūst svētību, kādu būtu saņēmis, katru dienu peldoties Gangā.

17. Labums, ko gūst tas, kurš katru dienu uzliek uz pieres gopī-čandanas tilaku, ir salīdzināms ar ikdienas izpeldēšanos visās svētajās upēs.

18. Bhakta, kas katru dienu uz pieres liek gopī-čandanas tilaku, saņem svētību, ko citi iegūst, veicot tūkstoš ašvamēdha-jagjas vai simts rādžasūja-jagjas. Viņi pārspēj tos, kas izdala žēlsirdības dāvanas un svētajās vietās uzņemas smagus zvērestus. Viņi sasniedz dzīves mērķi. Par to nedrīkst šaubīties.

19. Čitrakūtas māli ir divreiz svētāki par Gangas smiltīm. Bet zeme no Pančavatī ir vēl desmit reizes svētāka.

20. Gopī-čandana ir simtiem reižu svētāka. Ikvienam ir jāzina, ka gopī-čandana ir tikpat vērtīga kā Vrindāvanas putekļi.

21. Pat tas, kurš agrāk ir grēkojis simtiem reižu, uzliekot gopī-čandanu kļūst tik tīrs, ka Jamarādža nedrīkst viņu vest prom. Šādam cilvēkam nepieskarsies neviens Jamarādžas kalps.

22. Grēcinieks, kurš katru dienu rotā pieri ar gopī-čandanas tilaku, atgriežas Kunga Krišnas augstākajā mājvietā Golokā, kas ir pāri materiālajai pasaulei.

23. Sindhu-dēšā dzīvoja viens valdnieks vārdā Dīrghabahu. Viņš bija ļoti nežēlīgs un ļauns, turklāt viņš bieži apmeklēja publisko namu.

24. Savas dzīves laikā cietsirdīgais valdnieks bez žēlastības nogalināja simts brāhmanus un desmit sievietes mātes cerībās.

25. Kādu dienu viņš ar sindhu zirgu izjāja medībās. Mežā bez pārtraukuma šaujot ar bultām, viņš nejauši nogalināja brūnu govi.

26. Viens no valdnieka ministriem ļoti sadusmojās, un, tā kā bija ļoti alkatīgs un vēlējās iegūt sev valsti, viņš ar asu zobenu nogalināja valdnieku.

27. Pie mirušā valdnieka, kas gulēja zemē, ieradās jamadūtas, sasēja viņu un, runādami rupjus jokus, aizveda uz Jamarādžas galvaspilsētu.

28. Lielais grēcinieks nostājās Jamarādžas priekšā, un varenais tiesnesis jautāja savam sekretāram Čitraguptam: «Kāds sods viņam par to pienākas?»

29. Šrī Čitragupta sacīja: Ak, dārgais valdniek! Viņš ir jāiemet astoņos miljonu četrsimt tūkstoš ellēs uz tik ilgu laiku, kamēr pie debesīm spīdēs saule un mēness.

30. Dzīvodams uz Zemes, viņš nav izdarījis nevienu svētīgu darbu. Viņš ir nogalinājis desmit sievietes mātes cerībās un vienu brūnu govi.

31. Viņš ir nogalinājis tūkstošiem savvaļas briežu. Viņš ir apvainojis padievus un brāhmanus. Viņš ir liels grēcinieks.

32., 33. Tad Šrī Nārada sacīja: Izpildot Jamarādžas rīkojumu, jamadūtas aizveda grēcinieku uz Kumbhīpakas elles planētu un iemeta viņu briesmīgā, astoņus tūkstošus kilometru platā katlā, kurā vārījās eļļa. Taču tiklīdz grēcinieka ķermenis pieskārās verdošajai eļļai, tā vienā mirklī atdzisa, gluži kā Visuma iznīcināšanas uguns, kas pēkšņi vienā mirklī nodziest.

34. Ak, Vidēhas valdnieks. Gluži, kā Prahlāda, kuru arī reiz iemesta verdošā eļļā, šis grēcinieks palika neskarts. Jamadūtas par šo brīnumu tūlīt pastāstīja augstsirdīgajam Jamarādžam.

35. Jamarādža un Čitragupta vēlreiz uzmanīgi izskatīja grēcinieka lietu, un secināja, ka zemes dzīves laikā viņš nav ne reizes, pat uz īsu mirkli, izdarījis kaut ko dievbijīgu.

36. Tad Jamarādžas tiesā ieradās Vjāsadēva. Svētais un augstsirdīgais Jamarādža noliecās Vjāsadēvas priekšā un pazemīgi godināja viņu, bet pēc tam uzdeva jautājumu.

37., 38. Šrī Jamarādža jautāja: Kā varēja gadīties tā, ka viens grēcinieks, kurš nebija paveicis nevienu dievbijīgu darbu un par to tika iesviests verdošā eļļā, palika neskarts, jo eļļa pēkšņi kļuva remdena. Mans prāts ir ļoti nemierīgs šī iemesla dēļ.

39. Šrī Vjāsadēva sacīja: Ak, diženais valdnieks! Viedie, kas ir apguvuši visus svētos rakstus, apzinās, ka dievbijīgo darbu, grēku un garīgās pilnveidošanās principi ir ļoti smalki un grūti izprotami.

40. Tā vai citādi pēc likteņa gribas šis grēcinieks ir izdarījis kaut ko labu, un svētīgais darbs ir viņu attīrījis. Ak, augstsirdīgais! Lūdzu, uzklausi mani.

41. Šis grēcinieks nomira vietā, kur no kāda cilvēka rokas nejauši bija nokritusi Dvārakas gopī-čandana. Nomirstot uz gopī-čandanas, valdnieks attīrījās no grēku sārņiem.

42. Bhakta, kurš uz pieres nēsā gopī-čandanas tilaku, saņem tādu pašu garīgo veidolu, kāds ir Kungam Nārājanam. Ikviens, kurš ierauga šādu personību, atbrīvojas pat no brāhmana nogalināšanas grēka.

43., 44. Šrī Nārada sacīja: Jamarādža, noklausījies par gopī-čandanas cildenajām īpašībām, visu saprata un atveda kādreizējo grēcinieku, iesēdināja viņu gaisa kuģī, kas var nogādāt uz jebkuru vietu, un aizsūtīja uz Vaikunthu, kas ir pāri materiālajai pasaulei. Ak, valdniek! Es tev esmu pavēstījis par gopī-čandanas neparastajām īpašībām.

45. Ikviens, kurš klausās par gopī-čandanas diženo slavu, sasniedz pilnību un atgriežas Kunga Krišnas, Dieva Augstākās Personības, augstākajā mājvietā.