Dieva Kunga īpašības

Dieva Kunga īpašības

Temats ir ļoti plašs, tomēr so to svarīgu ir labi zināt. Piemēram, Bhagavad-gītā 9.18. Kungs par sevi saka: “Es esmu Visuma tēvs, māte, uzturētājs un vectēvs – aham pitā, aham mātā, dhātā, pitāmahah”
”Es esmu Virsdvēsele visu dzīvo būtņu sirdīs. Es esmu visu būtņu sākums, vidus un gals” (Bhagavad-gīta 10.20.)
”Es esmu visu dzīvo būtņu labvēlis (5.29.), visu planētu un padievu Visaugstākais Kungs”. Ja cilvēki apzinātos to, ka viņiem nekas nepieder, tad nebūtu karu. Tā ir miera formula, tomēr kad Šrīla Prabhupāda to ieteica, neviens negribēja tam ticēt.
Un kurš gan atteiktos no tēva, mātes, vectēva un labākā drauga? Tomēr maldos esošie cilvēki to nepieņem.
Vēdas uzrunā Dievu kā Bhagavānu, kam pieder 6 pilnības. Viņš ir visstiprākais, visgudrākais, visskaistākais, visbagātākais, visslavenākais un nekam nav pieķēries. Šādu būtņu uz zemes nav. Tāpēc viņu uzrunā kā Bhagavānu – tas, kurš ir visu šo pilnību īpašnieks.
Viņam piemīt neskaitāmas enerģijas, no kurām viena attiecas uz materiālo pasauli – mahāmaija jeb ārēja enerģija un iekšējā enerģija – jogamaija, kas valda garīgajā pasaulē. Mēs, cilvēki, atrodamies pa vidu, tāpēc to sauc par robeženerģiju.
Krišnu godina Brahma, kas uzrunā viņu ar himnu ”Īšvarah paramah krišna, sat-čid-ānanda vigrahah, anādir, ādir govindah, sarva-kārana-kāranam” – mūžīgs, viszinošs, svētlaimīgs”. Arī mums kā Viņa bērniem mazā mērā piemīt šīs īpašības – mūžība, zināšanas un mīlestība”. Bet, saskaroties ar materiālo pasauli, tās tiek sagrozītas.
Tā kā Kungs kā virsdvēsele atrodas katras dzīvās būtnes sirdī, to sauc par Paramātru. Tā mūs pavada visu mūžu, tā ir padomdevēja, aizsargā mūs un palīdz.
Dievam ir neskaitāmi vārdi: Rāma, Allahs, Jehova, Govinda, Nrisimha, Čaitanja un citi.
Otrā Kunga iezīme ir bezpersoniskais Brahmans, kas ir Viņa ķermeņa starojums.
Pats Kungs, kas ir galvenais, Bhagavāns ir personība (Š.B. 1.2.). Tātad Absolūtā Patiesība pastāv ka trīsvienība Brahmans, Paramātma un Bhagavāns. Ar materiālām acīm mēs viņu nevaram redzēt. Tomēr, viņš ir Augstākā Personība, ko apstiprina daudzi svētie raksti. Viņš ir Vēdu sastādītājs un atmiņas devējs: (Bhagavad-gīta 15.15.): „Es esmu ikvienā sirdī un dodu atmiņu, zināšanas un aizmiršanu (mattah smritir gjānam apohanam ča)
”Bhakti nektārā” ir minētas 64 Kunga īpašības, bet tās ir visvairāk zināmās. Par Kunga mīlestību un bezcēloņa žēlastību ir sarakstīti daudzi svētie raksti.
Lai kaut vai mazliet to varētu atzīt, jālasa „’Bhagavad-gīta kada tā ir” un „Šrīmad Bhāgavata”. Grāmatas ir pieejamas Kr. Barona ielā 56 un pie izplatītājiem.

Lakšmīprija dēvī dāsī