CITĀTI NO «ČAITANJA-ČARITĀMRITAS»

Čaitanja-čaritāmrita, Ādi-līla

1.5

anarpita-čarīm čirāt karunajāvatīrnah kalau
samarpajitum unnatodžvala-rasām sva-bhakti-šrijam
harih purata-sundara-djuti-kadamba-sandīpitah
sadā hridaja-kandarē sphuratu vah šačī-nandanah

anarpita — kas nav dota;
čarīm — agrāk;
čirāt — jau ilgu laiku;
karunajā — ar bezcēloņu žēlastību;
avatīrnah — ieradās;
kalau — Kali laikmetā;
samarpajitum — lai izdalītu;
unnata — cildenā;
udžvala-rasām — mīlētāju attiecību rasa;
sva-bhakti-savu kalpošanu;
šrijam — dārgumu;
harih — Visaugstais Kungs;
purata — par zeltu;
sundara — skaistāka;
djuti — spožums;
kadamba — nepārspējami;
sandīpitah — liesmo;
sadā — vienmēr;
hridaja-kandarē — sirds dziļumos;
sphuratu — lai Viņš parādās;
vah — jūsu;
šačī-nandanah — mātes Šačī dēls.

Lai šis Kungs, Šrīmatī Šačīdēvī dēls, pārpasaulīgi mājo tavas sirds visapslēptākajos dziļumos. Viņš ir ieradies Kali laikmetā, un ikviens, redzot Viņa spožo veidolu, kas laistās kā izkausēts zelts, var saņemt Kunga bezcēloņu žēlastību — visaugstākās garīgās zināšanas par Viņa kalpošanas rasas saldmi, kuru agrāk nav devis neviens cits ava tārs.1.7

šrī-rādhājāh pranaja-mahimā kīdrišo vānajaivā-
svādjo jēnādbhuta-madhurimā kīdrišo vā madījah
saukhjam čāsjā mad-anubhavatah kīdrišam vēti lobhāt
tad-bhāvādhjah samadžani šačī-garbha-sindhau harīnduh

šrī-rādhājāh — Šrīmatī Rādhārānī;
pranaja-mahimā — diženā mīlestība;
kīdrišah — kāda veida;
— vai;
anajā — ar Viņu (Rādhu);
ēva — viena pati;
āsvādjah — ir jāizjūt;
jēna — ar šo mīlestību;
adbhuta-madhurimā — neaprakstāmā saldme;
kīdrišah — kāda ve ida;
— vai;
madījah — Manis;
saukhjam — prieks;
ča — un;
asjāh — Viņas;
mat-anubhavatah — no Manas saldmes apzināšanās;
kīdrišam — kāda veida;
— vai;
iti — tā;
lobhāt — no vēlēšanās;
tat — Viņas;
bhāva-ādhjah — pārpildīta ar emocijām;
samadžani — piedzima;
šačī-garbha — no Šrīmatī Šačīdēvī klēpja;
sindhau — okeānā;
hari — Kungs Krišna;
induh — kā mēness.

Vēloties izprast diženo Rādhārānī mīlestību, neparastās Krišnas īpašības, kuras vienīgi Viņa spēj nobaudīt ar savu mīlestību, un prieku, kuru Viņa izjūt, dzerot Krišnas mīlestības saldmi, Visaugstais Kungs Hari, pieņēmis Viņas emocijas, ieradās no Šrīmatī Šačīdēvī klēpja gluži kā mēness, kas paceļas no okeāna.