Avatāri

Avatāri

Avatārs nozīmē Dieva Kunga atnākšanu no Dieva valstības uz Zemi vai citām planētām. Avatāri pastāv mūžīgi, Viņi periodiski nolaižas uz Zemes ar noteiktu uzdevumu, lai palīdzētu cilvēkiem garīgi attīstīties. Pēc aiziešanas no Zemes, Tie atstāj pēc sevis mācekļus vai svētos rakstus, kuri tad turpina pildīt Viņu norādījumus. Tā rodas mācekļu pēctecība, kurā ikviens Viņa pārstāvis stingri turas pie atstātiem norādījumiem. Mēs dzīvojam tik īsu laika sprīdi, ka mums maz bijis iespēju redzēt Tos ar savām acīm. Tomēr svētajos rakstos ir ļoti konkrēts apraksts par Viņu izskatu, darbošanos, īpašībām.
Bhagavad-gītā 4.8. Kungs Krišna saka: „Lai atpestītu dievbijīgos, iznīcinātu neliešus un atjaunotu reliģijas principus, Es atnāku pats laikmetu pēc laikmeta.”
paritrānāja sādhūnām vināšāja ča duškritām
dharma-samsthāpanārthāja sambhavāmi jugē jugē
Zelta laikmetā jeb Satja-jugā Viņš atnāca kā Kungs Kapila un mācīja Sankhja filozofiju savai mātei Dēvahūti.
Trēta-jugā jeb sudraba laikmetā Kungs ieradās kā Kungs Rāma, kurš iznīcināja dēmonus un parādīja cilvēkiem ideāla ģimenes tēva paraugu.
Bronzas laikmetā jeb Dvāpara-jugas beigās 5000 gadus atpakaļ Kungs Krišna atnāca Pats.
Kali jeb mūsu laikmetā 500 gadus atpakaļ Kungs Krišna atnāca kā Kungs Čaitanja un kā bhakta sludinātāja svētā vārda Harē Krišna mantras dziedāšanu, daudzināšanu, kā visvarenāko līdzekli, kas atpestī no pagātnes grēkiem, palīdz turēties pretī materiālo jutekļu tieksmēm un galu galā attīsta mīlestību pret Dievu.
Īsto avatāru pazīmes ir aprakstītas svētajos rakstos: tajos jau iepriekš paredzēta Viņu atnākšana, Viņu spējas darīt brīnumus un Viņu pārcilvēciskais skaistums. Tomēr vienmēr ir bijuši viltus avatāri, īpaši Indijā. Viņi uzdodas par avatāriem, lai tiktu godināti un pelnītu naudu. Lētticīgi cilvēki viņiem notic.
Indijā vēl šodien ir svētvietas, kur atradās īstie avatāri. Piemēram, Krišna bija uz zemes ap 5000 gadu atpakaļ Mathurā, Vrindāvanā, Dvārakā. Kungs Rāma dzīvoja Aijodhas pilsētā, kur vēl šodien Viņu pielūdz. Kungs Čaitanja atnāca Bengālijā, Navadvīpas pilsētā. Šīs svētvietas vienmēr apceļo simtiem svētceļotāju, nereti tie saņem tur īpašu svētību, piemēram, veselību, iespēju apprecēties, radīt labus pēcnācējus u.c.
Avatāri daudzkārt pieminēti tādos svētos rakstos kā Mahābhārata, Purānas, Upanišadas, Šrīmad-Bhāgavatā, Bhagavad-gītā. Mums pašreiz ir iespēja iegādāties Bhagavad-gītu, Šrīmad-Bhāgavatu, Šrī Īšopanišadu, Čaitanja-Čaritāmritu un citas, un lasīt tās angļu, krievu, latviešu un citu tautu valodās, pateicoties ISKCON dibinātai starptautiskai izdevniecībai BBT (Bhaktivēdānta Book Trust).
Šīs grāmatas ir patvērums no mūsu materiālā laikmeta spiediena, paplašina mūsu redzesloku un attīsta pozitīvu domāšanu. Tas ir tā vērts, jo šie raksti ir mūžīgi, jo ir Dieva noteikti.

Lašmī Prija dēvī dāsī