108 Kunga Šrī Krišnas vārdi

108 Kunga Šrī Krišnas vārdi

1. om šrī-krišnāja namah
2. om kamala-nāthāja namah
3. om vāsudēvāja namah
4. om sanātanāja namah
5. om vasudēvātmadžāja namah
6. om punjāja namah
7. om līlā-mānuša-vigrahāja namah
8. om šrīvatsa-kaustubha-dharāja namah
9. om jašodā-vatsalāja namah
10. om harajē namah
11. om čaturbhudžata-čakrasi-gada-šankhāmbudžajudhāja namah
12. om dēvakī-nandanāja namah
13. om šrīsāja namah
14. om nanda-gopa-prijātmadžāja namah
15. om jamunā-vēga-samhārinē namah
16. om balabhadra-prijānudžāja namah
17. om pūtana-džīvitā-harāja namah
18. om šakatāsura-bhandžanāja namah
19. om nanda-vradža-džanānandinē namah
20. om sat-čid-ānanda-vigrahāja namah
21. om navanīta-viliptāngāja namah
22. om navanīta-natāja namah
23. om anaghāja namah
24. om navanīta-navaharāja namah
25. om mučukunda-prasādakāja namah
26. om šodaša-strī-sahasrēšāja namah
27. om tribhangi-madhurakritajē namah
28. om šuka-vāg-amritabdhindavē namah
29. om govindāja namah
30. om joginām patajē namah
31. om vatsa-pālana-sančarinē namah
32. om anantāja namah
33. om dhēnukāsura-mardanāja namah
34. om trini-krita-trināvartāja namah
35. om jamalārdžuna-bhadžanāja namah
36. om utala-tala-bhētrē namah
37. om tamāla-šjāmalākritajē namah
38. om gopa-gopīšvarāja namah
39. om joginē namah
40. om koti-sūrja-sama-prabhāja namah
41. om ilāpatajē namah
42. om parasmai džjotišē namah
43. om jādavēndrāja namah
44. om jadu-dvahāja namah
45. om vanamālinē namah
46. om pita-vāsasē namah
47. om pāridžātapahārakāja namah
48. om govardhanāčalodharitrē namah
49. om gopālāja namah
50. om sarva-pālakāja namah
51. om adžāja namah
52. om nirandžanāja namah
53. om kāma-džanakāja namah
54. om kandža-ločanāja namah
55. om madhughnē namah
56. om mathura-nāthāja namah
57. om dvāraka-nājakāja namah
58. om balinē namah
59. om vrindāvanānta-sančarinē namah
60. om tulasī-dama-bhūšanāja namah
61. om šjamantaka-manēr hartrē namah
62. om nara-nārājanātmakāja namah
63. om kubdžakrištāmbara-dharāja namah
64. om mājinē namah
65. om parama-purušāja namah
66. om muštikāsura-čānura-malla-judha-višāradāja namah
67. om samsāra-vairinē namah
68. om kamsārajē namah
69. om murārajē namah
70. om narakāntakāja namah
71. om anādi-brahmačārinē namah
72. om krišnāvjasana-karšakāja namah
73. om šišupāla-širas-čhētrē namah
74. om durjodhana-kulāntakāja namah
75. om vidurākrura-varadāja namah
76. om višvarūpa-pradaršakāja namah
77. om satja-vačē namah
78. om satja-sankalpāja namah
79. om satjabhāma-ratāja namah
80. om džajinē namah
81. om subhadra-pūrvadžāja namah
82. om višnavē namah
83. om bhīšma-mukti-pradājakāja namah
84. om džagad-guravē namah
85. om džaganāthāja namah
86. om vēnu-nāda-šaradāja namah
87. om vrišabhāsura-vidhvāmsinē namah
88. om bānāsura-karantakāja namah
89. om judhišthira-pratišthatrē namah
90. om barhi-varhāvatamšakāja namah
91. om pārthasārathajē namah
92. om avjaktāja namah
93. om gītamrita-mahodadhajē namah
94. om kālija-phani-mānikja-randžita-šrī-padāmbudžāja namah
95. om dāmodarāja namah
96. om jagja-bhoktrē namah
97. om dānavēndra-vināšakāja namah
98. om nārājanāja namah
99. om para-brahmanē namah
100. om pannagasana-vahanāja namah
101. om džala-krīdāsamašākta-gopī-vastrāpaharakāja namah
102. om punja-šlokāja namah
103. om tīrtha-karāja namah
104. om vēda-vēdjāja namah
105. om daja-nidhajē namah
106. om sarva-bhūtātmakāja namah
107. om sarva-graha-rūpinē namah
108. om parat-parāja namah