Šrīmad Bhāgavatama

Šrīmad Bhāgavatama

3. dziedājums 28. nodaļa 32. pants

hāsam harēr avanatākhila-loka-tīvra-
šokāšru-sāgara-višošanam atjudāram
sammohanāja račitam nidža-mājajāsja
bhrū-mandalam muni-kritē makara-dhvadžasja

hāsam — smaids;
harēh — Kunga Šrī Hari;
avanata — noliecās;
akhila — visi;
loka — ļaudīm;
tīvra-šoka — lielu ciešanu izsaukts;
ašru-sāgara — asaru okeāns;
višošanam — izžūstot;
ati-udāram — visdevīgākais;
sammohanāja — lai savaldzinātu;
račitam — izpausto;
nidža-mājajā — ar savu iekšējo enerģiju;
asja — Viņa;
bhrū-mandalam — izliektās uzacis;
muni-kritē — darītu labu gudrajiem;
makara-dhvadžasja — mīlas dievu.

Jogam ir jāturpina līdzīgā veidā meditēt uz visusvētīgo Kunga Šrī Hari smaidu, kas izžāvē lielo bēdu asaru okeānu tiem, kas noliecas Viņa priekšā. Jogam ir jāmeditē arī uz Kunga izliektajām uzacīm, kuras viņš izpauž ar savu iekšējo enerģiju, lai savaldzinātu mīlas dievu, tādējādi darot labu gudrajiem.

SKAIDROJUMS

Visums ir ciešanu pilns, tāpēc materiālā Visuma iedzīvotāji no lielām bēdām lej asaras. No šīm asarām ir sakrājies liels ūdens okeāns, taču tam, kurš uztic sevi Dieva Augstākajai Personībai, asaru okeāns tūlīt izžūst. Mums vajag tikai paskatīties uz Visaugstā Kunga pievilcīgo smaidu. Citiem vārdiem sakot, materiālās pastāvēšanas ciešanas tūlīt mitējas, kad cilvēks ierauga Dieva Kunga pievilcīgo smaidu.