Kas ir Vēdas?

Kas ir Vēdas?

Saskaņā ar šāstrām ir 2 zināšanu apguves ceļi: augšupejošais un lejupejošais. Augšupejošais ceļš ir nepilnīgs un īslaicīgs. Tas ir kā mūslaiku materiālā zinātne, kas ir nepilnīga tāpēc, jo tās pamatā ir nepilnīgo jutekļu novērojumi, kas maldina cilvēkus, kuri paliek ilūzijas varā.
Lejupejošās zināšanas nāk no augstākām planētām vai paša Dieva, piemēram Bhagavad-gītā 4.1. teikts, ka Kungs Krišna Saules Dievam Vivasvānam deva neiznīcīgo vēdisko kultūru 2 miljonus gadu atpakaļ, tālāk Saules Dievs izglītoja Manu, cilvēces pirmtēvu, un Manu tad vēstīja šīs neiznīcīgās zinības Zemes valdniekam Ikšvākam.
Tā varam saprast, ka Vēdas nav sarakstījis cilvēks. Tāpēc tās ir pilnīgas un mūžīgas.
Arī pats Kungs Bhagavad-gītā 15.15. saka, ka: Es esmu ikvienā sirdī un dodu atmiņu, zināšanas un aizmiršanu. Es esmu tas, kas jāzina no visām Vēdām. Es esmu Vēdāntas sastādītājs un Vēdu zinātājs. sarvasja čāham hridi sannivišto mattah smritir gjānam apohanam ča vēdaiš ča sarvair aham ēva vēdjo vēdānta-krid vēda-vid ēva čāham
Apmēram 5000 gadu atpakaļ cilvēki atmiņā vairs nevarēja iegaumēt teikto, tāpēc Visaugstais Kungs kā literārais izvērsums Šrīla Vjāsadēva sāka pierakstīt Vēdas. Viņš sastādīja tādus darbus kā Mahābhārata, Purānas, Vēdānta-sūtra, Upanišadas.
Pati galvenā sūtra ir Bhāgavata Purāna jeb Šrīmad Bhāgavata (18000 pantu), kuru uz angļu valodu no sanskrita pārtulkoja un izskaidroja A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda.
Krišna vēl pavēstīja Upa-vēdas, kas domātas mūsu sadzīvei: zinības, kā būvēt māju, kā to iekārtot, kā ārstēties (Ājurvēdu) un citas. Daļa no tām jau ir nozaudētas.
Pašreiz Bhāgavata Purāna jeb “Šrīmad Bhāgavata” un “Bhagavad-gīta, kāda kā ir” ir pārtulkotas daudzās pasaules valodās, arī latviski. Tās ir pieejamas Krišnas apziņas kustības tempļos, Rīgā – Barona ielā 56.
Apgūstot šīs zinības, cilvēkam paveras skats uz savu nākotni, kas nomierina satrauktos prātus un atbrīvo no daudzām ciešanām.
Mūsu Kali laikmetā, kas ir degradācijas laikmets, vispilnīgākā metode, kā atbrīvoties no daudziem pagātnes grēkiem, no ilūzijas, ka esam ķermenis nevis dvēsele, un kā pamazām attīstīt mīlestību pret Dievu – ir Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē, Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē. tā ir uzruna Dieva Kungam” un viņš ir klāt šajā skaņā jeb mantrā.

Lakšmīprija dēvī dāsī