Bhaktisidhānta Sarasvatī Thākurs

Bhaktisidhānta Sarasvatī Thākurs

null

Bhaktisidhānta Sarasvatī Thākurs (1874-1937) ir Viņa Dievišķās Žēlastības A.Č. Bhaktivēdāntas Svāmī Prabhupādas, ISKCON dibinātāja-āčārjas garīgais skolotājs. Šrīla Bhaktisidhānta Sarasvatī Thākurs divdesmitā gadsimta sākumā tuvu un tālu sludināja Kunga Čaitanjas Mahāprabhu mācību. Viņš stingri uzstājās pret dziļi iesakņojušos kastu sistēmu un impersonālismu. Satiekoties ar zinātniekiem, izglītības darbiniekiem un citiem sabiedrības vadītājiem, uzrakstot vairāk nekā 108 grāmatas un esejas, viņš centās pacelt Krišnas apziņas zinātnes prestižu.
Bhaktisidhānta Sarasvatī ir dzimis svētceļojumu pilsētā Džaganātha Purī, kur dzīvoja un strādāja viņa tēvs Šrīla Bhaktivinoda Thākurs. Septiņu gadu vecumā viņš jau bija iemācījies visus 700 Bhagavad-gītas pantus un komentārus. 25 gadu vecumā viņš bija ieguvis zinātnieka slavu, viņš labi zināja sanskritu, matemātiku un astronomiju.
1905. gadā pēc tēva ieteikuma Sidhānta Sarasvatī saņēma iesvētību no dižena svētā un vaišnavu āčārjas Šrīlas Gaurakišoras dāsas Bābadžī. Guru aicināja Sidhāntu Sarasvatī sludināt Augstāko Patiesību un atlikt malā visu pārējo.
Pēc tēva aiziešanas 1914. gadā Sidhānta Sarasvatī nodibināja Gaudīja vaišnavu izdevniecību „Bhagawat Press”.
1918. gadā Sidhānta Sarasvatī pieņēma atsacīšanās kārtu un saņēma vārdu Šrīla Bhaktisidhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārādža.
Gaudīja vaišnavisma izplatīšanai Indijā viņš organizēja Gaudīja Mathu ar 64 atzariem visā valstī. Organizācijas vadība Čaitanja Gaudīja Matha atrodas Kunga Čaitanjas Mahāprabhū dzimšanas vietā Šrīdhāma Mājāpurā.
Šrīla Bhaktisidhānta salāgoja senās tradīcijas ar 20. gadsimta tehnoloģijām un sociālo iekārtu. Viņš nolēma, ka drukātais vārds ir visefektīvākais līdzeklis filozofijas izplatīšanai pasaulē, tādēļ pārtulkoja daudzus svarīgus darbus, komentārus un filozofiskas esejas. Viņš ir pirmais garīgais skolotājs, kas atļāva sanjāsī sludinātājiem uzvilkt rietumnieku apģērbu un izmantot modernu transportu.
Trīsdesmitajos gados Šrīla Bhaktisidhānta nostiprināja Gaudīja vaišnavismu Indijā un padarīja to par galveno garīgajā dzīvē.

Avots: http://bvml.org/SBSST/index.htm