Bhagavad-gīta vienpadsmitā nodaļa

null

VIENPADSMITĀ NODAĻA

Visuma veidols

BG 11.1.

1. PANTS

ardžuna uvāča

mad-anugrahāja paramam    guhjam
adhjātma-samgjitam
jat tvajoktam vačas tēna    moho ‘jam
vigato mama

ardžunah uvāča — Ardžuna sacīja;
mat-anugrahāja — lai parādītu man labvēlību; paramam — augstāko;
guhjam — noslēpumu; adhjātma — garīgajā;
samgjitam — jautājumā; jat — kas; tvajā — Tevis;
uktam — teikti; vačah — vārdi; tēna — ar tiem;
mohah — maldi; ajam — šie; vigatah — izkliedēti;
mama — mani.

TULKOJUMS

Ardžuna sacīja: Tu biji tik labs un atklāji man šos visaugstākos
garīgos noslēpumus. Tagad es esmu atbrīvojies no maldiem.

SKAIDROJUMS

Šī nodaļa atklāj, ka Krišna ir visu cēloņu cēlonis. Viņš ir pat cēlonis Mahāvišnu, no kura izplūst materiālie Visumi. Krišna nav avatārs, Viņš ir visu avatāru avots. Tas tika pilnīgi izskaidrots iepriekšējā nodaļā.
Kas attiecas uz Ardžunu, tad viņš tagad saka, ka ir brīvs no maldiem. Tas nozīmē, ka Ardžuna vairs nedomā par Krišnu tikai kā par cilvēcisku būtni, savu draugu, bet redz Viņā visa avotu. Ardžuna ir ārkārtīgi apskaidrots un priecīgs, ka viņam ir tāds dižens draugs kā Krišna, bet tagad Ardžuna domā: «Es gan zinu, ka Krišna ir visa avots, bet citi to var neatzīt.» Tāpēc, lai visiem parādītu Krišnas dievišķumu, Ardžuna šajā nodaļā lūdz Krišnu parādīt Visuma veidolu. Patiesībā, ja kāds redz Krišnas Visuma veidolu, tad viņš nobīstas, kā tas notika ar Ardžunu, bet Krišna ir tik labs, ka pēc tam atkal atjauno savu sākotnējo veidolu. Ardžuna piekrīt tam, ka Krišna runā ar Ardžuna tikai viņa dēļ. To Krišna viņam jau vairākas reizes bija teicis. Tāpēc Ardžuna apstiprina, ka viss ar viņu notiek ar Krišnas žēlastību. Viņš tagad ir pārliecināts, ka Krišna ir visu cēloņu cēlonis un ka Virsdvēseles veidā Krišna ir ikvienā sirdī.

BG 11.2.

2. PANTS

bhavāpjajau hi bhūtānām    šrutau vistarašo majā
tvattah kamala-patrākša    māhātmjam api čāvjajam

bhava — parādīšanās; apjajau — pazušana;
hi — noteikti; bhūtānām — visu dzīvo būtņu;
šrutau — dzirdēta; vistarašah — sīki; majā — manis;
tvattah — no Tevis; kamala-patra-akša — ar lotosacīm;
māhātmjam — slavu; api — arī; ča — un;
avjajam — mūžīgo.

TULKOJUMS

Ak, lotosacainais! Tu man sīki izstāstīji par visu dzīvo būtņu
atnākšanu un aiziešanu. Tagad es esmu aptvēris Tavu mūžīgo slavu.

SKAIDROJUMS

Ardžuna no prieka uzrunā Kungu Krišnu par lotosacaino (Krišnas acis ir līdzīgas lotosa ziedlapiņām), jo iepriekšējā nodaļā Krišna ir viņu pārliecinājis, ka aham kritsnasja džagatah prabhavah pralajas tathā — «Es esmu visas materiālās izpausmes parādīšanās un izzušanas avots.» Ardžuna to visos sīkumos ir dzirdējis no Dieva Kunga. Ardžuna zina arī to, ka Krišnu neskar visas daudzās parādīšanās un izzušanas, kaut arī Viņš ir to avots. Kā Dievs Kungs devītajā nodaļā teica: Viņš visu caurstrāvo, tomēr ne visur Viņš pats ir klāt. Lūk, kāda ir neaptveramā Krišnas varenība, par kuru Ardžuna uzskata, ka viņš to ir pilnīgi sapratis.

BG 11.3.

3. PANTS

ēvam ētad jathāttha tvam    ātmānam paramēšvara
draštum iččhāmi tē rūpam    aišvaram purušottama

ēvam — tā; ētat — to; jathā — kā tas ir;
āttha — esi teicis; tvam — Tu; ātmānam — pats;
parama-īšvara — ak, Visaugstais Kungs; draštum — redzēt;
iččhāmi — es vēlos; — Tavu; rūpam — veidolu;
aišvaram — dievišķo; puruša-uttama — ak, labākais no personībām.

TULKOJUMS

Ak, diženākais no visām personībām! Ak, augstākais veidol! Es redzu
Tevi savā priekšā tādu, kāds Tu esi un kādu Tu sevi aprakstīji. Bet es
gribu redzēt to veidolu, kurā Tu esi ienācis kosmiskajā izpausmē. Es gribu
redzēt šo Tavu veidolu.

SKAIDROJUMS

Dievs Kungs teica, ka kosmiskā izpausme ir radīta un darbojas tikai tāpēc, ka Viņš ir iegājis materiālajā Visumā ar savu pārstāvi. Kas attiecas uz Ardžunu, tad viņu Krišnas vārdi ir iedvesmojuši, bet, lai nākotnē pārliecinātu citus, kuri varbūt uzskata Krišnu par parastu personu, Ardžuna vēlas patiešām ieraudzīt Krišnu Visuma veidolā, lai zinātu, kā Krišna darbojas Visuma iekšienē, pats esot no tā prom. Svarīgi arī tas, ka Ardžuna uzrunā Dievu Kungu par purušotamu. Tā kā Dievs Kungs ir Dieva Augstākā Personība, Viņš atrodas arī pašā Ardžunā, tāpēc Viņš zina Ardžunas vēlmes un saprot, ka Ardžuna īpaši nevēlas redzēt Viņu Visuma veidolā, jo ir pilnīgi apmierināts ar Krišnas personisko veidolu. Bet Dievs Kungs arī saprot, ka Ardžuna vēlas redzēt Visuma veidolu, lai pārliecinātu citus. Ardžunam pašam nekādi apstiprinājumi nav vajadzīgi. Krišna arī saprot, ka Ardžuna vēlas redzēt Visuma veidolu, lai nākotnē, kad daudzi viltvārži sauks sevi par Dieva avatāriem, būtu iespējams viņus pārbaudīt. Tāpēc cilvēkiem jābūt uzmanīgiem: ja kāds sauc sevi par Krišnu, tad viņam jābūt gatavam parādīt Visuma veidolu, lai apstiprinātu, ka viņš tiešām ir Krišna.

BG 11.4.

4. PANTS

manjasē jadi tač čhakjam    majā draštum iti prabho
jogēšvara tato mē tvam    daršajātmānam avjajam

manjasē — domā; jadi — ja; tat — tas;
šakjam — iespējams; majā — no manis; draštum — redzēt;
iti — tā; prabho — Kungs; joga — īšvara — visu mistisko spēku
Kungs; tatah — tad; — man; tvam — Tavu;
daršaja — rādi; ātmānam — savu Patību; avjajam — mūžīgo.

TULKOJUMS

Mans Kungs, visu mistisko spēku valdniek! Ja Tu uzskati, ka spēšu
redzēt Tavu Visuma veidolu, tad esi tik labs un parādi man šo bezgalīgo
kosmisko Patību.

SKAIDROJUMS

Ir teikts, ka ar materiāliem jutekļiem nevar ne redzēt, ne dzirdēt, ne saprast vai uztvert Visaugsto Kungu Krišnu. Bet, kas no paša sākuma ar mīlestību pārpasaulīgi kalpo Dievam Kungam, tas Viņu var redzēt atklāsmē. Ikviena dzīvā būtne ir tikai garīga dzirkstele, tāpēc tā nespēj redzēt vai izprast Visaugsto Kungu. Ardžuna ir bhakta, un viņš nav atkarīgs no savas prātošanas iespējām; viņš atzīst dzīvās būtnes ierobežotību un piekrīt, ka Krišnas stāvoklis ir neaptverams. Ardžuna saprot, ka dzīvā būtne nespēj aptvert neierobežoto bezgalību. Ja bezgalīgais atklājas, tad tā dabu ir iespējams saprast ar bezgalīgā žēlastību. Šeit nozīmīgs arī vārds «jogēšvara», jo Dieva Kunga spēki ir neierobežoti. Ja Viņš grib, tad ar savu žēlastību var atklāties, kaut arī ir neierobežots. Tāpēc Ardžuna lūdz Krišnas neaptveramo žēlastību. Viņš nepavēl. Ja cilvēks pilnīgi neuztic sevi Dievam Kungam Krišnas apziņā un garīgi nekalpo, Krišnam nebūt nav jāatklājas. Tādējādi, ja cilvēks ir atkarīgs no savu prātojumu spēka, viņš nespēj ieraudzīt Krišnu.

BG 11.5.

5. PANTS

šrī bhagavān uvāča

pašja mē pārtha rūpāni    šatašo ‘tha sahasrašah
nānā-vidhāni divjāni    nānā-varnākritīni ča

šrī bhagavān uvāča — Dieva Augstākā Personība sacīja;
pašja — raugi; — Manus; pārtha — ak, Prithas dēls;
rūpāni — veidolus; šatašah — simtiem; atha — arī;
sahasrašah — tūkstošiem; nānā-vidhāni — daudzveidīgos;
divjāni — dievišķos; nānā — dažādās; varna — krāsās;
ākritīni — veidolus; ča — arī.

TULKOJUMS

Dieva Augstākā Personība sacīja: Dārgais Ardžuna, Prithas dēls!
Raugi Manu varenību — simtiem un tūkstošiem dažādu daudzkrāsainu
dievišķu veidolu.

SKAIDROJUMS

Ardžuna vēlējās redzēt Krišnu Visuma veidolā,
kas, kaut arī pārpasaulīgs, ir izpaudies tikai kosmiskās izpausmes dēļ un
tāpēc ir pakļauts materiālās dabas pārejošajam laikam. Kā materiālā daba
ir izpausta un neizpausta, tā arī Krišnas Visuma veidols ir izpausts un
neizpausts. Tas ir atšķirīgs no citiem Krišnas veidoliem, kas mūžīgi
atrodas garīgajās debesīs. Kas attiecas uz bhaktām, viņi nekāro ieraudzīt
Krišnas Visuma veidolu, bet, tā kā Ardžuna vēlējās to, Krišna to atklāja.
Šo Visuma veidolu nespēj redzēt parasts cilvēks. Lai to skatītu, no
Krišnas jāsaņem īpaša redze.

BG 11.6.

6. PANTS

pašjāditjān vasūn rudrān    ašvinau marutas tathā
bahūnj adrišta-pūrvāni    pašjāščarjāni bhārata

pašja — skati; āditjān — divpadsmit Aditi dēlus;
vasūn — astoņus Vasu; rudrān — vienpadsmit Rudras veidolus;
ašvinau — divus Ašvinī; marutah — četrdesmit deviņus Marutus
(vēja padievus); tathā — arī; bahūni — daudzus;
adrišta — neredzētus; pūrvāni — iepriekš; pašja — skati;
āščarjāni — visus šos brīnumus; bhārata — labākais no Bhāratām.

TULKOJUMS

Labākais no Bhāratām! Palūkojies uz dažādajām Āditju, Vasu, Rudru,
Ašvinī kumāru un citu padievu izpausmēm. Skaties uz šiem daudzajiem
brīnumiem, par kuriem agrāk neviens nav dzirdējis un ko neviens nav
redzējis!

SKAIDROJUMS

Kaut arī Ardžuna bija paša Krišnas draugs un
sevišķi izglītots cilvēks, viņš tomēr nevarēja zināt visu par Krišnu. Šeit
teikts, ka cilvēki nav ne redzējuši, ne zinājuši par visiem šiem veidoliem
un izpausmēm. Tagad Krišna atklāj šos brīnumainos veidolus.

BG 11.7.

7. PANTS

ihaika-stham džagat kritsnam    pašjādja sa-čarāčaram
mama dēhē gudākēša    jač čānjad draštum iččhasi

iha — šai; ēka-stham — vienā vietā;
džagat — Visumu; kritsnam — pilnīgi; pašja — skati;
adja — tūlīt; sa — ar; čara — kustīgajiem; ačaram — un
nekustīgajiem; mama — Manā; dēhē — šai ķermenī;
gudākēša — ak, Ardžuna; jat — ko; ča — arī;
anjat — citu; draštum — redzēt; iččhasi — tu vēlies.

TULKOJUMS

Ardžuna! Skati šajā Manā ķermenī visu, ko vien vēlies redzēt. Šis
Visuma veidols var atklāt visu, ko tu gribi redzēt tagad un ko vēlētos
redzēt nākotnē. Šeit vienkopus ir viss — gan kustīgais, gan
nekustīgais.

SKAIDROJUMS

Atrodoties vienā vietā, neviens nespēj redzēt
pilnu Visumu. Pat vislielākie zinātnieki nespēj redzēt, kas notiek citās
Visuma daļās. Bet tāds bhakta kā Ardžuna spēj redzēt visu, kas atrodas
jebkurā Visuma daļā. Krišna dod viņam spēju redzēt visu, ko tas
vēlas, — gan pagātnē, gan tagadnē, gan arī nākotnē. Tā ar
Krišnas žēlastību Ardžuna spēj redzēt visu.

BG 11.8.

8. PANTS

na tu mām šakjasē draštum    anēnaiva sva-čakšušā
divjam dadāmi tē čakšuh    pašja mē jogam aišvaram

na — ne; tu — bet; mām — Mani;
šakjasē — spēj; draštum — redzēt; anēna — ar šīm;
ēva — noteikti; sva-čakšušā — savām acīm;
divjam — dievišķas; dadāmi — dodu; — tev;
čakšuh — acis; pašja — skati; — Manu; jogam
aišvaram
— neaptveramo mistisko varenību.

TULKOJUMS

Taču ar savām tagadējām acīm tu nespēj Mani redzēt. Tādēļ došu tev
dievišķas acis. Raugi Manu mistisko varenību!

SKAIDROJUMS

Tīrs bhakta nevēlas redzēt Krišnu nekādā citā kā vienīgi divroku veidolā. Bhakta var redzēt Krišnu ar Viņa žēlastību: ne ar prātu, bet ar garīgajām acīm. Lai redzētu Krišnas Visuma veidolu, Ardžunam teikts mainīt nevis prātu, bet redzi. Krišnas Visuma veidols nav īpaši svarīgs; tas kļūs skaidrs no nākamajiem pantiem. Tā kā Ardžuna vēlējās skatīt šo Visuma veidolu, lai tas būtu iespējams, Dievs Kungs deva viņam dievišķu redzi.
Tos bhaktas, kas atrodas atbilstošās pārpasaulīgās attiecībās ar Krišnu, piesaista Viņa mīlestības iezīmes, bet nevis bezdievīga varenības izrādīšana. Krišnas spēļu biedri, Krišnas draugi un Krišnas vecāki nekad nevēlas, lai Krišna parādītu savu varenību. Viņi ir tik dziļi iegrimuši tīrā mīlestībā, ka pat nezina, ka Krišna ir Dieva Augstākā Personība. Savā mīlestībā viņi aizmirst, ka Krišna ir Visaugstais Kungs. Šrīmad Bhāgavatamā teikts, ka zēni, kas rotaļājas ar Krišnu, ir ļoti dievbijīgas dvēseles, un pēc daudzām jo daudzām dzīvēm viņi ir sasnieguši šādu stāvokli. Šie zēni nezina, ka Krišna ir Dieva Augstākā Personība. Viņiem Krišna ir tuvs draugs. Tāpēc Šukadēva Gosvāmī citē šādu pantu:
ittham satām brahma-sukhānubhūtjā
    dāsjam gatānām para-daivatēna
mājāšritānām nara-dārakēna
    sākam vidžahruh krita-punja-pundžāh

«Šeit ir Augstākā Persona, kuru viedie uzskata par bezpersonisko Brahmanu, bhaktas par Dieva Augstāko Personību, bet parastie cilvēki par materiālās dabas radību. Tagad šie zēni, kas agrākajās dzīvēs ir paveikuši daudzus jo daudzus dievbijīgus darbus, spēlējas ar Dieva Augstāko Personību.» (Bhāg.10.12.11.)
Patiesībā bhakta nevēlas redzēt višvarūpu, Visuma veidolu, bet Ardžuna to vēlējās redzēt, lai pamatotu Krišnas izteikumus un lai nākotnē cilvēki varētu saprast, ka Krišna mācīja ne tikai teorētiski un filozofiski, ka Viņš ir Visaugstākais, bet arī praktiski parādīja to Ardžunam. Ardžunam tas ir jāapstiprina, jo viņš ir paramparas sākums. Tiem, kas patiešām vēlas saprast Dieva Augstāko Personību Krišnu un kas seko Ardžunas pēdās, jāsaprot, ka Krišna ne tikai teorētiski mācīja, ka Viņš ir Visaugstākais, bet patiešām arī to atklāja.
Dievs Kungs deva Ardžunam vajadzīgo redzes spēju, lai Ardžuna varētu skatīt Viņa Visuma veidolu, jo zināja, ka Ardžuna nevēlas to sevis dēļ, kā tas jau tika paskaidrots.

BG 11.9.

9. PANTS

sandžaja uvāča

ēvam uktvā tato rādžan    mahā-jogēšvaro harih
daršajām āsa pārthāja    paramam rūpam aišvaram

sandžajah uvāča — Sandžaja sacīja; ēvam — tā;
uktvā — teicis; tatah — tad; rādžan — ak, valdniek;
mahā-joga-īšvarah — visvarenākais mistiķis; harih — Dieva
Augstākā Personība Krišna; daršajām āsa — parādīja;
pārthāja — Ardžunam; paramam — dievišķo; rūpam
aišvaram
— Visuma veidolu.

TULKOJUMS

Sandžaja sacīja: Valdniek, to teicis, visu mistisko spēku
Visaugstais Kungs, Dieva Personība atklāja Ardžunam savu Visuma
veidolu.

BG 11.10. – 11.11.

10.–11. PANTS

anēka-vaktra-najanam    anēkādbhuta-daršanam
anēka-divjābharanam    divjānēkodjatājudham

divja-māljāmbara-dharam    divja-gandhānulēpanam
sarvāščarja-majam dēvam    anantam višvato-mukham

anēka — daudzas; vaktra — mutes;
najanam — acis; anēka — daudzi; adbhuta — brīnišķīgi;
daršanam — skati; anēka — daudz; divja — dievišķu;
ābharanam — greznojumu; divja — dievišķu; anēka — daudz;
udjata — paceltu; ājudham — ieroču; divja — dievišķas;
mālja — virtenes; ambara — drēbes; dharam — valkājot;
divja — dievišķām; gandha — smaržām; anulēpanam — ieziests;
sarva — viss; āščarja-majam — brīnišķīgs; dēvam — mirdzošs;
anantam — bezgalīgs; višvatah-mukham — visucaurstrāvojošs.

TULKOJUMS

Ardžuna Visuma veidolā redzēja neskaitāmas mutes, neskaitāmas
acis, neskaitāmus brīnišķīgus skatus. Veidolu greznoja daudz debesu rotu,
tas turēja paceltus daudzus dievišķus ieročus. Viņam bija debesu drānas un
ziedu virtenes, Viņa ķermenis bija svaidīts daudzām dievišķām eļļām. Tas
viss bija brīnišķīgs, mirdzošs, bezgalīgs un visuresošs.

SKAIDROJUMS

Šajā pantā atkal un atkal lietots vārds
daudz, kas norāda, ka rokām, mutēm, kājām un citām izpausmēm, ko
redzēja Ardžuna, nebija gala. Šīs izpausmes pildīja Visumu, bet ar Dieva
Kunga žēlastību Ardžuna tās visas varēja redzēt, sēžot vienā vietā. Tas
bija iespējams, pateicoties Krišnas neaptveramajām spējām.

BG 11.12.

12. PANTS

divi sūrja-sahasrasja    bhavēd jugapad utthitā
jadi bhāh sadrišī sā sjād    bhāsas tasja mahātmanah

divi — debesīs; sūrja — saules;
sahasrasja — tūkstošiem; bhavēt — būtu; jugapat — reizē;
utthitā — klāt; jadi — ja; bhāh — gaisma;
sadrišī — tāda; — tā; sjāt — varētu būt;
bhāsah — mirdzums; tasja — Viņa; mahā-ātmanah — diženā
Kunga.

TULKOJUMS

Ja pie debesīm reizē uzlēktu simtiem tūkstošu sauļu, tad to gaisma
būtu līdzīga Augstākās Personas Visuma veidola mirdzumam.

SKAIDROJUMS

Ardžuna redzēto nosauca par neaprakstāmu,
tomēr Sandžaja centās dot Dhritarāštram diženās atklāsmes prāta ainu. Ne
Sandžajas, ne Dhritarāštras kaujas laukā nebija, tomēr Sandžaja ar Vjāsas
žēlastību varēja redzēt visu notiekošo. Tagad viņš salīdzina redzēto, cik
vien tas var būt saprotams, ar kaut ko iedomājamu (t.i. tūkstoš saulēm).

BG 11.13.

13. PANTS

tatraika-stham džagat kritsnam    pravibhaktam anēkadhā
apašjad dēva-dēvasja    šarīrē pāndavas tadā

tatra — tur; ēka-stham — vienā vietā;
džagat — Visumu; kritsnam — pilnīgi;
pravibhaktam — sadalītu; anēkadhā — daudzos;
apašjat — varēja redzēt; dēva-dēvasja — Dieva Augstākās
Personības; šarīrē — Visuma veidola; pāndavah — Ardžuna;
tadā — tad.

TULKOJUMS

Tad Ardžuna Dieva Kunga Visuma veidolā ieraudzīja bezgala daudzas
Visuma izpausmes. Kaut arī to bija daudzi jo daudzi tūkstoši, tās visas
bija vienuviet.

SKAIDROJUMS

Ļoti svarīgs ir vārds «tatra» («tur»). Tas
norāda, ka tad, kad Ardžuna redzēja Visuma veidolu, gan viņš, gan Krišna
bija kaujas ratos. Citi kaujas laukā nespēja redzēt šo veidolu, jo Krišna
bija devis redzi tikai Ardžunam. Ardžuna Krišnas ķermenī redzēja daudzus
tūkstošus planētu. No Vēdu rakstiem mēs uzzinām, ka ir daudz Visumu un
daudz planētu. Dažas ir no zemes, dažas ir no zelta, dažas ir no
dārgakmeņiem, dažas ir ļoti lielas, citas nav tik lielas, utt. Sēžot
kaujas ratos, Ardžuna to visu varēja redzēt. Bet neviens nespēja saprast,
kas notiek Krišnas un Ardžunas starpā.

BG 11.14.

14. PANTS

tatah sa vismajāvišto    hrišta-romā
dhanandžajah
pranamja širasā dēvam    kritāndžalir
abhāšata

tatah — tad; sah — viņš;
vismaja-āvištah — apbrīnas pārņemts; hrišta-romā — matiem
gaisā lielās ekstāzes dēļ; dhanandžajah — Ardžuna;
pranamja — noliecoties; širasā — ar galvu; dēvam — Dieva
Augstākās Personības priekšā; krita-andžalih — saliktām rokām;
abhāšata — sāka runāt.

TULKOJUMS

Tad Ardžunam, apjukušam un apbrīnas pārņemtam, mati sacēlās stāvus;
Viņš nolieca galvu un ar saliktām rokām sāka lūgt Visaugsto Kungu.

SKAIDROJUMS

Tiklīdz Ardžuna saņēma dievišķo redzi, viņa un Krišnas attiecības tūlīt izmainījās. Iepriekš tās balstījās uz draudzību, bet tagad, pēc atklāsmes, Ardžuna dziļā godbijībā noliecas Krišnas priekšā un ar saliktām rokām lūdz viņu. Ardžuna cildina Visuma veidolu. Tādējādi Ardžunas attiecībās draudzības vietā stājas izbrīns. Diženi bhaktas redz Krišnā visu attiecību avotu. Rakstos minēti divpadsmit pamatattiecību veidi, un visi tie ir Krišnā. Starp divām būtnēm, starp dieviem, starp Visaugsto Kungu un Viņa bhaktu var būt daudz dažādu attiecību, un Viņš ir visu šo attiecību krātuve.
Šeit Ardžunu iedvesmojušas izbrīna attiecības, un šajā izbrīnā pēc dabas nosvērtais un klusais Ardžuna nonāca ekstāzē, viņa mati cēlās stāvus un saliktām rokām Viņš noliecās Visaugstā Kunga priekšā. Protams, viņš nebija nobijies. Viņu bija pārņēmis izbrīns par Visaugsto Kungu. Ardžuna tik ļoti bija izbrīna pārņemts, ka šīs jūtas ņēma virsroku pār dabisko mīlestības pilno draudzību, un tāpēc Ardžuna tā reaģēja.

BG 11.15.

15. PANTS

ardžuna uvāča

pašjāmi dēvāms tava dēva dēhē
    sarvāms tathā bhūta-višēša-sanghān
brahmānam īšam kamalāsana-stham
    rišīmš ča sarvān uragāmš ča divjān

ardžunah uvāča — Ardžuna sacīja; pašjāmi — Es
redzu; dēvān — visus padievus; tava — Tavā; dēva — ak,
Kungs; dēhē — ķermenī; sarvān — visas; tathā — arī;
bhūta — dzīvās būtnes; višēša-sanghān — sanākušas;
brahmānam — Kungu Brahmu; īšam — Kungu Šivu;
kamala-āsana-stham — lotosziedā sēdošo; rišīn — diženos
gudros; ča — arī; sarvān — visas; uragān — čūskas;
ča — arī; divjān — dievišķās.

TULKOJUMS

Ardžuna sacīja: Dārgais Kungs Krišna, Es redzu Tavā ķermenī
sanākušus visus padievus un dažādas citas dzīvās būtnes. Es redzu Brahmu,
kas sēž lotosa ziedā, Kungu Šivu, visus gudros un dievišķās čūskas.

SKAIDROJUMS

Ardžuna redz visu, kas ir Visumā, tāpēc viņš
redz Brahmu, Visuma pirmo dzīvo radību, debesu čūsku, uz kuras zemākajos
Visuma apvidos guļ Garbhodakašājī Višnu. Šo čūskas gultu sauc par Vāsuki.
Ir arī citas čūskas, ko sauc par Vāsuki. Ardžuna redz visu, sākot ar
Garbhodakašājī Višnu, un beidzot ar augstāko Visuma planētu, lotoszieda
planētu, uz kuras mīt Brahma, pirmā dzīvā radība Visumā. Tas nozīmē, ka
Ardžuna, sēdēdams vienā vietā kaujas ratos, varēja redzēt visu no sākuma
līdz galam. Lūk, kas ir iespējams ar Visaugstā Kunga Krišnas žēlastību.

BG 11.16.

16. PANTS

anēka-bāhūdara-vaktra-nētram
    pašjāmi tvām sarvato ‘nanta-rūpam
nāntam na madhjam na punas tavādim
    pašjāmi višvēšvara višva-rūpa

anēka — daudzas; bāhu — rokas;
udara — vēderus; vaktra — mutes; nētram — acis;
pašjāmi — es redzu; tvām — Tevī; sarvatah — visur;
ananta-rūpam — bezgalīgajā veidolā; na antam — ne gala; na
madhjam
— ne vidus; na punah — ne atkal; tava — Tava;
ādim — sākuma; pašjāmi — es redzu; višva-īšvara — ak,
Visuma Kungs; višva-rūpa — Visuma veidolā.

TULKOJUMS

Visuma Kungs, Visuma veidol! Es Tavā ķermenī redzu neskaitāmas
rokas, vēderus, mutes un acis, kas ir visur, un tām nav gala. Es Tev
neredzu beigu, vidus un sākuma.

SKAIDROJUMS

Krišna ir Dieva Augstākā Personība; Viņš ir
neierobežots, tāpēc caur Viņu var redzēt visu.

BG 11.17.

17. PANTS

kirītinam gadinam čakrinam ča
    tēdžo-rāšim sarvato dīptimantam
pašjāmi tvām durnirīkšjam samantād
    dīptānalārka-djutim apramējam

kirītinam — ar kroņiem; gadinam — scepteriem;
čakrinam — ar diskiem; ča — un;
tēdžah-rāšim — mirdzums; sarvatah — no visām pusēm;
dīpti-mantam — kvēlojošs; pašjāmi — es redzu; tvām — Tevi;
durnirīkšjam — grūti redzēt; samantāt — visur;
dīpta-anala — liesmojošā uguns; arka — Saules;
djutim — saulesstaru; apramējam — neizmērojama.

TULKOJUMS

Uz Tavu veidolu ir grūti skatīties, jo tas ir ārkārtīgi spožs un
spilgts — kā liesmojoša uguns, kā neizmērojamais Saules
starojums. Tomēr es redzu šo mirdzošo veidolu visur, rotātu
visdažādākajiem kroņiem, vālēm un diskiem.

BG 11.18.

18. PANTS

tvam akšaram paramam vēditavjam
    tvam asja višvasja param nidhānam
tvam avjajah šāšvata-dharma-goptā
    sanātanas tvam purušo mato mē

tvam — Tu; akšaram — nekļūdīgais;
paramam — augstākais; vēditavjam — jāsaprot; tvam — Tu;
asja — šī; višvasja — Visuma; param — augstākais;
nidhānam — pamats; tvam — Tu; avjajah — nezūdošais;
šāšvata-dharma-goptā — mūžīgās reliģijas uzturētājs;
sanātanah — mūžīgais; tvam — Tu;
purušah — Augstākā Personība; matah mē — tā es uzskatu.

TULKOJUMS

Tu esi augstākais sākotnējais mērķis. Tu esi pats šī Visuma pamats.
Tu esi nezūdošs, Tu esi visvecākais. Tu esi mūžīgās reliģijas uzturētājs,
Dieva Personība. Tā es uzskatu.

BG 11.19.

19. PANTS

anādi-madhjāntam ananta-vīrjam
    ananta-bāhum šaši-sūrja-nētram
pašjāmi tvām dīpta-hutāša-vaktram
    sva-tēdžasā višvam idam tapantam

anādi — bez sākuma; madhja — vidus;
antam — vai gala; ananta — bezgalīgs; vīrjam — gods;
ananta — bez gala; bāhum — rokas; šaši — Mēness;
sūrja — Saule; nētram — acis; pašjāmi — es redzu;
tvām — Tevi; dīpta — liesmojoša; hutāša-vaktram — uguns nāk
no Tavas mutes; sva-tēdžasā — ar saviem stariem;
višvam — Visumu; idam — šo; tapantam — karsē.

TULKOJUMS

Tev nav ne sākuma, ne vidus, ne gala. Tavai godībai nav robežu. Tev
ir neskaitāmas rokas; Saule un Mēness ir Tavas acis. Es redzu kā no Tavas
mutes nāk liesmojoša uguns, kas ar savu starojumu dedzina visu Visumu.

SKAIDROJUMS

Dieva Augstākās Personības sešām varenībām nav
robežu. Šeit un daudzās citās vietās ir atkārtojumi, bet saskaņā ar
rakstiem Krišnas godības atkārtošana nav literārs trūkums. Ir teikts, ka
apjucis, izbrīnīts un ļoti sajūsmināts cilvēks atkārto vienu un to pašu
atkal un atkal. Tas nav trūkums.

BG 11.20.

20. PANTS

djāv ā-prithivjor idam antaram hi
    vjāptam tvajaikēna dišaš ča sarvāh
drištvādbhutam rūpam ugram tavēdam
    loka-trajam pravjathitam mahātman

djau — no izplatījuma; ā-prithivjoh — līdz zemei;
idam — tas; antaram — starpā; hi — noteikti;
vjāptam — pārņemts; tvajā — Tevis; ēkēna — viena;
dišah — virzieni; ča — un; sarvāh — visi;
drištvā — redzot; adbhutam — brīnišķīgo; rūpam — veidolu;
ugram — briesmīgo; tava — Tavu; idam — šo;
loka — planētu sistēmas; trajam — trīs;
pravjathitam — satrauktas; mahā-ātman — ak, diženais.

TULKOJUMS

Tu esi viens, bet piepildi debesis, planētas un visu izplatījumu.
Ak, diženais! Redzot šo apbrīnojamo un briesmīgo veidolu, bailēs dreb
visas planētu sistēmas.

SKAIDROJUMS

Šajā pantā nozīmīgi ir vārdi «djāv
ā-prithivjoh» («telpa starp debesīm un zemi») un «loka-trajam» («trijas
pasaules»), jo, kā var saprast, Dieva Kunga Visuma veidolu redzēja ne
tikai Ardžuna, bet arī būtnes citās planētu sistēmās. Ardžunas Visuma
veidola redzējums nebija sapnis. Visi, kam Dievs Kungs deva dievišķu
redzi, varēja kaujas laukā skatīt Visuma veidolu.

BG 11.21.

21. PANTS

amī hi tvām sura-sanghā višanti
    kēčid bhītāh prāndžalajo grinanti
svastītj uktvā maharši-siddha-sanghāh
    stuvanti tvām stutibhih puškalābhih

amī — visi; hi — noteikti; tvām — Tavā;
sura-sanghāh — padievu pulki; višanti — ieiet;
kēčit — daži; bhītāh — aiz bailēm; prāndžalajah — saliktām
rokām; grinanti — lūdz; svasti — visu mieru; iti — tā;
uktvā — runājot; mahā-riši — diženi gudrie;
siddha-sanghāh — pilnīgās būtnes; stuvanti — dzied himnas;
tvām — Tev; stutibhih — ar lūgšanām; puškalābhih — Vēdu
himnas.

TULKOJUMS

Visi padievu pulki noliecas Tavā priekšā un ieiet Tevī. Daži
padievi, salikuši rokas, izbailēs lūdz. Diženo gudro un pilnīgo būtņu
pulki sauc: «Mieru, mieru!» un godina Tevi ar Vēdu himnām.

SKAIDROJUMS

Padievi visās planētu sistēmās nobijās no
šausmīgā Visuma veidola un tā žilbinošā starojuma un tāpēc lūdza
aizsardzību.

BG 11.22.

22. PANTS

rudrāditjā vasavo jē ča sādhjā
    višvē ‘švinau marutaš čošmapāš ča
gandharva-jakšāsura-siddha-sanghā
    vīkšantē tvām vismitāš čaiva sarvē

rudra — Kunga Šivas izpausmes; āditjāh — Āditjas;
vasavah — Vasu; — tie; ča — un; sādhjāh — Sādhjas;
višvē — Višvēdēvas; ašvinau — Ašvinī kumāri;
marutah — Marutas; ča — un; ušma-pāh — senči; ča — un;
gandharva — gandharvi; jakša — jakšas; asura — dēmoni;
siddha — un pilnīgie padievi; sanghāh — pulkos;
vīkšantē — skatās; tvām — Tevi; vismitāh — izbrīnā;
ča — arī; ēva — noteikti; sarvē — visi.

TULKOJUMS

Visas dažādās Kunga Šivas izpausmes, Āditjas, Vasu, Sādhjas,
Višvēdēvas, divi Ašvī, Maruti, senči, gandharvi, jakšas, asuri un pilnību
sasniegušie padievi izbrīnā raugās uz Tevi.

BG 11.23.

23. PANTS

rūpam mahat tē bahu-vaktra-nētram
    mahā-bāho bahu-bāhūru-pādam
bahūdaram bahu-damštrā-karālam
    drištvā lokāh pravjathitās tathāham

rūpam — veidolu; mahat — milzīgo; — Tavu;
bahu — daudzām; vaktra — sejām; nētram — un acīm;
mahā-bāho — ak, stipriniek; bahu — daudzām;
bāhu — rokām; ūru — stilbiem; pādam — un kājām;
bahu-udaram — daudziem vēderiem; bahu-damštrā — daudziem zobiem;
karālam — briesmīgo; drištvā — redzot; lokāh — visas
planētas; pravjathitāh — bailēs dreb; tathā — tāpat;
aham — es.

TULKOJUMS

Stipriniek! Visas planētas un to padievi bailēs dreb, redzot Tavu
milzīgo veidolu ar daudzajām sejām, acīm, rokām, stilbiem, kājām un
vēderiem, daudziem šausmīgiem zobiem, un tāpat drebu arī es.

BG 11.24.

24. PANTS

nabhah-sprišam dīptam anēka-varnam
    vjāttānanam dīpta-višāla-nētram
drištvā hi tvām pravjathitāntar-ātmā
    dhritim na vindāmi šamam ča višno

nabhah-sprišam — līdz debesīm; dīptam — spīdošas;
anēka — daudzas; varnam — krāsas; vjātta — atvērtas;
ānanam — mutes; dīpta — spīdošas; višāla — milzīgas;
nētram — acis; drištvā — redzot; hi — noteikti;
tvām — Tevi; pravjathita — satraukts; antah — iekšā;
ātmā — dvēseles; dhritim — stingrības; na — ne;
vindāmi — ir man; šamam — prāta līdzsvara; ča — arī;
višno — ak, Kungs Višnu.

TULKOJUMS

Visucaurstrāvojošais Višnu! Redzot Tevi daudzās mirdzošās krāsās,
augstu kā debesis, redzot Tavas atvērtās mutes un milzīgās spīdošās acis,
mani pārņem bailes. Es vairs nespēju turēt prātu mierā un līdzsvarā.

BG 11.25.

25. PANTS

damštrā-karālāni ča tē mukhāni
    drištvaiva kālānala-sannibhāni
dišo na džānē na labhē ča šarma
    prasīda dēvēša džagan-nivāsa

damštrā — zobus; karālāni — briesmīgos;
ča — arī; — Tavas; mukhāni — sejas;
drištvā — redzot; ēva — tā; kāla-anala — nāves uguns;
sannibhāni — it kā; dišah — virzienus; na — ne;
džānē — zinu; na — ne; labhē — iegūstu; ča — un;
šarma — žēlastība; prasīda — esi iepriecināts;
dēva-īša — visu kungu Kungs; džagat-nivāsa — pasauļu patvērums.

TULKOJUMS

Visu kungu Kungs, visu pasauļu patvērums! Lūdzu esi man žēlīgs. Es
nespēju būt mierīgs, redzot Tavas sejas, kas zvēro kā nāve, un Tavus
šausmīgos zobus. Es esmu pilnīgi apjucis.

BG 11.26. – 11.27

26.–27. PANTS

amī ča tvām dhritarāštrasja putrāh
    sarvē sahaivāvani-pāla-sanghaih
bhīšmo dronah sūta-putras tathāsau
    sahāsmadījair api jodha-mukhjaih

vaktrāni tē tvaramānā višanti
    damštrā-karālāni bhajānakāni
kēčid vilagnā dašanāntarēšu
    sandrišjantē čūrnitair uttamāngaih

amī — šie; ča — arī; tvām — Tavi;
dhritarāštrasja — Dhritarāštras; putrāh — dēli;
sarvē — visi; saha — ar; ēva — patiešām;
avani-pāla — kareivīgo valdnieku; sanghaih — pulkiem;
bhīšmah — Bhīšmadēva; dronah — Dronāčārja;
sūta-putrah — Karna; tathā — arī; asau — tas;
saha — ar; asmadījaih — mūsu; api — arī;
jodha-mukhjaih — galvenajiem karotājiem; vaktrāni — mutēs;
— Tavās; tvaramānāh — metas; višanti — iekšā;
damštrā — zobi; karālāni — briesmīgi;
bhajānakāni — šausmīgi; kēčit — daži;
vilagnāh — iesprūduši; dašana-antarēšu — starp zobiem;
sandrišjantē — redzami; čūrnitaih — sašķaidītām;
uttama-angaih — galvām.

TULKOJUMS

Visi Dhritarāštras dēli kopā ar sabiedrotajiem valdniekiem un
Bhīšmu, Dronu un Karnu un arī ar mūsu galvenajiem karotājiem pazūd Tavās
šausmīgajās mutēs. Daži sašķaidītām galvām iesprūduši starp zobiem.

SKAIDROJUMS

Iepriekšējā pantā Dievs Kungs solīja parādīt
Ardžunam to, ko viņš ļoti vēlas redzēt. Nu Ardžuna redz, ka visi
pretinieku vadoņi (Bhīšma, Drona, Karna un visi Dhritarāštras dēli), viņu
karavīri un paša Ardžunas karavīri tiek iznīcināti. Tas norāda, ka gandrīz
pēc visu Kurukšētras laukā sanākušo karotāju nāves Ardžuna uzvarēs. Vēl
pieminēts, ka arī Bhīšma, kuru uzskatīja par neuzvaramu, tiks iznīcināts.
Un arī Karna. Kaujā kritīs ne tikai diženi otras puses karotāji kā,
piemēram, Bhīšma, bet arī diženi karotāji no Ardžunas puses.

BG 11.28.

28. PANTS

jathā nadīnām bahavo ‘mbu-vēgāh
    samudram ēvābhimukhā dravanti
tathā tavāmī nara-loka-vīrā
    višanti vaktrānj abhividžvalanti

jathā — kā; nadīnām — upju; bahavah — daudzi;
ambu-vēgāh — ūdeņu viļņi; samudram — okeānam;
ēva — noteikti; abhimukhāh — pretī; dravanti — slīd;
tathā — tā; tava — Tavās; amī — visi šie;
nara-loka-vīrāh — cilvēku sabiedrības valdnieki; višanti — iet
iekšā; vaktrāni — mutēs; abhividžvalanti — un deg.

TULKOJUMS

Kā upju neskaitāmie viļņi slīd uz okeānu, tā visi šie diženie
karotāji degot pazūd Tavās mutēs.

BG 11.29.

29. PANTS

jathā pradīptam džvalanam patangā
    višanti nāšāja samriddha-vēgāh
tathaiva nāšāja višanti lokās
    tavāpi vaktrāni samriddha-vēgāh

jathā — kā; pradīptam — liesmojošā;
džvalanam — ugunī; patangāh — naktstauriņi;
višanti — ielido; nāšāja — lai ietu bojā; samriddha — ar
visu; vēgāh — ātrumu; tathā ēva — tāpat; nāšāja — lai ietu
bojā; višanti — iet iekšā; lokāh — visi cilvēki;
tava — Tavās; api — arī; vaktrāni — mutēs;
samriddha-vēgāh — ar visu ātrumu.

TULKOJUMS

Kā naktstauriņi skrien ugunī un iet tur bojā, tā visi cilvēki metas
Tavās mutēs.

BG 11.30.

30. PANTS

lēlihjasē grasamānah samantāl
    lokān samagrān vadanair džvaladbhih
tēdžobhir āpūrja džagat samagram
    bhāsas tavogrāh pratapanti višno

lēlihjasē — laizi; grasamānah — aprij;
samantāt — no visām pusēm; lokān — cilvēkus;
samagrān — visus; vadanaih — ar mutēm;
džvaladbhih — liesmojošām; tēdžobhih — ar mirdzumu;
āpūrja — pārklājot; džagat — Visumu; samagram — visu;
bhāsah — stari; tava — Tavi; ugrāh — šausmīgie;
pratapanti — dedzina; višno — ak, visucaurstrāvojošais.

TULKOJUMS

Višnu, es redzu, kā Tu ar savām liesmojošajām mutēm aprij visus
cilvēkus. Ar savu mirdzumu Tu pārklāj visu Visumu un izpaudies šausmīgos,
dedzinošos staros.

BG 11.31.

31. PANTS

ākhjāhi mē ko bhavān ugra-rūpo
    namo ‘stu tē dēva-vara prasīda
vigjātum iččhāmi bhavantam ādjam
    na hi pradžānāmi tava pravrittim

ākhjāhi — lūdzu izskaidro; — man;
kah — kas; bhavān — Tu; ugra-rūpah — šausmīgais
veidol; namah astu — pazemīgi noliecos; — Tavā priekšā;
dēva-vara — ak, diženais starp padieviem; prasīda — esi žēlīgs;
vigjātum — zināt; iččhāmi — vēlos; bhavantam — Tevi;
ādjam — sākotnējo; na — ne; hi — noteikti;
pradžānāmi — zinu; tava — Tavu; pravrittim — uzdevumu.

TULKOJUMS

Kungu Kungs, šausmīgais veidol! Lūdzu saki, kas Tu esi. Es pazemīgi
noliecos Tavā priekšā. Lūdzu esi žēlsirdīgs. Tu esi sākotnējais Kungs. Es
gribu zināt Tevi, bet nezinu Tavus nodomus.

BG 11.32.

32. PANTS

šrī bhagavān uvāča

kālo ‘smi loka-kšaja-krit pravriddho
    lokān samāhartum iha pravrittah
ritē ‘pi tvām na bhavišjanti sarvē
    jē ‘vasthitāh pratjanīkēšu jodhāh

šrī bhagavān uvāča — Dieva Personība sacīja;
kālah — laiks; asmi — esmu; loka — pasauļu;
kšaja-krit — sagrāvējs; pravriddhah — lielais;
lokān — visus cilvēkus; samāhartum — iznīcinot; iha — šai
pasaulē; pravrittah — nodarbojos; ritē — izņemot;
api — pat; tvām — jūs; na — ne; bhavišjanti — būs;
sarvē — visi; — kas; avasthitāh — atrodas;
prati-anīkēšu — pretējās pusēs; jodhāh — karotāji.

TULKOJUMS

Dieva Augstākā Personība sacīja: Es esmu laiks, lielais pasauļu
sagrāvējs, un esmu atnācis nogalināt visus cilvēkus. Izņemot jūs
[Pāndavus], visi abu pušu karotāji kritīs.

SKAIDROJUMS

Kaut arī Ardžuna zināja, ka Krišna ir viņa
draugs un Dieva Augstākā Personība, viņam prātu bija sajaukuši dažādie
Krišnas atklātie veidoli. Tāpēc viņš jautāja tālāk par īsteno šī
iznīcinošā spēka sūtību. Vēdās teikts, ka Augstākā Patiesība iznīcina
visu, pat brāhmanus. Kā teikts Katha Upanišadā (1.2.25.):

jasja brahma ča kšatram ča    ubhē bhavata odanah
mritjur jasjopasēčanam    ka itthā vēda jatra sah

Galu galā visus brāhmanus, kšatrijus un visus citus kā savu
ēdienu aprij Visaugstākais. Šis Visaugstā Kunga veidols ir visu aprijošs
milzis, un šeit Krišna atklājas visu aprijošā laika veidolā. Viņš aprīs
visus, kas ir kaujas laukā, izņemot dažus Pāndavus.

Ardžuna neatbalstīja cīņu un domāja, ka labāk ir
necīnīties — tad nebūs nekāda cerību sabrukuma. Atbildot Dievs
Kungs saka, ka, pat ja Ardžuna necīnīsies, visi viņi tiks iznīcināti, jo
tāds ir Dieva nodoms. Ja Ardžuna pārtrauktu cīnīties, tad viņi nomirtu
citādā veidā. Nāvi nevarēja apturēt, pat ja Ardžuna necīnītos. Patiesībā
viņi jau bija miruši. Laiks ir iznīcība, un pēc Visaugstā Kunga vēlmes
visām izpausmēm ir jāiet bojā. Lūk, kāds ir dabas likums.

BG 11.33.

33. PANTS

tasmāt tvam uttištha jašo labhasva
    džitvā šatrūn bhunkšva rādžjam samriddham
majaivaitē nihatāh pūrvam ēva
    nimitta-mātram bhava savja-sāčin

tasmāt — tāpēc; tvam — tu; uttištha — celies;
jašah — slavu; labhasva — iegūt; džitvā — uzvarot;
šatrūn — ienaidniekus; bhunkšva — baudi;
rādžjam — karaļvalsti; samriddham — plaukstošu;
majā — Manis; ēva — noteikti; ētē — šie;
nihatāh — nogalināti; pūrvam ēva — iepriekš;
nimitta-mātram — tikai cēlonis; bhava — kļūsti;
savja-sāčin — ak, Savjasāčī.

TULKOJUMS

Tāpēc celies un cīnies. Tevi gaida slava. Sakauj ienaidniekus un
baudi plaukstošu karaļvalsti. Es jau esmu viņus nogalinājis, un tev jābūt
tikai par ieroci kaujā, Savjasāčī.

SKAIDROJUMS

Vārds «savja-sāčin» norāda uz to, kas ļoti
meistarīgi prot šaut bultas kaujas laukā, tāpēc Ardžunu uzrunā kā prasmīgu
karotāju, kas ar bultām var nogalināt savus ienaidniekus. «Tikai kļūsti
par ieroci» — nimitta-mātram. Šis vārds arī ir ļoti
būtisks. Visa pasaule kustas saskaņā ar Dieva Augstākās Personības gribu.
Nejēgas, kam nav pietiekami daudz zināšanu, domā, ka daba darbojas bez
jebkāda plāna, un visas izpausmes ir izveidojušās nejauši. Ir daudz tā
saucamo zinātnieku, kas spriež: «Varbūt tas ir tā, un varbūt tas ir šitā»,
bet patiesībā nevar būt nekādas runas par «varbūt» un «iespējams». Ir
noteikts plāns, kas tiek īstenots materiālajā pasaulē. Un kāds ir šis
plāns? Šī kosmiskā izpausme ir iespēja saistītajām dvēselēm atgriezties
mājās, pie Dieva. Kamēr vien tās uzskata sevi par valdītājām un cenšas būt
materiālās pasaules kungi, tikmēr viņas ir saistītas. Bet ikviens, kurš
spēj saprast Visaugstā Kunga nodomus un izkopt Krišnas apziņu, ir
vissaprātīgākais. Kosmiskās izpausmes radīšana un iznīcināšana ir pakļauta
Dieva augstākajai vadībai. Tādējādi Kurukšētras kauja tika izcīnīta
saskaņā ar Dieva nodomiem. Ardžuna atteicās cīnīties, bet viņam pateica,
ka saskaņā ar Visaugstā Kunga vēlmi viņam jācīnās. Tad viņš būs laimīgs.
Kas pilnīgi apzinās Krišnu un ir veltījis mūžu pārpasaulīgajai kalpošanai
Dievam Kungam, tas ir pilnīgs.

BG 11.34.

34. PANTS

dronam ča bhīšmam ča džajadratham ča
    karnam tathānjān api jodha-vīrān
majā hatāms tvam džahi mā vjathišthā
    judhjasva džētāsi ranē sapatnān

dronam ča — arī Drona; bhīšmam ča — arī Bhīšma;
džajadratham ča — arī Džajadratha; karnam — Karna;
tathā — arī; anjān — citi; api — noteikti;
jodha-vīrān — diženi karotāji; majā — Manis; hatān — jau
nogalināti; tvam — tu; džahi — iznīcini; — ne;
vjathišthāh — uztraucies; judhjasva — tikai cīnies; džētā
asi
— uzvarēsi; ranē — kaujā; sapatnān — ienaidniekus.

TULKOJUMS

Es jau esmu nogalinājis visus lielos karotājus — Dronu,
Bhīšmu, Džajadrathu, Karnu un citus. Tāpēc nonāvē viņus un neraizējies.
Tikai cīnies, un tu kaujā uzveiksi savus ienaidniekus.

SKAIDROJUMS

Dieva Augstākā Personība ir visu paredzējusi,
bet Tā ir tik laba un pilna žēlastības, ka godu par padarīto darbu atstāj
bhaktām, kuri darbojas saskaņā ar Viņas vēlmēm. Tāpēc dzīve jāvirza tā,
lai visi darbotos Krišnas apziņā un caur garīgo skolotāju saprastu Dieva
Augstāko Personību. Dieva Augstākās Personības nodomus var uzzināt ar Tās
žēlastību, un bhaktu nodomi ir tikpat labi kā Viņas nodomi. Cilvēkam
jāseko šādiem nodomiem un jāuzvar cīņā par esamību.

BG 11.35.

35. PANTS

sandžaja uvāča

ētač čhrutvā vačanam kēšavasja
    kritāndžalir vēpamānah kirītī
namaskritvā bhūja ēvāha krišnam
    sa-gadgadam bhīta-bhītah pranamja

sandžajah uvāča — Sandžaja sacīja; ētat — to;
šrutvā — dzirdējis; vačanam — runu; kēšavasja — Krišnas;
krita-andžalih — saliktām rokām; vēpamānah — drebot;
kirītī — Ardžuna; namaskritvā — noliecoties;
bhūjah — atkal; ēva — arī; āha — sacīja;
krišnam — Krišnam; sa-gadgadam — drebošu balsi;
bhīta-bhītah — baiļu pilns; pranamja — noliecoties.

TULKOJUMS

Sandžaja Dhritarāštram sacīja: Valdniek, dzirdējis Dieva Augstākās
Personības teikto, bailēs drebošais Ardžuna lūgšanā saliktām rokām atkal
un atkal noliecās Krišnas priekšā un trīcošā balsī sacīja:

SKAIDROJUMS

Kā mēs jau paskaidrojām, Dieva Augstākās
Personības Visuma veidola radīto apstākļu dēļ Ardžunu pārņēma apjukums un
izbrīns; viņš atkal un atkal pazemīgi noliecās Krišnas priekšā un drebošā
balsī lūdza Viņu ne kā draugs, bet kā izbrīnīts bhakta.

BG 11.36.

36. PANTS

ardžuna uvāča

sthānē hrišīkēša tava prakīrtjā
    džagat prahrišjatj anuradžjatē ča
rakšāmsi bhītāni dišo dravanti
    sarvē samasjanti ča siddha-sanghāh

ardžunah uvāča — Ardžuna sacīja; sthānē — pareizi;
hrišīka-īša — ak, visu jutekļu valdniek; tava — Tavu;
prakīrtjā — ar slavu; džagat — visa pasaule;
prahrišjati — līksmo; anuradžjatē — pieķeras;
ča — un; rakšāmsi — dēmoni; bhītāni — bailēs;
dišah — uz visām pusēm; dravanti — bēg; sarvē — visi;
namasjanti — noliecas; ča — arī;
siddha-sanghāh — pilnību sasniegušie cilvēki.

TULKOJUMS

Ardžuna sacīja: Ak, jutekļu valdniek! Dzirdot Tavu vārdu, līksmo
visa pasaule, un visi pieķeras Tev. Pilnību sasniegušās būtnes pazemīgi
noliecas Tavā priekšā, bet dēmoni bailēs bēg uz visām pusēm. Viss ir tā,
kā tam jābūt.

SKAIDROJUMS

Kad Ardžuna dzirdēja no Krišnas, kāds būs
Kurukšētras kaujas iznākums, pār viņu nāca apgaismība, un, tā kā Ardžuna
bija dižens Dieva Augstākās Personības bhakta un draugs, viņš teica, ka
viss, ko dara Krišna, ir tā, kā tam jābūt. Ardžuna apstiprināja, ka
bhaktām Krišna ir uzturētājs un godināšanas mērķis, bet nebhaktām Viņš ir
sagrāvējs. Viņa darbība ir vienādi laba visiem. Šeit Ardžuna saprot, ka
kosmiskajā telpā bija daudz padievu, sidhu un augstāko planētu saprātīgāko
būtņu, kas bija ieradušies, lai vērotu kauju, jo tajā piedalījās Krišna.
Kad Ardžuna redzēja Dieva Kunga Visuma veidolu, padieviem tas ļoti patika,
bet citi, dēmoni un ateisti, nevarēja noskatīties, kā cildina Dievu Kungu.
Aiz dabiskām bailēm no Dieva Augstākās Personības iznīcinošā veidola viņi
bēga cik jaudas. Ardžuna cildina to, kā Krišna apietas ar bhaktām un
ateistiem. Visos gadījumos bhakta slavina Dievu Kungu, jo zina, ka ikviens
Viņa darbs ir svētīgs visiem.

BG 11.37.

37. PANTS

kasmāč ča tē na namēran mahātman
    garījasē brahmano ‘pj ādi-kartrē
ananta dēvēša džagan-nivāsa
    tvam akšaram sad-asat tat param jat

kasmāt — kāpēc; ča — arī; — Tevi;
na — ne; namēran — godināt noliecoties; mahā-ātman — ak,
diženais; garījasē — kas labāks; brahmanah — par Brahmu;
api — kaut arī; ādi-kartrē — sākotnējam radītājam;
ananta — ak, bezgalīgais; dēva-īša — dievu Dievs;
džagat-nivāsa — Visuma patvērums; tvam — Tu;
akšaram — neiznīcināms; sat-asat — cēloņiem un sekām;
tat param — pāri; jat — jo.

TULKOJUMS

Ak, diženais, kas esi lielāks par pašu Brahmu. Tu esi sākotnējais
radītājs. Kādēļ tad nenoliekties Tavā priekšā? Ak, bezgalīgais dievu
Dievs, Visuma patvērums! Tu esi neiznīcināms, Tu esi visu cēloņu cēlonis,
pārpasaulīgais.

SKAIDROJUMS

Noliecoties Krišnas priekšā, Ardžuna saka, ka Krišna ir godināms visiem. Viņš visu caurstrāvo, un Viņš ir ikvienas dvēseles Dvēsele. Ardžuna uzrunā Krišnu par mahātmu, kas nozīmē, ka Krišna ir bezgalīgais un visaugstsirdīgākais. Vārds «ananta» norāda, ka nav nekā tāda, ko nepārklātu Visaugstā Kunga enerģija, un «dēvēša» nozīmē, ka viņš valda pār visiem padieviem un ir pāri tiem visiem. Viņš ir visa Visuma patvērums. Ardžuna arī domāja, ka visām pilnīgajām dzīvajām būtnēm un varenajiem padieviem pieklājas pazemīgi noliekties Viņa priekšā, jo neviens nav lielāks par Viņu. Ardžuna īpaši piemin, ka Krišna ir lielāks par Brahmu, jo Viņš to ir radījis. Brahma ir dzimis no lotosa stiebra, kas izaudzis no Garbhodakašājī Višnu nabas, kurš ir Krišnas pilnīgais izvērsums, tāpēc Brahmam un Kungam Šivam, kurš ir dzimis no Brahmas, un visiem citiem padieviem ir zemu jānoliecas Krišnas priekšā. Šrīmad Bhāgavatamā teikts, ka Dievu Kungu godā Kungs Šiva, Brahma un citi līdzīgi padievi. Vārds «akšaram» ir ļoti būtisks, jo materiālā pasaule ir pakļauta bojāejai, bet Dievs Kungs stāv pāri šai materiālajai pasaulei. Viņš ir visu cēloņu cēlonis un tādējādi Viņš ir augstāks par visām saistītajām dvēselēm, kas atrodas materiālajā dabā, kā arī par pašu kosmisko izpausmi. Tāpēc Viņš ir Visaugstais.

BG 11.38.

38. PANTS

tvam ādi-dēvah purušah purānas
    tvam asja višvasja param nidhānam
vēttāsi vēdjam ča param ča dhāma
    tvajā tatam višvam ananta-rūpa

tvam — Tu; ādi-dēvah — sākotnējais Visaugstais
Dievs; purušah — personība; purānah — mūžsenā; tvam — Tu;
asja — šim; višvasja — Visumam; param — pāri;
nidhānam — patvērums; vēttā — zinātājs; asi — esi;
vēdjam — izzināmais; ča — un; param — pārpasaulīgais;
ča — un; dhāma — patvērums; tvajā — Tevis;
tatam — caurstrāvots; višvam — Visums; ananta-rūpa — ak,
bezgalīgais veidol.

TULKOJUMS

Tu esi sākotnējā Dieva Personība, vissenākais, izpaustā Visuma
galējais patvērums. Tu esi visa zinātājs, un Tu esi viss izzināmais. Tu
esi augstākā mājvieta, pāri materiālajām īpašībām. Ak, bezgalīgais veidol!
Tu caurstrāvo visu šo kosmisko izpausmi.

SKAIDROJUMS

Viss balstās uz Dieva Augstāko Personību,
tāpēc Viņš ir augstākais patvērums. «Nidhānam» nozīmē, ka viss, pat
Brahmana starojums, balstās uz Dieva Augstāko Personību Krišnu. Viņš zina
visu, kas notiek šajā pasaulē, un, ja zināšanām ir kāds gals, tad Viņš ir
visu zināšanu gals, tāpēc Viņš ir zināmais un izzināmais. Viņš ir zināšanu
mērķis, jo Viņš visu caurstrāvo. Viņš ir garīgās valstības cēlonis, tāpēc
Viņš ir pārpasaulīgs. Viņš ir arī pārpasaulīgās valstības galvenā
personība.

BG 11.39.

39. PANTS

vājur jamo ‘gnir varunah šašānkah
    pradžāpatis tvam prapitāmahaš ča
namo namas tē ‘stu sahasra-kritvah
    punaš ča bhūjo ‘pi namo namas tē

vājuh — gaiss; jamah — valdnieks;
agnih — uguns; varunah — ūdens; šaša-ankah — mēness;
pradžāpatih — Brahma; tvam — Tu; prapitāmahah — vecvectēvs;
ča — arī; namah — noliecot Tavā priekšā; namah — noliecos;
— Tev; astu — lai ir; sahasra-kritvah — tūkstoškārt;
punah ča — un vēlreiz; bhūjah — atkal; api — arī;
namah — noliecos; namah tē — noliecos Tavā priekšā.

TULKOJUMS

Tu esi gaiss, un Tu esi visaugstākais valdnieks! Tu esi uguns, Tu
esi ūdens, un Tu esi Mēness! Tu esi Brahma, pirmā dzīvā būtne, un Tu esi
vecvectēvs. Tāpēc es tūkstoškārt pazemīgi noliecos Tavā priekšā, es
vēlreiz un vēlreiz noliecos Tavā priekšā.

SKAIDROJUMS

Šeit Dievu Kungu uzrunā par gaisu, jo gaiss ir
vissvarīgākais visu padievu pārstāvis, tā kā tas visu caurstrāvo. Ardžuna
uzrunā Krišnu arī par vecvectēvu, jo Krišna ir Brahmas, pirmās Visuma
radības tēvs.

BG 11.40.

40. PANTS

namah purastād atha prišthatas tē
    namo ‘stu tē sarvata ēva sarva
ananta-vīrjāmita-vikramas tvam
    sarvam samāpnoši tato ‘si sarvah

namah — noliecos; purastāt — no priekšas;
atha — arī; prišthatah — no aizmugures; — Tev; namah
astu
— noliecos; — Tev; sarvatah — no visām pusēm;
ēva — patiešām; sarva — jo Tu esi viss;
ananta-vīrja — bezgalīgs spēks; amita-vikramah — un bezgalīga
vara; tvam — Tu; sarvam — visu; samāpnoši — Tu pārklāj;
tatah — tāpēc; asi — esi; sarvah — viss.

TULKOJUMS

Es noliecos no priekšas, aizmugures un visām pusēm! Neierobežotais
spēks, Tavās rokās ir visa bezgalīgā vara! Tu caurstrāvo visu un tāpēc esi
viss!

SKAIDROJUMS

Mīlas ekstāzē Krišnas draugs Ardžuna noliecas
Krišnam no visām pusēm. Ardžuna atzīst, ka Krišna ir visu spēku un
varonības saimnieks un ka Viņš ir daudz augstāks par visiem diženajiem
karotājiem, kas atradās kaujas laukā. Višnu Purānā (1.9.69.)
teikts:

jo ‘jam tavāgato dēva    samīpam dēvatā-ganah
sa tvam ēva džagat-sraštā    jatah sarva-gato bhavān

«Ak, Dieva Augstākā Personība! Jebkurš, kas nāk Tavā priekšā,
pat ja tas ir padievs, ir Tevis radīts.»

BG 11.41. – 11.42.

41.–42. PANTS

sakhēti matvā prasabham jad uktam
    hē krišna hē jādava hē sakhēti
adžānatā mahimānam tavēdam
    majā pramādāt pranajēna vāpi

jač čāvahāsārtham asat-krito ‘si
    vihāra-šajjāsana-bhodžanēšu
ēko ‘tha vāpj ačjuta tat-samakšam
    tat kšāmajē tvām aham apramējam

sakhā — draugs; iti — tā; matvā — domājot;
prasabham — iedomīgi; jat — ko; uktam — teicu;
krišna
— Krišna; hē jādava — Jādava; hē sakhē — mans draugs;
iti — tā; adžānatā — nezinot; mahimānam — godību;
tava — Tavu; idam — šo; majā — manis; pramādāt — aiz
muļķības; pranajēna — mīlestības; vā api — vai arī;
jat — ko; ča — arī; avahāsa-artham — jokojot;
asat-kritah — izsmiets; asi — esi; vihāra — atpūtā;
šajjā — guļot; āsana — sēžot; bhodžanēšu — un kopā ēdot;
ēkah — viens; atha vā — vai; api — arī; ačjuta — ak,
nemaldīgais; tat-samakšam — ar citiem; tat — par to;
kšāmajē — lūdzu piedošanu; tvām — no Tevis; aham — es;
apramējam — neizmērojamais.

TULKOJUMS

Es Tevi, savu draugu, esmu neapdomīgi saucis par Krišnu, Jādavu un
draugu, nezinot Tavu godību. Piedod visu, ko esmu nodarījis mīlestībā vai
neprātā. Es daudzreiz esmu jokojis par Tevi — gan kopā
atpūšoties un guļot, gan sēžot un ēdot, gan divatā, gan draugu pulkā. Ak,
nemaldīgais! Lūdzu piedod visus šos apvainojumus.

SKAIDROJUMS

Kaut arī Krišna ir izpaudies Ardžunas priekšā
Visuma veidolā, Ardžuna atceras savas draudzīgās attiecības ar Krišnu un
tāpēc lūdz piedošanu, lai Krišna atvaino viņam par daudzajiem
draudzīgajiem jokiem un izturēšanos. Ardžuna atzīst, ka iepriekš viņš
nespēja aptvert, ka Krišna var parādīties tādā Visuma veidolā, kaut arī
Krišna to skaidroja kā tuvs draugs. Ardžuna nezina, cik reizes viņš ir
izrādījis necieņu pret Krišnu, uzrunājot Viņu «mans draugs», «ak, Krišna»,
«ak, Jādava», nedomājot par Krišnas varenību. Bet Krišna ir tik labs un
žēlsirdīgs, ka par spīti šai varenībai Viņš spēlēja Ardžunas drauga lomu.
Lūk, kāda ir pārpasaulīgā mīlestība starp Dievu Kungu un bhaktu. Krišnas
un dzīvās būtnes attiecības ir mūžīgas un nemainīgas; tās nav iespējams
aizmirst, kā mēs to redzam Ardžunas piemērā. Kaut arī Ardžuna ir redzējis
Visuma veidola varenību, viņš nespēj aizmirst draudzību ar Krišnu.

BG 11.43.

43. PANTS

pitāsi lokasja čarāčarasja
    tvam asja pūdžjaš ča gurur garījān
na tvat-samo ‘stj abhjadhikah kuto ‘njo
    loka-trajē ‘pj apratima-prabhāva

pitā — tēvs; asi — esi; lokasja — visas
pasaules; čara — kustīgā; ačarasja — un nekustīgā;
tvam — Tu; asja — tā; pūdžjah — godināmais; ča — arī;
guruh — skolotājs; garījān — slavenais; na — nav;
tvat-samah — Tev līdzīga; asti — ir; abhjadhikah — lielāks;
kutah — kā iespējams; anjah — cits; loka-trajē — trijās
planētu sistēmās; api — arī; apratima-prabhāva — ak, bezgalīgā
vara.

TULKOJUMS

Tu esi visas šīs kosmiskās izpausmes, visa kustīgā un nekustīgā
tēvs. Tu esi godināmais Kungs, Tu esi augstākais garīgais skolotājs.
Neviens nevar līdzināties Tev vai kļūt tāds, kāds esi Tu. Ak, bezgalīgās
varas Kungs! Kas gan var pārspēt Tevi šajās trijās pasaulēs!

SKAIDROJUMS

Dieva Augstākā Personība Krišna ir jāgodina
tā, kā dēlam jāgodina tēvs. Krišna ir garīgais skolotājs, jo sākotnēji
Viņš deva Vēdu norādījumus Brahmam, un tagad Viņš māca Bhagavad-gītu
Ardžunam, tāpēc Viņš ir sākotnējais garīgais skolotājs, un jebkuram
īstenam šī laika garīgajam skolotājam ir jābūt Krišnas mācekļu pēctecības
loceklim. Kas nepārstāv Krišnu, tas nevar būt garīgais skolotājs un mācīt
pārpasaulīgos jautājumus.

Dievam Kungam visādā ziņā tiek izrādīta cieņa. Viņa diženums ir
neizmērojams. Neviens nevar būt lielāks par Dieva Augstāko Personību
Krišnu, jo neviens kādā izpausmē nav līdzīgs Krišnam vai lielāks par Viņu
ne garīgā, ne materiālā. Visi ir zemāki par Viņu. Neviens Viņu nevar
pārspēt, tas ir teikts Švētāšvatara Upanišadā (6.8.):

na tasja kārjam karanam ča vidjatē
    na tat-samaš čābhjadhikaš ča drišjatē

Visaugstajam Kungam Krišnam ir ķermenis un jutekļi gluži kā
parastam cilvēkam, taču Viņš neatšķiras no saviem jutekļiem, sava ķermeņa,
sava prāta un sevis. Nejēgas, kas nezina Krišnu pilnīgi, apgalvo, ka
Krišna atšķiras no savas dvēseles, prāta, sirds un visa cita. Krišna ir
absolūts, tāpēc Viņa darbība un spēki ir visaugstākie. Ir arī teikts, ka,
lai gan Krišnas jutekļi nav tādi kā mūsējie, Viņš var veikt visas
jutekliskās darbības. Tāpēc Viņa jutekļi nav ne ierobežoti, ne arī
nepilnīgi. Neviens nevar būt dižāks par Viņu, neviens nevar būt tāds kā
Viņš, visi ir zemāki par Viņu.

Augstākās Personības zināšanas, spēks un darbība ir viscaur
pārpasaulīgi. Kā teikts Bhagavad-gītā (4.9.):

džanma karma ča mē divjam    ēvam jo vētti tattvatah
tjaktvā dēham punar džanma    naiti mām ēti so ‘rdžuna

Kas zina Krišnas pārpasaulīgo ķermeni, darbošanos un pilnību,
tas pēc aiziešanas no ķermeņa nonāk pie Viņa un vairs neatgriežas šajā
ciešanu pilnajā pasaulē. Tāpēc jāsaprot, ka Krišnas darbība atšķiras no
citu darbības. Vislabāk ir sekot Krišnas principiem; tas mūs padarīs
pilnīgus. Ir arī teikts, ka neviens nav Krišnas saimnieks, visi ir Viņa
kalpi. «Čaitanja čaritāmrita» (Ādi 5.142.) to apstiprina:
ēkalē īšvara krišna, āra saba bhritja — vienīgi Krišna ir
Dievs, bet visi citi ir Viņa kalpi. Visi pakļaujas Viņa gribai. Neviens
nevar tai neklausīt. Visi darbojas saskaņā ar Viņa norādījumiem, Viņa
uzraudzībā. Kā teikts Brahma-samhitā, Viņš ir visu cēloņu cēlonis.

BG 11.44.

44. PANTS

tasmāt pranamja pranidhāja kājam
    prasādajē tvām aham īšam īdjam
pitēva putrasja sakhēva sakhjuh
    prijah prijājārhasi dēva sodhum

tasmāt — tāpēc; pranamja — noliecoties;
pranidhāja — nometoties; kājam — ar ķermeni;
prasādajē — lai lūgtu žēlastību; tvām — Tev; aham — es;
īšam — Visaugstajam Kungam; īdjam — godināmajam; pitā
iva
— kā tēvs; putrasja — ar dēlu; sakhā iva — kā draugs;
sakhjuh — ar draugu; prijah — mīlētājs; prijājāh — ar
iemīļoto; arhasi — Tev vajag; dēva — mans Kungs;
sodhum — paciest.

TULKOJUMS

Tu esi Visaugstais Kungs. Katrai dzīvajai būtnei jāgodā Tevi. Es
nometos Tavā priekšā un lūdzu žēlastību. Kā tēvs pacieš dēla bezkaunību,
kā draugs pacieš drauga pāridarījumu, kā sieva pacieš sava iemīļotā
vaļību, tā esi iecietīgs pret to, ko es varbūt Tev esmu nodarījis.

SKAIDROJUMS

Krišnas bhaktām ar Krišnu ir dažādas
attiecības: viens var izturēties pret Krišnu kā pret dēlu, cits var
izturēties pret Krišnu kā pret vīru, draugu vai saimnieku. Krišna un
Ardžuna bija draugi. Kā tēvs pacieš, kā vīrs un saimnieks pacieš, tā arī
Krišna pacieš.

BG 11.45.

45. PANTS

adrišta-pūrvam hrišito ‘smi drištvā
    bhajēna ča pravjathitam mano mē
tad ēva mē daršaja dēva rūpam
    prasīda dēvēša džagan-nivāsa

adrišta-pūrvam — iepriekš neredzēto;
hrišitah — iepriecināts; asmi — esmu; drištvā — redzot;
bhajēna — aiz bailēm; ča — arī; pravjathitam — uztraukts;
manah — prāts; — mans; tat — to; ēva — noteikti;
— man; daršaja — parādi; dēva — Kungs;
rūpam — veidolu; prasīda — esi žēlīgs; dēva-īša — kungu
Kungs; džagat-nivāsa — Visuma patvērums.

TULKOJUMS

Es esmu laimīgs, redzot agrāk neredzēto Visuma veidolu, taču mani
māc bailes. Tāpēc, ak, kungu Kungs, Visuma mājvieta, lūdzu, esi žēlīgs un
parādies no jauna Dieva Personības veidolā.

SKAIDROJUMS

Ardžuna ir ļoti tuvs Krišnam, jo viņš ir labs Krišnas draugs un kā draugs priecājas par drauga varenību, tā Ardžuna bija ļoti priecīgs redzēt, ka viņa draugs Krišna ir Dieva Augstākā Personība un var parādīt tādu brīnišķīgu Visuma veidolu. Bet tajā pašā laikā, redzējis Visuma veidolu, Ardžuna bīstas, ka savā tīrajā draudzībā Krišnu ir tik daudz apvainojis. Tāpēc viņa prāts ir baiļu satraukts, kaut arī nav iemesla baidīties. Tāpēc Ardžuna lūdz Krišnu parādīt Nārājanas veidolu, jo Krišna spēj pieņemt jebkuru veidolu. Šis Visuma veidols ir materiāls un laicīgs, jo materiālā pasaule ir laicīga. Bet uz Vaikunthas planētām Krišnam ir pārpasaulīgs četrroku Nārājanas veidols. Garīgajās debesīs ir neskaitāmas planētas, un uz katras no tām ir Krišna savā pilnajā izpausmē, kur katrai ir citāds vārds. Tādējādi Ardžuna vēlējās redzēt vienu no veidoliem, kas ir izpausts uz Vaikunthas planētām. Protams, uz katras no Vaikunthas planētām Nārājana ir ar četrām rokām, bet rokās dažādā kārtībā ir simboli: gliemežnīca, vāle, lotoss un disks. Atbilstoši dažādām rokām, kādās tiek turētas šīs lietas, Nārājanam ir dažādi vārdi. Visi šie veidoli neatšķiras no Krišnas, tāpēc Ardžuna lūdz parādīt četrroku veidolu.

BG 11.46.

46. PANTS

kirītinam gadinam čakra-hastam
    iččhāmi tvām draštum aham tathaiva
tēnaiva rūpēna čatur-bhudžēna
    sahasra-bāho bhava višva-mūrtē

kirītinam — ar kroni; gadinam — vāli;
čakra-hastam — disku rokā; iččhāmi — vēlos;
tvām — Tevi; draštum — redzēt; aham — es; tathā
ēva
— tādu; tēna ēva — tajā; rūpēna — veidolā;
čatuh-bhudžēna — četrroku; sahasra-bāho — tūkstošrokainais;
bhava — kļūsti; višva-mūrtē — Visuma veidol.

TULKOJUMS

Visuma veidol, tūkstošroku Kungs! Es vēlos Tevi redzēt četrroku
veidolā, kronētu galvu, rokās vāli, disku, gliemežnīcu un lotosziedu. Es
tādu Tevi ilgojos redzēt.

SKAIDROJUMS

Brahma-samhitā (5.39.) teikts:
rāmādi-mūrtišu kalā-nijamēna tišthan — Dievs Kungs
vienmēr pastāv simtos un tūkstošos veidolu, un galvenie no tiem ir Rāma,
Nrisimha, Nārājana utt. Kunga veidoliem nav skaita. Bet Ardžuna zināja, ka
Krišna ir sākotnējā Dieva Personība, kas pieņēmusi savu laicīgo Visuma
veidolu. Tagad Viņš lūdz parādīt Nārājanas veidolu, garīgu veidolu. Šis
pants neapšaubāmi apstiprina Šrīmad Bhāgavatamas izteikumu, ka Krišna ir
sākotnējā Dieva Personība un ka visas citas iezīmes rodas no Viņa. Viņš
neatšķiras no saviem pilnajiem izvērsumiem, un Viņš ir Dievs jebkurā no
saviem neskaitāmajiem veidoliem. Visos šajos veidolos Viņš ir jauns. Tā ir
pastāvīga Dieva Augstākās Personības pazīme. Kas zina Krišnu, tas tūlīt
atbrīvojas no materiālās pasaules sārņiem.

BG 11.47.

47. PANTS

šrī bhagavān uvāča

majā prasannēna tavārdžunēdam
    rūpam param daršitam ātma-jogāt
tēdžo-majam višvam anantam ādjam
    jan mē tvad anjēna na drišta-pūrvam

šrī bhagavān uvāča — Dieva Augstākā Personība sacīja;
majā — Manis; prasannēna — laimīgi; tava — tev;
ardžuna — Ardžuna; idam — šis; rūpam — veidols;
param — pārpasaulīgais; daršitam — parādīts;
ātma-jogāt — ar Manu iekšējo spēku; tēdžah-majam — pilns
mirdzuma; višvam — viss Visums; anantam — bezgalīgais;
ādjam — sākotnējais; jat — ko; — Manu; tvat
anjēna
— bez tevis; na drišta-pūrvam — neviens iepriekš nav
redzējis.

TULKOJUMS

Dieva Augstākā Personība sacīja: Dārgais Ardžuna! Pateicoties Manam
iekšējam spēkam, tev laimējās redzēt Visuma veidolu, kas ir pats
augstākais materiālajā pasaulē. Pirms tevis neviens nav redzējis šo
sākotnējo, bezgalīgo un mirdzuma pilno veidolu.

SKAIDROJUMS

Ardžuna vēlējās redzēt Visaugstā Kunga Visuma veidolu, tāpēc Kungs Krišna aiz žēlastības pret bhaktu Ardžunu parādīja savu mirdzuma un varenības pilno Visuma veidolu. Šis veidols spīdēja kā Saule, un tā daudzās sejas ātri mainījās. Krišna šo veidolu parādīja tikai, lai apmierinātu sava drauga Ardžunas vēlmi. Šo veidolu Krišna izpauda caur iekšējo spēku, ko cilvēks ar prātu nespēj aptvert. Pirms Ardžunas neviens nebija redzējis šo Visuma veidolu, bet, tā kā šis veidols tika parādīts Ardžunam, to varēja redzēt arī bhaktas no debesu planētām un citām ārējās telpas planētām. Viņi to iepriekš nebija redzējuši, bet, pateicoties Ardžunam, viņi tagad to spēja redzēt. Citiem vārdiem sakot, visi Dieva Kunga mācekļi bhaktas spēja redzēt Visuma veidolu, ko Krišna savā žēlastībā parādīja Ardžunam. Ir tādi komentāri, kuros teikts, ka šis veidols tika parādīts arī Durjodhanam, kad Krišna gāja pie viņa, lai runātu par mieru. Diemžēl Durjodhana nepieņēma miera piedāvājumu, un tajā laikā Krišna izpauda dažus no saviem Visuma veidoliem. Bet šie veidoli atšķīrās no tā, kas tika parādīts Ardžunam. Šeit skaidri teikts, ka neviens nebija iepriekš redzējis šo veidolu.

BG 11.48.

48. PANTS

na vēda-jagjādhjajanair na dānair
    na ča krijābhir na tapobhir ugraih
ēvam-rūpah šakja aham nri-lokē
    draštum tvad anjēna kuru-pravīra

na — ne; vēda-jagja — ar ziedošanu;
adhjajanaih — Vēdu apgūšanu; na — ne; dānaih — dāvanu
došanu; na — ne; ča — arī; krijābhih — ar dievbijīgiem
darbiem; na — ne; tapobhih — ar smagām askēzēm;
ugraih — briesmīgām; ēvam-rūpah — šajā veidolā;
šakjah — var; aham — Es; nri-lokē — šai materiālajā
pasaulē; draštum — redzams; tvat — kā tu; anjēna — cita;
kuru-pravīra — ak, labākais no Kuru karotājiem.

TULKOJUMS

Labākais no Kuru karotājiem! Pirms tevis neviens nav redzējis šo
Manu Visuma veidolu. To materiālajā pasaulē nevar ieraudzīt ne ar Vēdu
apgūšanu, ne ar ziedošanu, ne ar dāvanu došanu, ne ar dievbijīgiem
darbiem, ne smagām askēzēm.

SKAIDROJUMS

Tagad var skaidri saprast, ko nozīmē dievišķa redze. Kam var būt dievišķa redze? «Dievišķa» nozīmē «kā dievam». Kamēr būtne nesasniedz tādu dievišķu līmeni kā padieva līmeni, tikmēr tai nevar būt dievišķas redzes. Un kas ir padievs? Vēdu rakstos teikts, ka padievi ir tie, kas ir Kunga Višnu bhaktas (višnu-bhaktāh smritā devāh). Tie, kas ir ateistiski, t.i., tie, kas netic Višnu vai arī par Visaugstāko atzīst tikai Krišnas bezpersonisko daļu, nevar iegūt dievišķu redzi. Nav iespējams nopelt Krišnu un tajā pat laikā redzēt dievišķi. Kas pats nav dievišķs, tam nevar būt dievišķa redze. Citiem vārdiem sakot, tie, kam ir dievišķa redze, var arī skatīties kā Ardžuna.
Bhagavad-gīta apraksta Visuma veidolu. Kaut arī pirms Ardžunas neviens šo aprakstu nezināja, pēc šī gadījuma mums jau ir kaut kāds priekšstats par višvarūpu. Tie, kas ir patiešām dievišķi, var redzēt Dieva Kunga Visuma veidolu. Bet, kas nav tīrs Krišnas bhakta, tas to nevar redzēt. Taču bhaktas, kas patiešām ir dievišķā dabā un kam ir dievišķs redzējums, īpaši nevēlas redzēt Dieva Kunga Visuma veidolu. Kā teikts iepriekšējā pantā, Ardžuna vēlējās redzēt Kunga Krišnas četrroku Višnu veidolu un patiesībā baidījās no Visuma veidola.
Šajā pantā ir vairāki svarīgi vārdi, piemēram, «vēda-jagjādhjajanaih», kas norāda uz Vēdu rakstu apgūšanu un ziedošanas noteikumiem. Vēda norāda uz visu veidu Vēdu rakstiem kā, piemēram, četrām Vēdām (Rigvēdu, Jadžurvēdu, Sāmavēdu un Atharvavēdu), astoņpadsmit Purānām, Upanišadām un Vēdānta-sūtru. Tās var apgūt mājās vai jebkurā citā vietā. Gluži tāpat ir arī sūtras — Kalpasūtras un Mīmāmsā-sūtras — no kurām var apgūt ziedošanas paņēmienus. Vārds «dānaih» norāda uz dāvanām, kas tiek dotas piemērotiem cilvēkiem, piemēram tiem, kas ar mīlestību garīgi kalpo Dievam Kungam — brāhmaniem un vaišnaviem. Gluži tāpat dievbijīga darbība attiecas uz agnihotru un dažādu kārtu noliktajiem pienākumiem. Un par tapasju sauc labprātīgu ķermeņa sāpju pieņemšanu. Tātad cilvēks var nodarboties ar visām šīm lietām — viņš var uzņemties ķermeniskas askēzes, dot dāvanas, apgūt Vēdas, utt., bet, kamēr viņš nav bhakta, kāds bija Ardžuna, tikmēr viņš nevar ieraudzīt Visuma veidolu. Impersonālisti iedomājas, ka redz Dieva Kunga Visuma veidolu, bet no Bhagavad-gītas mēs uzzinām, ka impersonālisti nav bhaktas. Tāpēc viņi nespēj redzēt Dieva Kunga Visuma veidolu.
Ir daudz tādu cilvēku, kas pasludina citus par avatāriem. Viņi nepatiesi apgalvo, ka kāds parasts cilvēks ir avatārs, bet tās ir pilnīgas muļķības. Mums jāseko Bhagavad-gītas principiem, citādi nebūs nekādas iespējas sasniegt pilnīgas garīgās zināšanas. Kaut arī Bhagavad-gīta tiek uzskatīta par Dieva zinātnes apguves iesākumu, tā tomēr ir tik pilnīga, ka ļauj cilvēkam saprast, kas ir kas. Viltus avatāru sekotāji var teikt, ka arī viņi ir redzējuši Dieva pārpasaulīgo avatāru, Visuma veidolu, bet to nevar pieņemt, jo šeit ir skaidri pateikts, ka tikmēr, kamēr cilvēks nav kļuvis par Krišnas bhaktu, viņš nespēj redzēt Dieva Kunga Visuma veidolu. Tātad visupirms cilvēkam ir jākļūst par tīru Krišnas bhaktu; tad viņš var apgalvot, ka var aprakstīt redzēto Visuma veidolu. Krišnas bhaktam viltus avatāri un to sekotāji ir nepieņemami.

BG 11.49.

49. PANTS

mā tē vjathā mā ča vimūdha-bhāvo
    drištvā rūpam ghoram īdrin mamēdam
vjapēta-bhīh prīta-manāh punas tvam
    tad ēva mē rūpam idam prapašja

— lai nebūtu; — tev;
vjathā — uztraukuma; — lai nebūtu; ča — arī;
vimūdha-bhāvah — apjukuma; drištvā — redzot;
rūpam — veidolu; ghoram — šausmīgo; īdrik — kāds tas ir;
mama — Manu; idam — šo; vjapēta-bhīh — brīvo no visām
bailēm; prīta-manāh — priecīgu prātu; punah — atkal;
tvam — tu; tat — to; ēva — tā; — Manu;
rūpam — veidolu; idam — šo; prapašja — skati.

TULKOJUMS

Neuztraucies un nemulsti, redzot šo Manu šausmīgo veidolu. Pietiks
to skatīt. Mans bhakta! Nomierinies un skati to veidolu, kuru vēlies
redzēt.

SKAIDROJUMS

Bhagavad-gītas sākumā Ardžuna raizējās par
Bhīšmas un Dronas, sava godājamā vectēva un skolotāja nogalināšanu. Taču
Krišna teica, ka nav jābaidās no vectēva nogalināšanas. Kad Dhritarāštras
dēli Kuru sapulces laikā centās izģērbt Draupadī, tad Bhīšma un Drona
neteica ne vārda, un par šādu pienākuma nepildīšanu viņi bija pelnījuši
nāvi. Krišna parādīja Ardžunam Visuma veidolu tikai tāpēc, lai Ardžuna
redzētu, ka šie cilvēki par savu nelikumīgo darbošanos jau ir nogalināti.
Tas viss tika parādīts Ardžunam tāpēc, ka bhaktas vienmēr ir mierīgi un
nav spējīgi uz tādiem briesmīgiem darbiem. Visuma veidola atklāšanas
nolūks tika parādīts; tagad Ardžuna vēlas redzēt četrroku veidolu, un
Krišna viņam to rāda. Bhakta īpaši nevēlas redzēt Visuma veidolu, jo ar to
nav iespējama savstarpēja mīlestība. Bhakta vai nu vēlas izpaust savas
cieņas un goda jūtas, vai arī redzēt divroku Krišnas veidolu, lai ar
mīlestību kalpotu Dieva Augstākajai Personībai un saņemtu Viņas mīlestību.

BG 11.50.

50. PANTS

sandžaja uvāča

itj ardžunam vāsudēvas tathoktvā
    svakam rūpam daršajām āsa bhūjah
āšvāsajām āsa ča bhītam ēnam
    bhūtvā punah saumja-vapur mahātmā

sandžajah uvāča — Sandžaja sacīja; iti — tā;
ardžunam — Ardžunam; vāsudēvah — Krišna; tathā — tā;
uktvā — runājis; svakam — savu; rūpam — veidolu;
daršajām āsa — parādīja; bhūjah — atkal; āšvāsajām
āsa
— uzmundrinot; ča — arī; bhītam — nobijušos;
ēnam — viņu; bhūtvā — kļūstot; punah — atkal;
saumja-vapuh — brīnišķīgs veidols; mahā-ātmā — diženais.

TULKOJUMS

Sandžaja Dhritarāštram sacīja: To teicis, Dieva Augstākā Personība
Krišna, atklāja savu īsteno četrroku veidolu, bet pēc tam divroku veidolu,
tā uzmundrinot nobijušos Ardžunu.

SKAIDROJUMS

Kad Krišna atnāca kā Vasudēvas un Dēvakī dēls,
Viņš vispirms parādījās četrroku Nārājanas izskatā, bet, kad vecāki lūdza,
Viņš pieņēma parasta bērna izskatu. Gluži tāpat Krišna zināja, ka Ardžunam
neinteresē četrroku veidols, bet, tā kā Ardžuna lūdza parādīt šo veidolu,
Krišna to izdarīja un tad parādījās divroku veidolā. Ļoti būtisks ir vārds
«saumja-vapuh». Saumjavapu ir ārkārtīgi brīnišķīgs veidols, to sauc par
visskaistāko veidolu. Kad bija redzams šis veidols, tas visus valdzināja,
nebija vajadzīgs nekas cits. Un, tā kā Krišna ir Visuma vadītājs, Viņš
tikai aizdzina Ardžunas, sava bhaktas, bailes un atkal parādīja Ardžunam
savu brīnišķīgo Krišnas veidolu. Brahma-samhitā (5.38.) teikts:
premāndžana-ččhurita-bhakti-viločanēna — tikai tas, kura
acis ir ieziestas ar mīlestību, spēj redzēt brīnišķīgo Šrī Krišnas
veidolu.

BG 11.51.

51. PANTS

ardžuna uvāča

drištvēdam mānušam rūpam    tava saumjam džanārdana
idānīm asmi samvrittah    sa-čētāh prakritim gatah

ardžunah uvāča — Ardžuna sacīja; drištvā — redzot;
idam — šo; mānušam — cilvēcisko; rūpam — veidolu;
tava — Tavu; saumjam — ļoti skaisto; džanārdana — ak,
naidnieku soģi; idānīm — tagad; asmi — esmu;
samvrittah — nomierinājies; sa-čētāh — savā apziņā;
prakritim — savā dabā; gatah — atgriezies.

TULKOJUMS

Redzot Krišnu sākotnējā veidolā, Ardžuna sacīja: Džanārdana, Tavs
cilvēka veidols ir tik brīnišķīgs. Nu es esmu mierīgs un tāds kā
vienmēr.

SKAIDROJUMS

Šeit vārdi «mānušam rūpam» skaidri norāda, ka
Dieva Augstākā Personība sākotnēji ir ar divām rokām. Par tiem, kas izsmej
Krišnu, uzskatot Viņu par parastu personu, teikts, ka viņi nezina Krišnas
dievišķo dabu. Ja Krišna būtu parasts cilvēks, tad kā gan Viņš varētu
parādīt Visuma veidolu un pēc tam četrroku Nārājanas veidolu? Tātad
Bhagavad-gīta ļoti skaidri norāda, ka tas, kas uzskata Krišnu par
parastu personu un maldina lasītāju, apgalvojot, ka caur Krišnu runā
bezpersoniskais Brahmans, nodara vislielāko netaisnību. Krišna patiešām ir
parādījis savu Visuma veidolu un četrroku Višnu veidolu. Kā gan Viņš var
būt parasta cilvēciska būtne? Tīru bhaktu nemaldina kļūdaini
Bhagavad-gītas komentāri, jo viņš zina, kas ir kas. Sākotnējie
Bhagavad-gītas panti ir skaidri kā Saule, tiem nav vajadzīgs muļķa
komentētāju mākslīgais apgaismojums.

BG 11.52.

52. PANTS

šrī bhagavān uvāča

su-durdaršam idam rūpam    drištavān asi jan mama
dēvā apj asja rūpasja    nitjam daršana-kānkšinah

šrī bhagavān uvāča — Dieva Augstākā Personība sacīja;
su-durdaršam — ļoti grūti redzēt; idam — šo;
rūpam — veidolu; drištavān asi — ko tu redzējis esi;
jat — kuru; mama — Manu; dēvāh — padievi;
api — arī; asja — šo; rūpasja — veidolu;
nitjam — vienmēr; daršana-kānkšinah — cenšas ieraudzīt.

TULKOJUMS

Dieva Augstākā Personība sacīja: Dārgais Ardžuna! Šo veidolu, ko tu
skati, ieraudzīt ir ļoti grūti. Pat padievi vienmēr cenšas ieraudzīt šo
viņiem tik dārgo veidolu.

SKAIDROJUMS

Šīs nodaļas četrdesmit astotajā pantā Kungs Krišna pārtrauca rādīt Visuma veidolu un paziņoja Ardžunam, ka šo veidolu nevar ieraudzīt ar daudziem jo daudziem dievbijīgiem darbiem, ziedojumiem, utt. Šeit ir lietots vārds «su-durdašam», kas norāda, ka Krišnas divroku veidols ir vēl noslēpumaināks. Ja cilvēks dažādām askēzēm, Vēdu apguvei un filozofiskai prātošanai pieliek mazliet garīgās kalpošanas, tad viņš var ieraudzīt Krišnas Visuma veidolu. Tas ir iespējams, bet pilnīgi bez bhakti neviens nespēj redzēt; tas jau tika paskaidrots. Tomēr aiz Visuma veidola ir vēl Krišnas divroku veidols, ko ieraudzīt ir vēl grūtāk pat tādiem padieviem kā Brahma un Kungs Šiva. Viņi vēlas redzēt Krišnu, un Šrīmad Bhāgavatamā norādīts, ka tad, kad Krišnam bija jābūt mātes Dēvakī klēpī, visi debesu padievi atnāca ieraudzīt Krišnas brīnumu un skaitīja Dievam Kungam jaukas lūgšanas, kaut arī tajā laikā Viņš tiem bija neredzams. Viņi gaidīja, lai ieraudzītu Krišnu. Nejēgas var izsmiet Viņu, uzskatot To par parastu personu, var godāt nevis Krišnu, bet gan bezpersonisko «kaut ko» Viņā, taču tas viss ir muļķības. Krišnu divroku veidolā patiešām vēlas redzēt tādi padievi kā Brahma un Šiva.
Tas apstiprināts arī Bhagavad-gītā (9.11.): avadžānanti mām mūdhā mānušīm tanum āšritah — Viņš nav redzams nejēgām, kas izsmej Viņu. Krišnas ķermenis, kā to apstiprina Brahma-samhita un pats Krišna Bhagavad-gītā, ir pilnīgi garīgs un pilns svētlaimes un mūžības. Viņa ķermenis nekad nav tāds kā materiālais ķermenis. Bet dažiem, kas pēta Krišnu, lasot Bhagavad-gītu un citus līdzīgus Vēdu rakstus, saprast Viņu ir ļoti grūti. Kas cenšas to izdarīt materiāli, tam Krišna ir dižena vēsturiska personība un ļoti izglītots filozofs, tomēr parasts cilvēks, kuram, neskatoties uz savu varenību, bija jāpieņem materiāls ķermenis. Šādi cilvēki uzskata, ka Absolūtā Patiesība galu galā ir bezpersoniska, tāpēc viņi domā, ka no bezpersoniskās iezīmes Viņš ir pieņēmis personisko iezīmi, kas saistīta ar materiālo dabu. Tādas ir materiālistu domas par Visaugsto Kungu. Vēl ir arī prātotāju domas. Tie, kas meklē zināšanas, arī domā par Krišnu un uzskata Viņu par mazāk svarīgu nekā Visaugstākā kosmiskais veidols. Tādējādi daži uzskata, ka Visuma veidols, ko Krišna izpauda Ardžunam, ir svarīgāks par Viņa personisko veidolu. Pēc viņu domām Visaugstākā personiskais veidols ir kaut kas iedomāts. Viņi tic, ka galu galā Absolūtā Patiesība nav persona. Bet pārpasaulīgais ceļš ir aprakstīts Bhagavad-gītas ceturtajā nodaļā: tā ir klausīšanās par Krišnu no autoritātēm. Lūk, kāds ir īstenais Vēdu paņēmiens, un tie, kas patiešām seko Vēdām, klausās par Krišnu no autoritātēm un atkārtoti klausoties par Krišnu, tie Viņu iemīl. Kā mēs jau vairākas reizes runājām, Krišnu klāj Viņa jogamaijas spēks. Viņš nav redzams un neatklājas visiem. Viņu var redzēt tikai tas, kuram Viņš atklājas. To apstiprina Vēdu raksti: Absolūto Patiesību var izprast tas, kas ir uzticējis sevi Krišnam. Pārpasaulnieks, kas pastāvīgi apzinās Krišnu un garīgi kalpo Viņam, var iegūt garīgu redzi un atklāsmē ieraudzīt Krišnu. Šādu atklāsmi nespēj sasniegt pat padievi, tāpēc arī viņiem izprast Krišnu ir ļoti grūti, un augsti padievi vienmēr cer ieraudzīt Krišnu divroku veidolā. Secinājums ir tāds, ka, lai gan ieraudzīt Krišnas Visuma veidolu ir ļoti, ļoti grūti, un to katrs nespēj, tomēr vēl grūtāk ir izprast Viņa personisko Šjāmasundaras veidolu.

BG 11.53.

53. PANTS

nāham vēdair na tapasā    na dānēna na čēdžjajā
šakja ēvam-vidho draštum    drištavān asi mām jathā

na — ne; aham — Es; vēdaih — ar Vēdu
apgūšanu; na — ne; tapasā — ar smagām askēzēm; na — ne;
dānēna — dāvanu došanu; na — ne; ča — arī;
idžjajā — ar pielūgšanu; šakjah — iespējams;
ēvam-vidhah — tādu; draštum — redzēt; drištavān — redzējis;
asi — esi; mām — Mani; jathā — kā.

TULKOJUMS

Ne Vēdu apgūšana, ne grūtas askēzes, ne dāvanu došana, ne pielūgšana
nedod iespēju redzēt Mani tādu, kādu tu redzi ar šīm pārpasaulīgajām
acīm.

SKAIDROJUMS

Krišna saviem vecākiem Dēvakī un Vasudēvam
visupirms parādījās četrroku veidolā, bet pēc tam pārvērtās divroku
veidolā. Šo noslēpumu ir ļoti grūti saprast tiem, kas ir ateisti un kas
garīgi nekalpo. Zinātnieki, kas apguvuši Vēdu rakstus tikai ar gramatikas
zināšanām un akadēmiskām spējām, Krišnu saprast nespēj. Krišnu nespēj
saprast arī tie, kas formāli iet uz templi, lai godinātu Viņu. Šie cilvēki
tikai aiziet uz templi, bet nespēj saprast Krišnu tādu, kāds Viņš ir.
Krišnu var saprast, vienīgi ejot garīgās kalpošanas ceļu, kā to Krišna
pats paskaidro nākamajā pantā.

BG 11.54.

54. PANTS

bhaktjā tv ananjajā šakja    aham ēvam-vidho ‘rdžuna
gjātum draštum ča tattvēna    pravēštum ča parantapa

bhaktjā — ar garīgo kalpošanu; tu — bet;
ananjajā — nesajauktu ar auglīgu darbību un spekulatīvām zināšanām;
šakjah — iespējams; aham — Es; ēvam-vidhah — kā tāds;
ardžuna — Ardžuna; gjātum — zināt; draštum — redzēt;
ča — un; tattvēna — patiesībā; pravēštum — ieiet;
ča — arī; parantapa — ak, stipriniek.

TULKOJUMS

Dārgais Ardžuna! Izprast un redzēt Mani tādu, kāds Es stāvu tavā
priekšā, var tikai ar tīru garīgo kalpošanu. Tikai tā tu vari aptvert
Manis izpratnes noslēpumu.

SKAIDROJUMS

Krišnu iespējams saprast tikai ar nedalītu garīgo kalpošanu. Viņš šajā pantā skaidri norāda, ka neautoritatīvi komentētāji, kas cenšas izprast Bhagavad-gītu ar prātošanu, tikai izšķiež savu laiku. Tas viņiem jāsaprot. Neviens nespēj izprast Krišnu un to, kā Viņš parādījās saviem vecākiem četrroku veidolā un tūlīt pārvērtās divroku veidolā. To ir ļoti grūti saprast, apgūstot Vēdas vai filozofiski prātojot. Tāpēc ir skaidri pateikts, ka neviens nevar redzēt Viņu vai saprast šos jautājumus. Taču tie, kas ir pieredzējuši Vēdu rakstu apguvē, var daudz ko uzzināt par Viņu no Vēdu rakstiem. Ir daudz likumu un ierobežojumu, un, ja cilvēks vispār vēlas saprast Krišnu, tad viņam jāievēro autoritatīvos rakstos minētie vadošie norādījumi. Piemēram, ja cilvēks grib būt stingrs askēts, viņš var gavēt Džanmāštamī dienā, Krišnas atnākšanas dienā, kā arī divās ēkādašī dienās (vienpadsmitajā dienā pēc jauna mēness un vienpadsmitajā dienā pēc pilna mēness). Kas attiecas uz dāvanu došanu, tad skaidrs, ka dāvanas jādod Krišnas bhaktām, kas garīgi kalpo, lai izplatītu Krišnas filozofiju jeb Krišnas apziņu pa visu pasauli. Krišnas apziņa ir svētība cilvēcei. Rūpa Gosvāmī nosauca Kungu Čaitanju par visdevīgāko no labdariem, jo Viņš brīvi dalīja Krišnas mīlestību, ko ir ļoti grūti iegūt. Tātad, ja cilvēks dod kādu daļu no savas naudas tiem, kas izplata Krišnas apziņu, tad šī dāvana, kas dota Krišnas apziņas izplatīšanai, ir vislielākā dāvana pasaulē. Un, ja cilvēks atbilstoši priekšrakstiem godina templī (Indijas tempļos vienmēr ir kāds tēls, parasti Višnu vai Krišnas tēls), tad ar Dieva Augstākās Personības godināšanu un cienīšanu cilvēks var pilnveidoties. Tiem, kas sāk garīgi kalpot Dievam Kungam, godināšana templī ir nepieciešama, un to apstiprina Vēdu raksti (Švētāšvatara Upanišada 6.23.):

jasja dēvē parā bhaktir    jathā dēvē tathā gurau
tasjaitē kathitā hj arthāh    prakāšantē mahātmanah

Tas, kas ir stingrs Visaugstā Kunga bhakta un ko vada garīgais skolotājs, kuram šis cilvēks arī stingri tic, var redzēt Dieva Augstāko Personību atklāsmē. Krišnu nevar izprast ar prātošanu. Ja cilvēks tieši nemācās īstena garīgā skolotāja vadībā, tad viņš nevar Krišnu pat sākt saprast. Lai norādītu, ka nekādu citu ceļu nevar iet, ka neko citu nevar ieteikt, nekas cits nevar izdoties, īpaši lietots vārds «tu».
Krišnas personīgie veidoli — ar divām un ar četrām rokām — pilnīgi atšķiras no laicīgā Visuma veidola, kas tika parādīts Ardžunam. Četrroku Nārājanas un divroku Krišnas veidoli ir mūžīgi un pārpasaulīgi, turpretī Ardžunam parādītais Visuma veidols ir laicīgs. Pats vārds «sududaršam», kas nozīmē «grūti ieraugāms», norāda, ka neviens nebija redzējis šo Visuma veidolu. Tas arī norāda, ka bhaktām nav nekādas vajadzības to redzēt. Šo veidolu Krišna parādīja Ardžunam, lai nākotnē, kad kāds sevi sauc par Dieva iemiesojumu, cilvēki varētu viņam palūgt parādīt Visuma veidolu.
Vārds «na», kas vairākkārt lietots iepriekšējā pantā, norāda, ka nevajag īpaši lepoties ar tādām pilnvarām kā akadēmisko izglītību Vēdu rakstos. Labāk garīgi kalpot Krišnam. Tikai tad var mēģināt rakstīt Bhagavad-gītas komentārus.
Krišna nomaina savu Visuma veidolu pret četrroku Nārājanas veidolu un tad parāda savu dabisko divroku veidolu. Tas norāda, ka četrroku veidoli un citi Vēdu rakstos minētie veidoli izplūst no sākotnējā divroku Krišnas. Viņš ir avots, no kura viss izplūst. Krišna atšķiras pat no šiem veidoliem, nemaz jau nerunājot par bezpersonisko priekšstatu. Kas attiecas uz Krišnas četrroku veidoliem, ir skaidri pateikts, ka pat Krišnam vistuvākais četrroku veidols (ko sauc par Mahāvišnu, kas guļ kosmiskajā okeānā un no kura elpas izplūst un ieplūst neskaitāmi Visumi) arī ir Visaugstā Kunga izvērsums. Kā teikts Brahma-samhitā (5.48.):

jasjaika-nišvasita-kālam athāvalambja
    džīvanti loma-vila-džā džagad-anda-nāthāh
višnur mahān sa iha jasja kalā-višēšo
    govindam ādi-purušam tam aham bhadžāmi

«Mahāvišnu, kurā ieiet visi neskaitāmie Visumi un no kura elpas
tie atkal rodas, ir pilnais Krišnas izvērsums. Tāpēc es godinu Govindu,
Krišnu, visu cēloņu cēloni.» Tāpēc cilvēkam galu galā jāgodina Krišnas
personiskais veidols, Dieva Augstākā Personība, kas ir mūžam svētlaimīgs
un zinošs. Viņš ir visu Višnu veidolu avots, Viņš ir visu avatāru veidolu
avots, un Viņš ir sākotnējā Augstākā Personība, kā to apstiprina
Bhagavad-gīta.

Vēdu rakstos (Gopāla-tāpanī Upanišada 1.1.) ir šāds izteikums:

sač-čid-ānanda-rūpāja    krišnājāklišta-kārinē
namo vēdānta-vēdjāja    guravē buddhi-sākšinē

«Es pazemīgi noliecos Krišnas priekšā, kurš ir pārpasaulīgs svētlaimes, mūžības un zināšanu veidols. Es noliecos Viņa priekšā, jo saprast Viņu nozīmē saprast Vēdas, un tāpēc Viņš ir augstākais garīgais skolotājs.»
Tālāk teikts: krišno vai paramam daivatam — «Krišna ir Dieva Augstākā Personība.»
(Gopāla-tāpanī Upanišada 1.3.) Ēko vašī sarva-gah krišna
īdjah
— «Tikai šis Krišna ir Dieva Augstākā Personība, un
Viņš ir jāgodina.» Ēko ‘pi san bahudhā jo
‘vabhāti
— «Krišna ir viens, bet Viņš izpaužas bezgalīgi
daudzos veidolos un izvērstajos avatāros.» (Gopāla-tāpanī Upanišada
1.21.)

Brahma-samhitā (5.1.) teikts:

īšvarah paramah krišnah    sač-čid-ānanda-vigrahah
anādir ādir govindah    sarva-kārana-kāranam

«Dieva Augstākā Personība ir Krišna, kuram ir mūžības, zināšanu
un svētlaimes ķermenis. Viņam nav sākuma, jo Viņš ir visa sākums. Viņš ir
visu cēloņu cēlonis.»

Citā vietā teikts: jatrāvatīrnam krišnākhjam param brahma narākriti — «Augstākā Absolūtā Patiesība ir persona. Viņu sauc par Krišnu, un Viņš reizēm atnāk uz šo Zemi.» Gluži tāpat Šrīmad Bhāgavatamā ir aprakstīti visi Dieva Augstākās Personības avatāri, un šajā sarakstā ir arī Krišnas vārds. Bet tālāk teikts, ka Krišna nav vis Dieva avatārs, bet gan pati sākotnējā Dieva Augstākā Personība (ētē čāmša-kalāh pumsah krišnas tu bhagavān svajam).

Arī Bhagavad-gītā Dievs Kungs saka: mattah parataram nānjat — «Nav nekā augstāka par Manu Dieva Personības Krišnas veidolu.» Citā Bhagavad-gītas vietā Viņš saka: aham ādir hi dēvānām — «Es esmu visu padievu avots.» Un sapratis no Krišnas Bhagavad-gītu, arī Ardžuna to apstiprina šādiem vārdiem: param brahma param dhāma pavitram paramam bhavān — «Tagad es pilnībā saprotu, ka Tu esi Dieva Augstākā Personība, Absolūtā Patiesība, un ka Tu esi visa patvērums.» Tāpēc Visuma veidols, ko Krišna parādīja Ardžunam, nav sākotnējais Dieva veidols. Sākotnējais ir Krišnas veidols. Visuma veidols ar daudziem jo daudziem tūkstošiem galvu un roku tika izpausts tikai, lai pievērstu tādu cilvēku uzmanību, kuri nemīl
Dievu. Tas nav sākotnējais Dieva veidols.

Visuma veidols nepiesaista tīrus bhaktas, kuri mīl Dievu Kungu dažādās pārpasaulīgās attiecībās. Visaugstais Dievs dod un saņem pārpasaulīgu
mīlestību savā sākotnējā Krišnas veidolā. Tāpēc Ardžunam, kas bija tik tuvs Krišnas draugs, šis Visuma izpausmes veidols nebija patīkams; gluži
otrādi, tas bija šausminošs. Ardžunam, kurš pastāvīgi pavadīja Krišnu, bija jābūt ar pārpasaulīgām acīm; viņš nebija parasts cilvēks. Tāpēc Visuma veidols viņu nevaldzināja. Šis veidols var likties brīnišķīgs tiem, kas cenšas pacelties ar auglīgu darbību, bet cilvēkiem, kas garīgi kalpo,
visdārgākais ir divroku Krišnas veidols.

BG 11.55.

55. PANTS

mat-karma-krin mat-paramo    mad-bhaktah sanga-vardžitah
nirvairah sarva-bhūtēšu    jah sa mām ēti pāndava

mat-karma-krit — kas dara darbu Man;
mat-paramah — uzskatot Mani par Augstāko; mat-bhaktah — garīgi
kalpo Man; sanga-vardžitah — brīvs no auglīgas darbības un prātojumu
sārņiem; nirvairah — bez ienaidnieka;
sarva-bhūtēšu — starp visām dzīvajām būtnēm; jah — kas;
sah — viņš; mām — pie Manis; ēti — iet;
pāndava — ak, Pāndu dēls.

TULKOJUMS

Dārgais Ardžuna! Kas pilnīgi garīgi kalpo Man, brīvs no auglīgas
darbības un prātojumu sārņiem, kas strādā Manis dēļ, kas padara Mani par
augstāko dzīves mērķi, kas ir draugs katrai dzīvajai būtnei, tas noteikti
nonāk pie Manis.

SKAIDROJUMS

Ikvienam, kas grib aiziet pie visaugstākās no visām Dieva Personībām, nonākt uz Krišnalokas planētas garīgajās debesīs un būt cieši saistīts ar Augstāko Personību Krišnu, ir jāpieņem šis paņēmiens, kā to norādījis pats Visaugstākais. Tāpēc šis pants uzskatāms par Bhagavad-gītas būtību. Bhagavad-gīta ir grāmata, kas domāta saistītajām dvēselēm, kuras darbojas materiālajā pasaulē, lai valdītu pār dabu, un kas neko nezina par īsto garīgo dzīvi. Bhagavad-gīta ir domāta, lai cilvēkam parādītu ceļu uz garīgās esamības izprašanu, mācītu viņam mūžīgās attiecības ar augstāko garīgo personību un rādītu ceļu uz mājām, pie Dieva. Lūk, šis pants skaidri parāda ceļu, pa kuru cilvēks var sasniegt panākumus garīgajā darbībā — garīgās kalpošanas ceļu.
Kas attiecas uz darbu, tad cilvēkam visi spēki jāveltī darbībai Krišnas apziņā. Kā teikts «Bhakti-rasāmrita-sindhu» (2.255.):

anāsaktasja višajān    jathārham
upajundžatah
nirbandhah krišna-sambandhē    juktam vairāgjam
učjatē

Nevienam nevajag darīt neko, kas nav saistīts ar Krišnu. To sauc par krišnakarmu. Cilvēks var darīt daudz ko, bet viņam nevajag pieķerties darba augļiem; viss jādara tikai Krišnas dēļ. Piemēram, cilvēks var tirgoties, bet, lai pārvērstu šo darbību Krišnas apziņas darbībā, viņam jātirgojas Krišnas dēļ. Ja Krišna ir visu darījumu īpašnieks, tad Viņam jābauda darījumu augļi. Ja tirgotājam pieder daudzi tūkstoši dolāru, un, ja viņam tas viss jāziedo Krišnam, tad viņš to var darīt. Tas būs darbs Krišnam. Šis cilvēks var būvēt nevis lielu ēku savu jutekļu apmierināšanai, bet gan uzbūvēt skaistu templi Krišnam, uzstādīt tajā Krišnas Dievību un parūpēties, lai Tai kalpotu saskaņā ar autoritatīvām garīgās kalpošanas grāmatām. Tā visa ir krišnakarma. Nevajag pieķerties darba augļiem, tie jāziedo Krišnam, bet ziedojumi pārpalikumi, kas ir prasāda, var tikt pieņemti. Ja cilvēks uzbūvē Krišnam lielu ēku un uzstāda tajā Krišnas Dievību, tad viņš var arī tajā dzīvot, tikai jāsaprot, ka celtnes īpašnieks ir Krišna. Lūk, ko sauc par Krišnas apziņu. Bet, ja cilvēks nespēj uzbūvēt Krišnas templi, viņš var slaucīt templi: arī tā ir krišnakarma. Var kopt dārzu. Ikviens, kam ir zeme (vismaz Indijā jebkuram nabagam ir mazliet zemes), var izmantot to Krišnam, audzējot puķes un piedāvājot tās Viņam. Var stādīt tulasī augus, jo tulasī lapas ir ļoti svarīgas, un Krišna to ir ieteicis Bhagavad-gītā. Patram pušpam phalam tojam. Krišna vēlas, lai cilvēks Viņam piedāvātu vismaz lapu, puķi, augli vai mazliet ūdens, un ar šādu ziedojumu Viņš ir apmierināts. Šeit «lapa» īpaši norāda uz tulasī. Tātad cilvēks var iestādīt tulasī un laistīt to. Tā Krišnam var kalpot pat visnabadzīgākais cilvēks. Tie ir tikai daži piemēri, kā var strādāt Krišnam.
Vārds «mat-paramah» norāda uz to, kurš par dzīves augstāko pilnību uzskata Krišnas sabiedrību Viņa augstākajā mājvietā. Šāds cilvēks nevēlas pacelties uz tādām augstākajām planētām kā Mēnesi un Sauli vai debesu planētām, vai pat augstāko šī Visuma planētu Brahmaloku. Viņu tas nesaista. Viņu pievelk tikai nokļūšana garīgajās debesīs. Un pat garīgajās debesīs viņu neapmierina saplūšana ar brahmadžoti mirdzumu, jo viņš vēlas aiziet uz augstāko garīgo planētu Krišnaloku, Goloku Vrindāvanu. Šis cilvēks zina pilnīgi visu par šo planētu, tāpēc viņš nevēlas nekādu citu. Kā norāda vārds «mad-bhaktah», viņš pilnīgi veltī sevi garīgai kalpošanai, īpaši deviņiem garīgās kalpošanas paņēmieniem, kuri ir: klausīšanās, daudzināšana, atcerēšanās, godināšana, kalpošana Dieva Kunga lotospēdām, lūgšanas, Dieva Kunga gribas izpildīšana, draudzība ar Viņu un visa uzticēšana Viņam. Cilvēks var nodarboties ar visiem deviņiem paņēmieniem vai astoņiem, vai septiņiem, vai vismaz ar vienu, un tas noteikti padarīs viņu pilnīgu.
Ļoti svarīgs ir vārds «sanga-vardžitah». Nevajag atrasties tādu cilvēku sabiedrībā, kas ir pret Krišnu. Pret Krišnu ir ne tikai ateisti, bet arī tie, kas pieķērušies auglīgai darbībai un prātošanai. Tāpēc tīra garīgā kalpošana aprakstīta «Bhakti-rasāmrita-sindhu» (1.1.11.) šādi:

anjābhilāšitā-šūnjam    gjāna-karmādj-anāvritam
ānukūljēna krišnānu-    šīlanam bhaktir uttamā

Šajā pantā Šrīla Rūpa Gosvāmī skaidri norāda, ka cilvēkam, kurš vēlas tīri garīgi kalpot, jāatbrīvojas no visiem materiālajiem sārņiem. Viņam jābūt brīvam no tādu cilvēku sabiedrības, kas pieķērušies auglīgai darbībai un prātošanai. Kad cilvēks ir brīvs no šādas nevēlamas sabiedrības un materiālo vēlmju sārņiem un labvēlīgi izkopj zināšanas par Krišnu, tad to sauc par tīru garīgo kalpošanu. Ānukūljasja sankalpah prātikūljasja vardžanam (Hari-bhakti-vilāsa 11.676.). Par Krišnu jādomā un Viņa dēļ jādarbojas labvēlīgi, nevis nelabvēlīgi. Kamsa bija Krišnas ienaidnieks. Kopš pašas Krišnas dzimšanas Kamsa daudzos un dažādos veidos domāja, kā nogalināt Krišnu, un, tā kā tas viņam nekad neizdevās, viņš vienmēr domāja par Krišnu. Gan strādājot, gan ēdot, gan guļot viņš vienmēr visādos veidos apzinājās Krišnu, bet šī Krišnas apziņa nebija labvēlīga, un tāpēc, par spīti tam, ka viņš domāja par Krišnu cauru dienu un nakti, viņš bija dēmons, un galu galā Krišna viņu nogalināja. Protams, ikviens, ko Krišna nogalina, tūlīt sasniedz atbrīvi, bet tas nav tīra bhaktas mērķis. Tīrs bhakta nevēlas pat atbrīvi. Viņš nevēlas pat pacelties uz augstāko planētu Goloku Vrindāvanu. Viņa vienīgais mērķis ir jebkurā vietā kalpot Krišnam.
Krišnas bhakta ir draugs ikvienam. Tāpēc ir teikts, ka viņam nav ienaidnieku («nirvairah»). Kā tas var būt? Bhakta, kas apzinās Krišnu, zina, ka vienīgi garīgā kalpošana Krišnam var atpestīt cilvēku no visām dzīves grūtībām. Viņš pats to ir pieredzējis un tāpēc vēlas šo kārtību, Krišnas apziņu dot cilvēcei. Vēsturē ir daudz bhaktu piemēru, kuri bija gatavi atdot savas dzīvības, lai izplatītu Dieva apziņu. Vispazīstamākais piemērs ir Kungs Jēzus Kristus. Nebhaktas viņu piesita krustā, bet viņš ziedoja dzīvību, lai izplatītu Dieva apziņu. Protams, domāt, ka viņš tika nogalināts, būtu virspusēji. Arī Indijā ir daudz piemēru, tādi kā Thākurs Haridāsa un Prahlāda Mahārādža. Kāpēc viņi lika uz spēles pat dzīvību? Tāpēc, ka vēlējās izplatīt Krišnas apziņu, bet tas ir grūti. Krišnas apziņas cilvēks zina, ka būtnes cieš tādēļ, ka aizmirsušas savas mūžīgās attiecības ar Krišnu. Tāpēc augstākais labums, ko var dot sabiedrībai, ir sava tuvākā atbrīvošana no visām materiālajām grūtībām. Tādā veidā tīrs bhakta kalpo Dievam Kungam. Tagad mēs varam iedomāties, cik liela ir Krišnas želastība pret tiem, kas garīgi kalpo Viņam un ir gatavi upurēt Viņa dēļ visu. Tāpēc šādiem cilvēkiem pēc aiziešanas no ķermeņa noteikti jāsasniedz augstākā planēta.
Kopsavilkumā Krišna ir parādījis Visuma veidolu, kas ir laicīga izpausme, laika veidolu, kas visu aprij, un pat četrroku Višnu veidolu. Tādējādi Krišna ir visu šo izpausmju avots. Krišna nav sākotnējās višvarūpas vai Višnu izpausme. Krišna ir visu veidolu avots. Ir simtiem un tūkstošiem Višnu, bet bhaktam neviens Krišnas veidols nav tik svarīgs kā sākotnējais veidols, divroku Šjāmasundara. Brahma-samhitā teikts, ka tie, kas mīlestībā un uzticībā pieķērušies Krišnas Šjāmasundaras veidolam, vienmēr redz Viņu savās sirdīs. Viņi neredz neko citu. Tāpēc jāsaprot vienpadsmitās nodaļas mācība — Krišnas veidols ir visbūtiskākais un visaugstākais.

Tā beidzas Bhaktivēdāntas skaidrojumi Šrīmad Bhagavad-gītas
vienpadsmitajai nodaļai, kas vēsta par Visuma veidolu.