Bhagavad – gīta atsauksmes

Kritiķu atsauksmes par
«Bhagavad-gītu kāda tā ir»

Viņa Dievišķās Žēlastības A.Č. Bhaktivēdāntas Svāmī Prabhupādas «Bhagavad-gīta kāda tā ir» jau izdota vairāk nekā piecdesmit pasaules valodās daudzu miljonu metienā. Tas ir visvairāk pieprasītais un visautoritatīvākais šī klasiskā pasaules iteratūras darba izdevums. Paklausīsimies, ko par «Bhagavad-gītu kāda tā ir» saka vadošie pasaules zinātnieki.

«Šī grāmata noteikti ir viens no labākajiem Gītas izdevumiem un grāmatām par bhakti. Prabhupādas tulkojumā ieliski savienojusies precizitāte ar reliģisko izpratni.»

Dr. Tomass Dž. Hopkinss
Franklina un Māršala koledžas
Reliģijas pētniecības nodaļas vadītājs

«Uz Gītu var raudzīties kā uz galveno literāro pamatu, uz kura balstās Indijas diženā reliģiskā civilizācija — civilizācija, kuras kultūra ir vissenākā dzīvā kultūra pasaulē. . . Šis tulkojums un komentārs ir vēl viens nepārejošā Gītas nozīmīguma apliecinājums. Svāmī Bhaktivēdānta atvedis uz rietumiem svētīgu atgādinājumu, ka mūsu ļoti darbībā un vienpusīgā kultūra ir nonākusi līdz krīzei, kas var beigties ar pašiznīcināšanos, jo tai trūkst autentiskas metafiziskas apziņas iekšējā dziļuma. Bez šāda dziļuma mūsu morāle un politiskās deklarācijas ir tukši vārdi.»

Tomass Mērtons
katoļu teologs, mūks un rakstnieks

«Neviens indiešu literatūras avots rietumos nav tik daudz citēts, jo neviens nav tik iemīļots kā Bhagavad-gīta. Šāda darba tulkošana prasa ne vien sanskrita zināšanas, bet arī iekšējo pieķeršanos pret tajā aprakstītajiem jautājumiem un izteiksmes mākslu, jo šī poēma ir simfonija, kurā it visā redzams Dievs.»

«Viņa Dievišķā Žēlastība A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda patiešām ir iemiesojis dzīvē šo tēmu. Viņš turklāt piešķir grāmatai īpašu jēgu, pasniedz to ļoti spēcīgi un pārliecinoši, bhakti tradīcijas garā. . . Svāmī ir ļoti palīdzējis mūsu studentiem, jo devis mūsu iemīļotajam indiešu eposam jaunu jēgu. Lai kāds arī būtu mūsu pasaules uzskats, mums visiem ir jāpateicas darba autoram, kas spējis radīt šo pērli.»

Dr. Džediss Makgregors
Dienvidkalifornijas universitātes
nopelniem bagātais filozofijas profesors

«Šajā brīnišķīgajā tulkojumā Šrīla Prabhupāda ir atklājis Gītas dziļo bhakti garu un līdz ar tekstu devis sīkus komentārus pilnīgā saskaņā ar Šrī Krišnas Čaitanjas tradīciju, kurš bija viens no Indijas visievērojamākajiem un ietekmīgākajiem svētajiem.»

Dr. Dž. Stilsons Džuda
Berklijas Augstākās teoloģiskās savienības
nopelniem bagātais reliģijas vēstures profesors un
bibliotēkas direktors

«Ja patiesība ir tā, kas darbojas, kā to apgalvo Pīrss un pragmatisti, tad patiesībai ir jābūt arī «Bhagavad-gītā kāda tā ir», jo no tiem, kas seko Gītas mācībai, plūst prieka pilns miers, kurš parasti trūkst drūmajā un skarbajā mūsu laikabiedru dzīvē.»

Dr. Elvins H. Pauvels
Ņujorkas Valsts universitātes
socioloģijas profesors

«Lasītājs var pieņemt vai nepieņemt Indijas garīgumu, taču «Bhagavad-gītas kāda tā ir» lasīšana būs viņam ļoti noderīga, jo tā ļaus saprast Gītu tā, kā to šodien saprot vairākums indiešu. Daudziem tā būs pirmā saskarsme ar patieso Indiju, mūžīgo Indiju.»

Fransuā Šeniks
Parīzes Politisko studiju institūts
reliģijas zinātņu doktors

««Bhagavad-gīta kāda tā ir» — dziļi izjusts, ārkārtīgi spēcīgs un brīnišķīgi izskaidrots darbs. . . Neesmu sastapis nevienu citu darbu par Gītu, kam būtu tik iespaidīga izteiksme un stils. Neapšaubāma ir šī darba pabeigtība. . . Tai vēl ilgi būs svarīga vieta mūsdienu cilvēka intelektuālajā un ētiskajā dzīvē.»

Dr. Š. Šukla
Džordžtaunas universitātes
lingvistikas profesors


Gaidām jūsu atsauksmes, jautājumus, vērtējumus par šo darbu «Bhagavad-gīta kāda tā ir».
Rakstiet bbt@mail.bkc.lv.

Bhagavad-gīta kāda tā ir