06.05.2017. Nāmahata Vaivē (Cēsu novadā)

06.05.2017. Nāmahata Vaivē pie Džajadēva-govindas Prabhu un Irēnas Mātadžī

Esat laipni gaidīti ar saviem mīļajiem un tuvajiem pie mums uz nāmahatu – draudzīgu kopā sanākšanu ģimenes gaisotnē.
Tā ir lieliska iespēja iepazīties ar vēdisko kultūru Latvijā!

Aptuvena pasākuma programma:
10.00 Pulcēšanās, vieglas brokastis, biedrošanās
11.00 Dievību godināšana
12.00 Lekcija par tēmu saistībā ar Vēdām
13.30 Pusdienas, biedrošanās
15.00 Kīrtana, biedrošanās, Svēto rakstu apspriešana

Dziedāsim, biedrosimies un centīsimies iepriecināt Kungu Krišnu un Viņa mīļoto Rādhārānī!

Ja ir vēlēšanās, līdzi var ņemt kādu veģetāru našķi (bez gaļas, zivīm, olām, ķiplokiem, sīpoliem, rauga, želatīna, kakao).

(Piedalīšanās par brīvu.)

 Ja kādam vajadzīgas ceļa norādes, vērsties pie Džajadēva-govindas Prabhu, tel.:29165644
* Lūgums informēt par ierašanos, lai saimniece var saplānot mielastu!

tel.: 29165644 – Džajadēva-govinda Prabhu
tel.: 29112333 – Gaurānanda dāsa (gaurananda108@gmail.com)

***********************************************************************************************************************

Mums ik mirkli ir jābūt sādhu sangā (biedrošanās ar tiem, kas ir Krišnas apziņā).
Es esmu vājš, bez sādhu sangas es nevaru izglābt sevi. Ja es esmu tālu no
sādhu sangas, tad es kļūšu par upuri sliktai domāšanai, ka “es esmu kungs”.
Ja mēs nedzīvojam saskaņā ar sādhu vai guru norādījumiem, tad mēs iegrimsim
lielā nelaimē. Brīdī, kad esam bez patvēruma, maija (maldi) mūs sagūstīs. Tā
mēs klaiņosim apkārt materiālajā pasaulē kā maijas kalpi.
– Šrīla Bhaktisidhānta Sarasvatī Prabhupāda

Mēs esam ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti bezgalīgi veiksmīgi. Mēs saņemam iespēju daudzināt Harē Krišna
un tādā veidā saņemt Kunga Krišnas svētību. Šī kali-juga ir grēku okeāns, taču ir viena laba īpašība: kalēr doša-nidhē redžan asti hi ēko mahan gunah; kalēr doša-nidhē, ēka, viens. Tas ir trūkumu okeāns, taču tikai viena laba īpašība. Viens, nevis divi. Viens! Ne divi, trīs, četri vai pieci. Kas ir šī īpašība? Tā ir Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē, Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē! kīrtanad ēva krišnasja mukta-sangah param vradžēt.
– Viņa Svētība Džajapatāka Svāmī

kr_radh